Blog

25.02.2020

Ściana szczytowa uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Ściana szczytowa uprawnienia budowlane

Ściana szczytowa uprawnienia budowlane

W obawie, że umieszczona na powierzchni warstwowej ściany szczytowej kotew z ceownika może przy naprężaniu ściągów zgnieść warstwę faktury i izolacji termicznej, należy w miejscu umieszczenia tej kotwi usunąć warstwę faktury i izolacji, powierzchnie docisku wyrównać warstwą zaprawy cementowej marki 100, zbrojąc ją odpowiedniej wielkości paskiem siatki cięto-ciągnionej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Spoinę poziomą między elementami ściennymi należy dokładnie uszczelnić kitem Olkit.
Kotew z ceownika należy ocieplić płytą styropianu lub wełny mineralnej, osiatkować, wykonać narzut z zaprawy cementowej, a następnie otynkować (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ściągi z płaskownika zabezpieczyć przed korozją farbą chlorokauczuk wą lub inną, natomiast ściąg umocowany pod stropem należy pokryć cienką warstwą narzutu cementowego, a następnie warstwą masy szpachlowej. Wzmocnienie przez iniekcję może być wystarczające tylko w przypadku, powstałe uszkodzenia nie naruszają sztywności przestrzennej budynku (uprawnienia budowlane).

W przeciwnym przypadku, po rozpoznaniu stanu technicznego budynku, należy przede wszystkim wykonać odpowiednie wzmocnienia zapewniające sztywność i prawidłową pracę konstrukcji budynku oraz wzmocnić uszkodzone węzły i połączenia.
Uszkodzone w węźle połączenia stalowe, monolityczne czy też spawane, będą wymagały poza iniekcją połączeń zastępczych, zapewniających dalsze prawidłowe działanie złącza.

W przypadku uszkodzenia złącza żelbetowego ścian zewnętrznych ze ścianą wewnętrzną należy wykonać połączenie zastępcze za pomocą prętów stalowych. W tym celu wykonuje się otwory w elementach prefabrykowanych ścian. Wykonanie tych otworów za pomocą urządzeń mechanicznych może spowodować uszkodzenie wyprofilowanych obrzeży; stosuje się zatem do cięcia betonu lancę tlenową lub palnik odrzutowy (program egzamin ustny).

Wzmacnianie węzłów i połączeń

Sposoby wzmacniania węzłów i połączeń w ścianach budynków tradycyjny są ogólnie znane i z powodzeniem stosowane w praktyce remontowej. Natomiast w budownictwie uprzemysłowionym sposoby wzmacniania węzłów nie są jednoznacznie rozwiązane, poza nielicznymi przypadkami (szczególnie dotyczy to połączeń żelbetowych) (opinie o programie). W przypadku wystąpienia rys czy spękań w węzłach betonowych lub z zaprawy cementowej to wzmocnienie jeśli znaczenie węzła jest drugorzędne wykonuje się przez iniekcję zaczynem cementowym, w przypadku natomiast węzłów o znaczeniu istotnym dla pracy konstrukcji iniekcję należy wykonać mieszanką na bazie żywicy epoksydowej. Oczywiście, najpierw trzeba usunąć wszystkie przyczyny, które spowodowały powstanie uszkodzeń.

Przy wykonywaniu w węźle ścian zewnętrznych ze ścianą wewnętrzną połączeń zastępczych należy w elementach ścian zewnętrznych, wprost ściany wewnętrznej, wykonać otwory na przesunięcie prętów ściągu, W elementach betonowych zaleca się otwory wykonać za pomocą jednej z metod opisanych poprzednio, natomiast przy elementach z betonu komórkowego otwory należy wywiercić za pomocą wiertła odpowiedniej średnicy (segregator aktów prawnych).

W elementach ściennych należy wykonać także bruzdy pionowe, długości 15-20 cm i szerokości 4-5 cm, służące do oparcia kotwi stalowych. Natomiast w ścianie wewnętrznej trzeba w przedłużeniu otworów wykuć obustronnie bruzdy szerokości i głębokości 3-4 cm oraz wyciąć otwór na umieszczenie kotwi z ceownika.

Ściągi odpowiedniej długości, wygięte w kształcie litery L, z dospawanym odcinkiem pręta o długości 12-16 cm z prętów średnicy 24 mm, przesuwa się przez otwory w elementach ścian zewnętrznych i po zabetonowaniu zaprawą cementową marki 80 przyspawa się do kotwi z ceownika, zabetonowanej uprzednio w ścianie wewnętrznej za pomocą takiej samej zaprawy. Pionowe pręty kotwiące w ścianie zewnętrznej powinny być tak zabetonowane, by do lica ściany pozostała pusta przestrzeń 4-5 cm. W przestrzeni tej, po stwardnieniu zaprawy, umieszcza się ocieplenie ze styropianu i warstwę faktury. Bruzdy w ścianie wewnętrznej, po wypełnieniu zaprawą cementową, należy otynkować.

Inny sposób wzmocnienia węzła ścian zewnętrznych za pomocą skotwier elementów ściennych z elementem ściany wewnętrznej (promocja 3 w 1). W tym przypadku kotew jest wykonana z odcinka stalowej belki ceowej, umieszczonej w bruździe, wykutej w elementach ścian zewnętrznych. Kotew z ceownika jest ocieplona płytą styropianu, osiatkowana i otynkowana warstwą faktury elewacyjnej.

Ściągi łączące kotew z elementami poprzecznej ściany są wykonane z płaskowników zakończonych śrubami średnicy 24 mm przechodzącymi przez otwory w kotwi oraz otwory wykonane w elementach ścian zewnętrznych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami