Agresywna woda

Agresywna woda

Ogólnie można ustalić, że woda o słabej agresywności na beton zawiera nie więcej niż 300 mg/1 składników szkodliwych lub pH jest mniejsze od 6. Natomiast wody silnie agresywne zawierają składników szkodliwych więcej niż 1000 mg/1 lub mają pH mniejsze niż 5 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powyższe dane nie stanowią jednak wystarczającego kryterium do oceny agresywności środowiska w poszczególnych przypadkach. Konieczne są dodatkowe badania polegające na określeniu twardości wody, zawartości w niej jonów: Ca, Mg, Fe, NH4, C03, Cl, S04. Przy ustalaniu szkodliwości działania wody na beton należy też wziąć pod uwagę, czy jest to woda stojąca, czy też będąca w ruchu i czy wywiera parcie hydrostatyczne, oraz zawartość w betonie wapnia i stopień szczelności betonu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ogólnie można powiedzieć, że wody stojące są mniej szkodliwe od płynących, bo w tych ostatnich składniki korodujące stale się odnawiają. Agresywność jest większa w obrębie zmiennych stanów zwierciadła wody niż w przypadku, gdy elementy budowli są stale pod wodą. Najbardziej szkodliwie działa agresywna woda przesiąkająca przez beton. Nie stwardniały beton jest bardziej wrażliwy od stwardniałego. Stal w środowisku agresywnym jest narażona na rdzewienie lub niekiedy na korozję międzykrystaliczną (uprawnienia budowlane).

Rdza Fe(OH)3 tworzy się w przypadku działania na stal wody i powietrza. Kwasy i sole rozpuszczalne w wodzie powodują spotęgowany proces rdzewienia stali (kwasy humusowe, kwasy węglowe, kwas siarkowy pochodzący z gazów spazmowych, żużel, sadza, sztuczne nawozy, woda morska). Objętość rdzy jest większa od objętości metalu.

Jeżeli budowla znajduje się w okolicy, gdzie powietrze na skutek sąsiedztwa fabryk chemicznych, stacji kolejowych itp. jest zanieczyszczone gazami, to wówczas woda deszczowa jest tym bardziej niebezpieczna dla nie zabezpieczonych przed korozją konstrukcji (program egzamin ustny).

Konstrukcje stalowe, jeśli nie są zabezpieczone przed korozją, ulegają uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek rdzewienia. Znane są przypadki, gdy dźwigary stalowe stropów Kleina pod wpływem przenikającej przez posadzkę wody z solą (w pomieszczeniach kąpielowo-solankowych w uzdrowiskach) nie tylko uległy przerdzewieniu, ale również ich działanie rozsadzające spowodowało wydłużenie wymiarów stropów, co z kolei było przyczyną powstawania rys w ścianach, na których stropy te były oparte.

Proces rdzewienia

Postępującemu rdzewieniu wkładek zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych towarzyszy rozsadzanie betonu, które staje się przyczyną następnych uszkodzeń. Działanie to jest tak silne, że opada warstwa ochronna betonu i wkładki zostają obnażone. Wtedy proces rdzewienia staje się jeszcze szybszy i konstrukcja ulega zniszczeniu (opinie o programie). Znane są przypadki, kiedy stal wkładek zbrojenia została całkowicie zamieniona w rdzę.

Zjawisko to najczęściej występuje, jeżeli w betonie powstają rysy wywołane odkształceniami konstrukcji lub jeżeli beton jest porowaty albo gdy konstrukcja jest nie zabezpieczona przed wilgocią, która przedostaje się do wkładek.

Bezpośrednią przyczyną korozji stali w żelbecie jest zazwyczaj wspólne działanie wilgoci i tlenu. Zarówno w konstrukcjach żelbetowych trwale zabezpieczonych przed zawilgoceniem, jak i w konstrukcjach znajdujących się w wodzie, gdy ciecz wypełniająca pory betonu utrudnia dopływ tlenu, korodowanie wkładek zbrojenia nie jest na ogół spotykane (segregator aktów prawnych). Najczęściej można zaobserwować korozję stali w elementach żelbetowych narażonych na okresowe zawilgocenie i wysychanie lub zwilżanych przez rozpryskiwane ciecze. Szybkość postępu korozji zbrojenia i jej przebieg zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od składu chemicznego cieczy zwilżającej powierzchnię stali.

Jak wiadomo, beton nie jest materiałem całkowicie szczelnym. W szczególności stwardniałe spoiwo cementowe zawiera zawsze pory zamknięte oraz otwarte komunikujące się z przestrzenią zewnętrzną, przez które mogą przenikać w głąb betonu zarówno ciecze zwilżające jego powierzchnię, jak i otaczające gazy. Wokół zbrojenia tworzy się wówczas roztwór elektrolitu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami