Ściany wykonane z dużych bloków

Ściany wykonane z dużych bloków

Ściany wykonane z dużych bloków mają większą wytrzymałość niż ściany z cegły, w których zaprawa w spoinach znacznie obniża wytrzymałość muru, dlatego też wysokość budynków mieszkalnych z dużych bloków może być znacznie większa niż budynków z cegły (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bloki o wytrzymałości 50 kG/cm2 umożliwiają wznoszenie domów mieszkalnych do 6 a nawet 7 kondygnacji. Przy zastosowaniu w dolnych kondygnacjach bloków o wytrzymałości 70 kG/cm2 można budować nawet wyższe domy mieszkalne (8- i 9-kondygnacjowe). W razie potrzeby wykonuje się niektóre bloki o jeszcze wyższej wytrzymałości, np. do 90 kG/cm2, co umożliwia wykonywanie budynków o 10 kondygnacjach.
Poniżej podano przykładowo charakterystykę bloków ściennych kanałowych, wielootworowych układu jednorzędowego, znanych powszechnie pod nazwą „cegła żerańska”.

Elementy te, stosowane w budynkach o poprzecznym układzie ścian nośnych, wykonywane są ze żwirobetonu marki 140 i 170 jako prefabrykaty typowe. Bloki te o długości 2,52 m (wysokość kondygnacji) i grubości 24 cm mają okrągłe otwory kanałowe o średnicy 18 i 19,1 cm. W wyższych kondygnacjach używane są bloki o szerokości 89, 119 i 149 cm typu BW, a ostatnio także o szerokości 240 i 270 cm, w niższych zaś kondygnacjach budynków wysokich - a więc przy przenoszeniu większych obciążeń - stosowane są bloki o analogicznych wymiarach, lecz z mniejszą ilością kanałów i o mniejszej średnicy 14 i 16,5 cm, jak również bloki pełne oraz bloki kanałowe z nadbetonowaną 6-centymetrową warstwą betonu, czyli bloki o grubości 30 cm.

Do ścian zewnętrznych stosowane są te same bloki kanałowe z warstwą ocieplającą grubości 12 cm, wykonaną z gazobetonu odmiany 05 i z gładkim tynkiem na siatce (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Grubość tych elementów o współczynniku przenikania ciepła k = 0,92 kcal/m2h°C wynosi 39 cm. Poza elementami o wysokości 252 cm produkowane są również bloki o wysokości 112 cm oraz elementy blokowe drzwiowe.
Wszystkie elementy blokowe nie mają - poza dwoma hakami montażowymi - żadnego zbrojenia. Zużycie betonu na 1 m2 powierzchni elementów ściennych o grubości 24 cm wynosi 0,13 ms, ciężar jednostkowy ok. 300 kG/m.

Wyprawa i wykończenie bloków

Bloki produkowane są z wyprawą jednostronną i dwustronną. W przypadku zastosowania jednostronne; wyprawy daje się ją z reguły od strony zewnętrznej bloku (uprawnienia budowlane). Wyprawa zewnętrzna, czyli faktura, może być wykonana w postaci:
1) zwykłej wyprawy cementowej,
2) wyprawy szlachetnej (przy użyciu grysów i piasków skał kolorowych szlachetnych),
3) okładziny z cegły lub płytek ceramicznych,
4) okładziny z prefabrykowanych płytek betonowych z położoną na nich wyprawą (program egzamin ustny).

Jako spoiwa przy wykonywaniu wypraw stosowane są: zwykły cement portlandzki, cement biały i cementy kolorowe.
W przypadku użycia cementu zwykłego dodaje się do niego barwideł (farb suchych) w celu uzyskania różnych kolorów wyprawy (opinie o programie). Barwidła muszą odpowiadać następującym warunkom: nie mogą zmieniać koloru pod działaniem światła słonecznego i pod wpływem wapna, powinny dawać intensywny kolor oraz dobrze mieszać się z cementem.

Wymagania te spełniają następujące gatunki mineralnych barwideł sztucznych: ochra (żółta), surik żelazny (czerwona), tlenek chromu (zielona), umbra (brązowa), tlenek manganu (czarna) oraz sadza węglowa. Mieszając te barwidła można uzyskać wszelkie kolory.

Do wykonania kolorowych wypraw pełnego asortymentu bloków danego budynku powinien być użyty cement pochodzący nie tylko z jednej i tej samej cementowni, ale i z tego samego transportu. Również barwidła do wykonania wyprawy w całym budynku powinny pochodzić z tej samej partii.

Barwienie stosuje się przy wyprawach zwykłych i szlachetnych (segregator aktów prawnych). W przypadku użycia do wyprawy kolorowego piasku, grysów marmurowych z dodatkiem barwideł oraz przy zastosowaniu mechanicznej obróbki, można uzyskać wyprawy przypominające naturalny kamień.

Jeśli do wyprawy zastosuje się kolorowe cementy z grysami marmurowymi, to otrzymać można wyprawy przypominające naturalne marmury.
Do wypraw szlachetnych używa się kolorowych wypełniaczy w postaci mączki, piasku i grysów drobnych lub grubszych (promocja 3 w 1).

Stosowane są mieszanki o stosunku cementu do piasku i grysów szlachetnych. Dla uzyskania jasnych kolorów wypraw lub wypraw białych konieczne jest użycie cementu białego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !