Blog

Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 10
21.11.2022

Ściany lekkie warstwowe

W artykule znajdziesz:

Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 11
Ściany lekkie warstwowe

W normach dotyczących poszczególnych systemów instalacyjnych stopniowo wprowadzane są również wymagania określające dopuszczalne poziomy hałasów urządzeń, np. dopuszczalne poziomy hałasów wentylatorów montowanych w systemach wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wymagania odnośnie do właściwości akustycznych przegród w budynku obejmują: kryteria oceny oraz wymagane parametry akustyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szczegółowe przepisy w omawianej normie, dotyczące lokalizacji w budynkach pomieszczeń hałaśliwych, odnoszą się do budynków mieszkalnych, hotelowych i szpitalnych i zabraniają lokalizacji w tych obiektach dużych kotłowni, wentylatorni, transformatorni obsługujących inne budynki, oprócz tych, w których są usytuowane.

Przegrody lekkie warstwowe uzyskuje się przez sklejenie warstw materiału o zróżnicowanych właściwościach fizycznych, a przede wszystkim o zróżnicowanej gęstości objętościowej, module sprężystości, współczynniku strat wewnętrznych i oporności akustycznej (uprawnienia budowlane).

Izolacyjność akustyczna tego rodzaju przegród limitowana jest:

  1. w paśmie poniżej częstotliwości koincydencji - masą przegrody i stratami energii akustycznej przy przenikaniu z jednej warstwy do drugiej, co powoduje wzrost izolacyjności w stosunku do prawa masy,
  2. w paśmie powyżej częstotliwości koincydencji - ogólną sztywnością przegrody i współczynnikiem strat wewnętrznych w materiale.

Przegrody sztywne

Na skutek promieniowania przez przegrodę energii akustycznej, w wyniku fal giętnych, izolacyjność jej, podobnie jak przy przegrodach jednorodnych, ulega zmniejszeniu w stosunku do tej, jaką można byłoby uzyskać przy określonej masie przegrody. Wynika stad, że zysk izolacyjności, spowodowany wielowarstwowością przegrody, występuje tylko w ograniczonym paśmie częstotliwości (program egzamin ustny).

Z tego względu przegrody warstwowe dzielimy z punktu widzenia akustycznego na dwie grupy:

  1. przegrody sztywne, których moment bezwładności jest zwiększony przez odsunięcie warstw nośnych od osi obojętnej przekroju, a sztywność warstw pośrednich gwarantuje współpracę między warstwami nośnymi,
  2. przegrody wiotkie, których moment bezwładności jest tylko sumą momentów bezwładności warstw nośnych w wyniku zbyt małej sztywności warstw pośrednich; przegrody takie z punktu widzenia akustycznego są zbliżone do przegród wielokrotnych (opinie o programie).

Przegrody sztywne charakteryzują się nieco większą izolacyjnością od wynikającej z prawa masy w paśmie częstotliwości niskich, natomiast znacznie mniejszą izolacyjnością w paśmie częstotliwości średnich i wysokich. Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dla tego typu przegród są więc niekorzystne.

Przegrody wiotkie charakteryzują się nieco gorszą izolacyjnością od wynikającej z prawa masy w paśmie częstotliwości niskich, za to znacznie korzystniejszymi właściwościami w paśmie częstotliwości średnich i wysokich.

Przykładem ilustrującym opisane zjawisko może być charakterystyka izolacyjności akustycznej ściany z okładzinami z płyt suchego tynku i rdzeniem z papieru komórkowego dla dwóch wariantów połączenia jednej okładziny z rdzeniem: w sposób sztywny przez sklejenie, i elastyczny przez specjalne wyprofilowanie obrzeża rdzenia (segregator aktów prawnych).

Lekkie przegrody warstwowe mogą być również stosowane jako przegrody podwójne. Szczególnie korzystne właściwości uzyskuje się przy ścianach sztywnych. Wiotkie ściany podwójne wykazują niewielką izolacyjność w paśmie

Rodzaj szkieletu ma istotny wpływ na współpracę między okładzinami trakcie drgania przegrody pod działaniem fali akustycznej. Im w mniejszym stopniu okładziny powiązane są między sobą, tym właściwości akustyczne przegrody =4 lepsze. W związku z tym, nadmierne przesztywnianie szkieletu jest niekorzystne pod względem akustycznym. Zwiększenie grubości szkieletu (co powoduje zwiększenie odległości między okładzinami) ma wpływ na wzrost izolacyjności przegrody szkieletowej, ale tylko w tych przypadkach, gdy zbyt duża sztywność szkieletu np. przy małym rozstawie słupków) nie ma dominującego wpływu na właściwości akustyczne przegrody (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 16 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 17 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 18
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 19
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 20 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 21 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 22
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 32 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 33 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 34
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 35
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 36 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 37 Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 38
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Linie zasilające na placach budów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami