Ściany silosu

Ściany silosu

Ściany silosu wykonano w deskowaniu ślizgowym oraz sprężono kablami 12 0 7 mm, zakotwionymi w 6 pilastrach. Ściany te ocieplono wełną szklaną, a następnie osłonięto blachą aluminiową.
W Janikowie koło Inowrocławia wykonano w latach 1957-1958 trzy silosy do magazynowania sody (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poszczególne silosy o średnicy 18,40 m i wysokości 33,60 m ustawione są na pierścieniu żelbetowym podpartym 10 słupami. Składają się one z leja stalowego, ściany walcowej i kopuły stożkowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W zwornikach kopuł wykonane są świetliki, połączone pomiędzy sobą galerią, wzdłuż której biegną przenośniki. W osi silosów ustawiona jest rura stalowa, oparta na leju i zaopatrzona w spiralne ślizgi ułatwiające łagodne i równomierne zsypywanie się sody. Cała konstrukcja oprócz pierścienia podtrzymującego silos, słupów i fundamentów, wykonana jest z elementów prefabrykowanych. Ciężary elementów (3,0-3,2 T) dostosowano do udźwigu użytych na budowie dźwigów 45 Tm.
Leje wykonane z blachy stalowej grubości 10 mm okazały się o wiele tańsze od żelbetowych lub sprężonych (uprawnienia budowlane).

Blacha jest w tym przypadku szczególnie korzystna, gdyż pracuje równocześnie na siły południkowe i równoleżnikowe. Pręty zbrojenia lub kable pracują zawsze tylko w jednym kierunku, a beton jest tylko zbędnym balastem, problematycznym nawet jako ochrona stali ze względu na znaczną ścieralność. Prefabrykowana ściana silosu okazała się także nieco tańsza od takiej samej wykonanej w ślizgu. Przyczyną tego jest nieduża jej wysokość oraz minimalna grubość ściany monolitycznej (15 cm) w stosunku do 12 cm płyty prefabrykowanej.

Wszystkie elementy wykonano na miejscu. Montaż elementów ściennych przeprowadzono za pomocą przestawnego, wiszącego rusztowania stalowego, z którego spawano miejsca połączeń i zalewano styki zaprawą.
Silos sprężono struną 0 5 mm za pomocą nawijarki karuzelowej Pająk I. Przy nawijaniu musiano omijać okrągłe otwory wykonane w ścianach, służące do rozbijania skawalonej sody, co wpłynęło na powstanie momentów w przekroju pionowym przejmowanych przez odpowiednie zbrojenie (program egzamin ustny).

Elementy składowe


pierścieni z drutu 0 10 mm napinanych poprzez nakrętkę rzymską, kluczami dynamometrycznymi. Konstrukcję silosu wykonuje się z elementów mniejszych lub większych, w zależności od udźwigu zastosowanego dźwigu [21]. Zużycie materiału na 1 silos wynosi 9 m3 betonu i 500 kG stali. Charakterystyczne jest wykonanie całej konstrukcji łącznie z fundamentami z prefabrykatów, oprócz dna, które jest oddzielone od ścian i spoczywa bezpośrednio na gruncie (opinie o programie). Przekrycie dachowe oraz wieża załadowcza są drewniane.

W niektórych przypadkach, np jako silosy na kiszonkę, wznosi się niskie silosy sześciokątne o pojemności 47 t, zagłębione częściowo w ziemi. Wykonuje się je z gęstożebrowych krzyżowo zbrojonych płyt o wymiarach 3,0 X 3,2 m, grubości 19 cm i ciężarze 1,6 T.
We Francji wykonuje się montowane z płyt silosy sprężone systemem Dumeza. Elementy składowe stanowią płyty o wymiarach
76 x 198 cm i grubości 6-8 cm, słabo zbrojone i gładkie od strony wewnętrznej.

Układa się je tak, aby w każdym przekroju poziomym co druga płyta miała styk. Poziome i pionowe styki zapełnia się zaprawą w czasie montażu (segregator aktów prawnych). W miarę postępu robót nawija się spiralnie wokół komory strunę 0 5 mm z odpowiednim skokiem. Naprężenie struny uzyskuje się przez wciśnięcie stalowych klinów walcowych pomiędzy strunę a elementy. Kliny mogą mieć średnicę do 30 mm. Zbrojenie uzupełnia się pionowymi prętami z miękkiej stali 0 8 mm. Pręty zbrojenia zabezpiecza się przez torkretowanie.
Inna zupełnie jest konstrukcja silosów z elementów prefabrykowanych typu Froment Clavier.

Ściany silosów składane są z elementów łukowych dwóch typów o długości 2,45 i 2,95 m (promocja 3 w 1). Jedne z nich pełne I, wykonane z betonu sprężonego, przenoszą siły rozciągające. Drugie wydrążone II, wykonane ze zwykłego betonu, wypełniają przestrzenie pomiędzy elementami I. Eiemepty II składają się z dwóch ścianek 5 cm połączonych między sobą przeponami.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !