Blog

30.05.2018

Kto wydaje uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Kto wydaje uprawnienia budowlane?

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest łatwym zadaniem (program na komputer). Do wykonania niektórych prac niezbędni są specjaliści posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Jest to specjalny certyfikat, który uprawnia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Nie każdy może takie uprawnienia uzyskać, ponieważ niezbędne jest odpowiednie wykształcenie i doświadczenie (program na telefon). Kandydat musi też zdać egzamin.

Uprawnienia budowlane w Polsce mają formę administracyjną i są wydawane przez komisję kwalifikacyjną Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa (program na egzamin ustny). Historia uprawnień sięga 1928 roku, kiedy powstało rozporządzenie dotyczące prawa budowlanego i zabudowań osiedli. Obecnie egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Do wyboru jest 9 specjalności

Kto wydaje uprawnienia budowlane?

Do wyboru jest 9 specjalności, z których każda cieszy się dużym zainteresowaniem (promocja 3 w 1). Uprawnienia budowlane w naszym kraju ma ponad 100 tysięcy osób, przy czym połowa z nich specjalizuje się w budownictwie ogólnym. Egzaminy można zdawać na jedną z dziewięciu specjalizacji. Najczęściej wybierane jest budownictwo ogólne, ale oprócz niego do wyboru jest budownictwo drogowe, mostowe, kolejowe, wyburzeniowe, telekomunikacyjne, wodno-melioracyjne oraz instalacje elektryczne i instalacje sanitarne. Każda ze specjalizacji jest ważna i pozwala na objęcie samodzielnego stanowiska wykonawczego lub projektowego (segregator).

Uprawnienia budowlane to duży atut na współczesnym rynku pracy. Przede wszystkim pozwalają podnieść kwalifikacje, a co za tym idzie, także zarobki. Skutecznie zwiększają szanse na znalezienie zatrudnienia przy dobrze płatnych projektach międzynarodowych oraz w prestiżowych przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki uprawnieniom można prowadzić własne biuro wykonawcze i/lub projektowe. Niewątpliwą zaletą certyfikatu jest również większa elastyczność na rynku pracy. Do zdania egzaminu niezbędna jest doskonała znajomość prawa budowlanego, odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie (opinie).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami