Ściany z prefabrykatów wielkowymiarowych

Ściany z prefabrykatów wielkowymiarowych

Przykład wieloblokowych elementów żużlobetonowych, z których wykonano szereg budynków mieszkalnych w Warszawie, ciężar żużlobetonu wynosi 1,5-1,6 T m3, wytrzymałość - R((16 = 50-4-70 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na komputer). Niekiedy w celu zwiększenia wytrzymałości do 7?tll6= 90-4-110 kG/cm2 stosowany był dodatek piasku naturalnego, co obniża jednak w sposób istotny własności termoizolacyjne betonu.

W budynkach o układzie poprzecznym, beton lekki stosowany jest głównie w ścinanach zewnętrznych, samonośnych i osłonowych, jakkolwiek nie brak również i realizacji, w których wewnętrzne ściany nośne wykonywane są z betonów lekkich. W pierwszym okresie budownictwa wielkopłytowego dość często stosowano warstwowe ściany z betonów lekkich (np. w pierwszym budynku wielkopłytowym na os (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Kasprzaka w Warszawie - ściany żużlobetonowe z ociepleniem płytami wiórkowo-cementowymi „suprema” lub w pierwszym budynku wielkopłytowym w Berlinie-Johanistal - ściany z jednofrakcjowego gruzo- betonu z ociepleniem płytami wiórkowo-cementowymi „Heraklit”), a nawet płyty o konstrukcji szkieletowej z betonu zwykłego z wypełnieniem betonem lekkim (np. w budynku BA w Bratysławie jako wypełnienie ramek z betonu sprężonego użyto keramzytobeton o ciężarze 800 kG/m:i). Obecnie konstrukcje tego typu już są rzadko stosowane, a przeważają powszechnie ściany jednorodne (uprawnienia budowlane).

Przykład wielkowymiarowej płyty ściennej z pumeksu hutniczego (y =1,2 T/m:!, R l)20 = 35 kG/cm2). Z uwagi na rozwinięty przemysł betonów komórkowych w Polsce podjęto szeroką akcję wprowadzania do budownictwa uprzemysłowionego tego rodzaju elementów wielkowymiarowych.
W konstrukcjach inżynierskich znajdują zastosowanie przede wszystkim , betony kruszywowe.

Oszczędności

Jedną z pierwszych takich konstrukcji jest zbudowany w USA w 1900 r. most kolejowy, wykonany z betonu z żużla wielkopiecowego (program egzamin ustny).
W nowszych konstrukcjach inżynierskich beton lekki znajduje zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach żelbetowych i sprężonych. W okresie międzywojennym w Stanach Zjednoczonych zbudowano ponad 10 mostów z lekkiego betonu kruszywowego.

Interesującym przykładem jest stalowy most łączący San Francisco z Oaklandem. W celu zmniejszenia ciężaru konstrukcji mostu górną część jezdną środkowego przęsła o długości 700 m wykonano z lekkiego betonu ze spiekanych łupków, dolną zaś część - z betonu zwykłego. Zastosowanie lekkiego betonu w efekcie zmniejszyło ciężar własny mostu o 47 000 T. Otrzymane z tego tytułu oszczędności wyniosły 7,5%> wartości całego mostu.
Wytrzymałość betonu po okresie jednego roku wynosiła 266 kG/cm2, tj. 25% więcej od wytrzymałości 28-dniowej. Obserwacje prowadzone w okresie 17 lat eksploatacji tego mostu nie wykazały żadnych oznak zniszczenia w części konstrukcyjnej wykonanej z betonu lekkiego (opinie o programie).
Jeden z najdłuższych mostów wiszących na świecie (blisko miasta Takoma) zbudowany w 1950 r. ma część jezdną wykonaną całkowicie z betonu lekkiego z kruszywa z ekspandowanej gliny. Użycie lekkiego betonu pozwoliło zmniejszyć ciężar części jezdnej o 1900 T. Obecnie po kilkunastu latach eksploatacji w warunkach intensywnego ruchu nie zaobserwowano żadnych uszkodzeń części jezdnej mostu (segregator aktów prawnych).
W Rosji do chwili obecnej keramzytobeton znalazł zastosowanie w mostach przeznaczonych przeważnie dla ruchu pieszego i samochodowego. Z betonu lekkiego wykonane są z reguły elementy nie poddawane obciążeniom dynamicznym (płyty chodnikowe, płyty i belki części jezdnej przeznaczonej dla samochodów itp.).

Zastosowanie keramzytobetonu zmniejsza ciężar własny konstrukcji przę- słowych mostów o 25-30% a ich koszt o 10-12%). Oszczędność stali w tych mostach sięga 8-15%.
Jednym z pierwszych mostów w Związku Radzieckim wykonanym przy zastosowaniu betonu lekkiego był zbudowany w 1958 r. most dla pociągów metra moskiewskiego (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !