Ściany lekkie warstwowe

Ściany lekkie warstwowe

W normach dotyczących poszczególnych systemów instalacyjnych stopniowo wprowadzane są również wymagania określające dopuszczalne poziomy hałasów urządzeń, np. dopuszczalne poziomy hałasów wentylatorów montowanych w systemach wentylacyjnych w budownictwie mieszkaniowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wymagania odnośnie do właściwości akustycznych przegród w budynku obejmują: kryteria oceny oraz wymagane parametry akustyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Szczegółowe przepisy w omawianej normie, dotyczące lokalizacji w budynkach pomieszczeń hałaśliwych, odnoszą się do budynków mieszkalnych, hotelowych i szpitalnych i zabraniają lokalizacji w tych obiektach dużych kotłowni, wentylatorni, transformatorni obsługujących inne budynki, oprócz tych, w których są usytuowane.

Przegrody lekkie warstwowe uzyskuje się przez sklejenie warstw materiału o zróżnicowanych właściwościach fizycznych, a przede wszystkim o zróżnicowanej gęstości objętościowej, module sprężystości, współczynniku strat wewnętrznych i oporności akustycznej (uprawnienia budowlane).

Izolacyjność akustyczna tego rodzaju przegród limitowana jest:

  1. w paśmie poniżej częstotliwości koincydencji - masą przegrody i stratami energii akustycznej przy przenikaniu z jednej warstwy do drugiej, co powoduje wzrost izolacyjności w stosunku do prawa masy,
  2. w paśmie powyżej częstotliwości koincydencji - ogólną sztywnością przegrody i współczynnikiem strat wewnętrznych w materiale.

Przegrody sztywne

Na skutek promieniowania przez przegrodę energii akustycznej, w wyniku fal giętnych, izolacyjność jej, podobnie jak przy przegrodach jednorodnych, ulega zmniejszeniu w stosunku do tej, jaką można byłoby uzyskać przy określonej masie przegrody. Wynika stad, że zysk izolacyjności, spowodowany wielowarstwowością przegrody, występuje tylko w ograniczonym paśmie częstotliwości (program egzamin ustny).

Z tego względu przegrody warstwowe dzielimy z punktu widzenia akustycznego na dwie grupy:

  1. przegrody sztywne, których moment bezwładności jest zwiększony przez odsunięcie warstw nośnych od osi obojętnej przekroju, a sztywność warstw pośrednich gwarantuje współpracę między warstwami nośnymi,
  2. przegrody wiotkie, których moment bezwładności jest tylko sumą momentów bezwładności warstw nośnych w wyniku zbyt małej sztywności warstw pośrednich; przegrody takie z punktu widzenia akustycznego są zbliżone do przegród wielokrotnych (opinie o programie).

Przegrody sztywne charakteryzują się nieco większą izolacyjnością od wynikającej z prawa masy w paśmie częstotliwości niskich, natomiast znacznie mniejszą izolacyjnością w paśmie częstotliwości średnich i wysokich. Wskaźniki izolacyjności akustycznej właściwej dla tego typu przegród są więc niekorzystne.

Przegrody wiotkie charakteryzują się nieco gorszą izolacyjnością od wynikającej z prawa masy w paśmie częstotliwości niskich, za to znacznie korzystniejszymi właściwościami w paśmie częstotliwości średnich i wysokich.

Przykładem ilustrującym opisane zjawisko może być charakterystyka izolacyjności akustycznej ściany z okładzinami z płyt suchego tynku i rdzeniem z papieru komórkowego dla dwóch wariantów połączenia jednej okładziny z rdzeniem: w sposób sztywny przez sklejenie, i elastyczny przez specjalne wyprofilowanie obrzeża rdzenia (segregator aktów prawnych).

Lekkie przegrody warstwowe mogą być również stosowane jako przegrody podwójne. Szczególnie korzystne właściwości uzyskuje się przy ścianach sztywnych. Wiotkie ściany podwójne wykazują niewielką izolacyjność w paśmie

Rodzaj szkieletu ma istotny wpływ na współpracę między okładzinami trakcie drgania przegrody pod działaniem fali akustycznej. Im w mniejszym stopniu okładziny powiązane są między sobą, tym właściwości akustyczne przegrody =4 lepsze. W związku z tym, nadmierne przesztywnianie szkieletu jest niekorzystne pod względem akustycznym. Zwiększenie grubości szkieletu (co powoduje zwiększenie odległości między okładzinami) ma wpływ na wzrost izolacyjności przegrody szkieletowej, ale tylko w tych przypadkach, gdy zbyt duża sztywność szkieletu np. przy małym rozstawie słupków) nie ma dominującego wpływu na właściwości akustyczne przegrody (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

System drenażowy

System drenażowy do zbioru elementów i struktur, które są połączone w celu zbierania, odprowadzania i kontrolowania kontroli wody opadowej i…

Izolacja fundamentalna

Izolacja fundamentalna jest skutkiem tworzenia, mającego na celu wyeliminowanie wilgoci oraz izolowanie budynku od gruntu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja…

Tynki końcowe

Tynki końcowe do rodzaju końcowego składowania. Są jednym z popularnych ze względu na inne zalety, takie jak zastosowanie, które są…

Cegły nietynkowane

Cegły nietynkowane na elementy, które nie nakładają warstwy tynku ani innej warstwy wykończeniowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !