Ściany regeneratorów

Ściany regeneratorów

W kierunku pionowym- blok ceramiczny składa się kolejno: z komór regeneratorowych o wysokości 3,05 m, trzonu o grubości 0,60 m, komór koksowniczych o wysokości 3,93 m i stropu mającego przeważnie grubość 0,90-1,00 m. Komory regeneratorów w czasie budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściany regeneratorów oddzielające poszczególne komory mają grubość 25 cm i przebiegają nieprzerwanie przez całą szerokość baterii. Wykonane są one z pełnego muru szamotowego. Na każdą komorę koksową przypadają dwie komory regeneratorów. Ściany komór regeneratorowych na szerokości baterii są wzajemnie powiązane przewiązkami murowymi w odstępach osiowych 46 cm. Wolna przestrzeń komór między przewiązkami wypełniona jest sitowymi kształtkami ceramicznymi, ułożonymi bez zaprawy. Ściany komór regeneratorowych są ustawione na żelbetowej płycie podbudowy za pośrednictwem warstwy grubości 20 cm z materiałów izolacyjnych (szamotowych), która ma zabezpieczać płytę przed bezpośrednim wpływem wysokich temperatur.

Spoczywający na regeneratorach trzon baterii koksowniczej wykonany jest z czterech warstw kształtek krzemionkowych, z pozostawieniem licznych otworów (dysz ceramicznych) i skośnych kanałów w celu dopływu powietrza i odpływu spalin (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Nad trzonem bloku ceramicznego rozmieszczone są w odstępach osiowych co 110 cm komory koksownicze, wykonane z kształtek krzemionkowych. Do każdej komory koksowniczej przylegają obustronnie komory grzewcze. Ściany rozgraniczające komory, grubości 10 cm, przebiegają nieprzerwanie na całej szerokości baterii. Są one powiązane przewiązkami wewnątrz komór grzewczych w odstępach osiowych co 46 cm; tworzą zatem przekrój skrzynkowy.

Strop zamykający od góry blok ceramiczny wykonany jest z muru szamotowego. W osi każdej komory grzewczej znajduje się w stropie 28 okrągłych kanałów wziernikowych, każdy o średnicy 11,4 cm (uprawnienia budowlane).
Rozkład eksploatacyjnych średnich temperatur w bloku ceramicznym. Charakteryzuje się on stopniowym wzrostem temperatur od dolnych do górnych partii bloku. Temperatura wT dolnej części regeneratorów - w kanałach tokowych - wynosi ok. 175-200°C i osiąga w górnych partiach ok. 1100-1200 C.

Regeneratory i strop

Temperatura trzonu waha się w granicach ok. 1100- 1300CC (program egzamin ustny). Najwyższa temperatura ok. 1300°C utrzymuje się w komorach koksowniczych, natomiast na grubości stropu obniża się do ok. 50°C. Zmienny rozkład temperatur powoduje konieczność stosowania do budowy poszczególnych części bloku ceramicznego materiałów o różnej ogniotrwałości. Regeneratory i strop zbudowane są z materiałów szamotowych o całkowitej rozszerzalności termicznej 0,8%, trzon i komory koksownicze zaś z materiałów krzemionkowych o całkowitej rozszerzalności 1,4% (opinie o programie).

Ze względu na odkształcenia termiczne występujące w bloku ceramicznym w kierunku jego długości pozostawia się w nim na całej wysokości w obrębie każdej komory przerwy dylatacyjne. Szerokość przerw dylatacyjnych zależna jest od termicznej rozszerzalności materiałów, z których zbudowane są poszczególne części bloku. Wynoszą one na jeden moduł komory koksowniczej: w stropie 1 cm, w trzonie 2 cm, a w regeneratorach 1,2 cm (segregator aktów prawnych).

Na końcach bloku ceramicznego znajdują się ponadto dodatkowe przerwy dylatacyjne, przebiegające na całej wysokości, wynoszące w stropie 1,5 cm, na wysokości komór koksowniczych 1,0-4-2,5 cm, na wysokości trzonu i regeneratorów zaś 1,5 cm. Na szerokości bloku, wzdłuż osi komór koksowniczych, mury nie mają przerw dylatacyjnych. Pozostawione przy budowie przerwy dylatacyjne wypełnia się trocinami i zalewa pakiem (promocja 3 w 1).

Z uwagi na to, że materiały, z których są zbudowane komory regeneratorów, trzon i komory koksownicze, mają różne współczynniki rozszerzalności termicznej, poziomą powierzchnię styku kształtek komór regeneratorów z kształtkami trzonu powleka się grafitem w celu ograniczenia do minimum. wzajemnych wpływów obu części.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !