Ściany silosu

Ściany silosu

Ściany silosu wykonano w deskowaniu ślizgowym oraz sprężono kablami 12 0 7 mm, zakotwionymi w 6 pilastrach. Ściany te ocieplono wełną szklaną, a następnie osłonięto blachą aluminiową.
W Janikowie koło Inowrocławia wykonano w latach 1957-1958 trzy silosy do magazynowania sody (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poszczególne silosy o średnicy 18,40 m i wysokości 33,60 m ustawione są na pierścieniu żelbetowym podpartym 10 słupami. Składają się one z leja stalowego, ściany walcowej i kopuły stożkowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W zwornikach kopuł wykonane są świetliki, połączone pomiędzy sobą galerią, wzdłuż której biegną przenośniki. W osi silosów ustawiona jest rura stalowa, oparta na leju i zaopatrzona w spiralne ślizgi ułatwiające łagodne i równomierne zsypywanie się sody. Cała konstrukcja oprócz pierścienia podtrzymującego silos, słupów i fundamentów, wykonana jest z elementów prefabrykowanych. Ciężary elementów (3,0-3,2 T) dostosowano do udźwigu użytych na budowie dźwigów 45 Tm.
Leje wykonane z blachy stalowej grubości 10 mm okazały się o wiele tańsze od żelbetowych lub sprężonych (uprawnienia budowlane).

Blacha jest w tym przypadku szczególnie korzystna, gdyż pracuje równocześnie na siły południkowe i równoleżnikowe. Pręty zbrojenia lub kable pracują zawsze tylko w jednym kierunku, a beton jest tylko zbędnym balastem, problematycznym nawet jako ochrona stali ze względu na znaczną ścieralność. Prefabrykowana ściana silosu okazała się także nieco tańsza od takiej samej wykonanej w ślizgu. Przyczyną tego jest nieduża jej wysokość oraz minimalna grubość ściany monolitycznej (15 cm) w stosunku do 12 cm płyty prefabrykowanej.

Wszystkie elementy wykonano na miejscu. Montaż elementów ściennych przeprowadzono za pomocą przestawnego, wiszącego rusztowania stalowego, z którego spawano miejsca połączeń i zalewano styki zaprawą.
Silos sprężono struną 0 5 mm za pomocą nawijarki karuzelowej Pająk I. Przy nawijaniu musiano omijać okrągłe otwory wykonane w ścianach, służące do rozbijania skawalonej sody, co wpłynęło na powstanie momentów w przekroju pionowym przejmowanych przez odpowiednie zbrojenie (program egzamin ustny).

Elementy składowe


pierścieni z drutu 0 10 mm napinanych poprzez nakrętkę rzymską, kluczami dynamometrycznymi. Konstrukcję silosu wykonuje się z elementów mniejszych lub większych, w zależności od udźwigu zastosowanego dźwigu [21]. Zużycie materiału na 1 silos wynosi 9 m3 betonu i 500 kG stali. Charakterystyczne jest wykonanie całej konstrukcji łącznie z fundamentami z prefabrykatów, oprócz dna, które jest oddzielone od ścian i spoczywa bezpośrednio na gruncie (opinie o programie). Przekrycie dachowe oraz wieża załadowcza są drewniane.

W niektórych przypadkach, np jako silosy na kiszonkę, wznosi się niskie silosy sześciokątne o pojemności 47 t, zagłębione częściowo w ziemi. Wykonuje się je z gęstożebrowych krzyżowo zbrojonych płyt o wymiarach 3,0 X 3,2 m, grubości 19 cm i ciężarze 1,6 T.
We Francji wykonuje się montowane z płyt silosy sprężone systemem Dumeza. Elementy składowe stanowią płyty o wymiarach
76 x 198 cm i grubości 6-8 cm, słabo zbrojone i gładkie od strony wewnętrznej.

Układa się je tak, aby w każdym przekroju poziomym co druga płyta miała styk. Poziome i pionowe styki zapełnia się zaprawą w czasie montażu (segregator aktów prawnych). W miarę postępu robót nawija się spiralnie wokół komory strunę 0 5 mm z odpowiednim skokiem. Naprężenie struny uzyskuje się przez wciśnięcie stalowych klinów walcowych pomiędzy strunę a elementy. Kliny mogą mieć średnicę do 30 mm. Zbrojenie uzupełnia się pionowymi prętami z miękkiej stali 0 8 mm. Pręty zbrojenia zabezpiecza się przez torkretowanie.
Inna zupełnie jest konstrukcja silosów z elementów prefabrykowanych typu Froment Clavier.

Ściany silosów składane są z elementów łukowych dwóch typów o długości 2,45 i 2,95 m (promocja 3 w 1). Jedne z nich pełne I, wykonane z betonu sprężonego, przenoszą siły rozciągające. Drugie wydrążone II, wykonane ze zwykłego betonu, wypełniają przestrzenie pomiędzy elementami I. Eiemepty II składają się z dwóch ścianek 5 cm połączonych między sobą przeponami.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami