Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi

Ściany z betonów z wypełniaczami organicznymi

Odporność ogniową ściany z bloków strużkobetonowych „Durisol” o grubości 20 cm z wypełnieniem z betonu zwykłego, wykonanego przy użyciu cementu w ilości 300 kg/ms, badano w Instytucie EMPA’) w Zurychu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściana pokryta była obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym o grubości 1,5 cm. Po 5-godzinnym nagrzewaniu ściany, polano nagrzaną ścianę wodą; tynk i warstwa okrywająca strużkobeton uległa zniszczeniu, nośność ściany, tj. rdzeni z betonu zwykłego, obniżona była jednak tylko o 30%. Temperatura na nienagrzanej powierzchni ściany po upływie 5 godz. wynosiła 54°C. Odporność ogniową ściany zaliczono zatem do klasy A (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ściany z betonów komórkowych
Badania w warunkach naturalnych odporności ogniowej ścian z dyli gazobetonowych były przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB), Dyle o grubości 24 cm wykonane z gazobetonu technologii PGS ‘) i BLB2) odmiany 07, łączono na pióro i zaprawę cementową (uprawnienia budowlane).

Ściany po obciążeniu do naprężeń ok. 15 kG/cm- poddano działaniu 2-godzinnego ognia. W czasie badania zaobserwowano wydostawanie się niewielkiej ilości dymu przez szczeliny w spoinach między dylami. Po badaniach nie stwierdzono w zasadzie żadnych uszkodzeń na stronie zewnętrznej ścian. Od strony wewnętrznej na ścianach widać było siatkę spękań, zagęszczonych w pobliżu zbrojenia. W kilku miejscach zaobserwowano pionowe spękanie i wybrzuszenie, spowodowane odkształceniem się zbrojenia. Rozkład temperatur na grubości ściany po 2 godzinach nagrzewania (dla technologii PGS i BLB). W wyniku badań, odpornośei ogniowe ścian zaliczono do klasy B, jednak z uwagi na niewielką głębokość spękań od strony nagrzewanej (do 3 cm) i korzystny rozkład temperatur, należy przypuszczać, że ściany te mogłyby spełnić wymagania ognio-odporności klasy A (4 godziny). Wyniki badań angielskich relacjonuje Ashton (program egzamin ustny).

Ściana działowa

Ściana działowa o grubości 10 cm z bloczków „Thermaiit-Ytong”, na zaprawie glinowo-cementowcj, nietynkowana, wykazała na powierzchni nic nagrzewanej temperaturę 129°C. W wyniku badań, odporność ogniową ściany zaliczono do klasy A. • Ściana nośna o grubości 10 cm z bloczków gazobetonowych, na zaprawie glinowo-cementowej, nietynkowana, wykazała 2-godzinną odporność ogniową według wymagań normy angielskiej BS 47G 1 : 1953a) Wyniki badań odporności ogniowej ścian z betonów komórkowych, przeprowadzonych w różnych krajach zestawione przez A. Engwalla.

Wpływ rodzaju kruszywa na odporność ogniową płyt zbrojonych ilustrują wyniki badań N. Davcy’a i L. A. Ashtona.
Davcy i Ashton przedstawiają również wyniki badań odporności ogniowej płyt wykonanych z betonu na kruszywie z łamanego wapienia. Płyty o wytrzymałości Rz8 = 325 kG/m2 miały wysokość 15 cm. Otulenie zbrojenia wynosiło 12,5 mm. Strop obciążony ciężarem 980 kG/m2 poddano próbie ogniowej w ciągu 2,5 godz (opinie o programie).
Już po 6 min były widoczne pierwsze oznaki odłupywania się betonu, a po upływie następnych 8 min. zostało odkryte zbrojenie. Po upływie 1 godziny temperatura na powierzchni nagrzewanej wynosiła 860°C, a na nienagrzewanej 51°C, odpowiednio po 2 godzinach - 1010°C i 94°C.
Maksymalne ugięcie wynosiło 7 cm. Strop spełniał więc wymagania odporności ogniowej klasy B (segregator aktów prawnych).

Ashton prowadził również badania odporności ogniowej płyt wykonanych z gruzobetonu o wytrzymałości R28 = 250 kG/cm2. Wysokość płyt wynosiła 18 cm.

Płyty przy obciążeniu 850 kG/m2 poddano działaniu ognia w ciągu 6 godz.
W tym czasie nie stwierdzono istotnego wpływu działania wysokiej temperatury, zaobserwowano jedynie drobne rysy oraz pod koniec badania lekkie stopienie nagrzewanej powierzchni (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !