Przybory sanitarne

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne, urządzenia sanitarne - urządzenia do wykonywania czynności higienicznych lub gospodarczych (wanna, umywalka, zmywak) lub przyjmowania i odprowadzania cieczy ściekowej (zlew, muszla klozetowa, pisuar) przybój, kipiel - ocean, załamywanie się fal na płyciznach lub rozbijanie się u brzegów; podczas p. ruch oscylacyjny wody zanika zamieniając się w ruch postępowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przybrzeże - ocean, obszar wybrzeża, który przylega do brzegu od strony morza" i na którym fale ulegają zniekształceniu pod wpływem tarcia o dno; odmorska granica p. jest określona głębokością, stanowiącą pół długości absolutnie najdłuższej fali w danym rejonie, natomiast granica odlądowa - odmorską granicą brzegu przybudówka - budowla dobudowana do innej, zazwyczaj znacznie od niej mniejsza, nie przewidziana w pierwotnej koncepcji obiektu przechwycenie narzędzia wiertniczego - unieruchomienie narzędzia w otworze na skutek zaklinowania przewodu wiertniczego przyciąganie - działanie siły pochodzącej od ciała A na punkt materialny m. dążące do zbliżenia punktu m do ciała A (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyciągarka - ciągnik do przemieszczania ładunku tylko poziomo, za pomocą cięgna nawijanego na bęben pionowy przyciągnik - przenośna przyciągarka ręczna do przesuwania ciężkich przedmiotów na małe odległości przycięcie sygnału mowy - szczytowe ograniczenie amplitudowe sygnału mowy polegające na przekształceniu sygnału w ciąg impulsów dodatnich i ujemnych o jednakowej wysokości, równej progowi szczytowego ograniczenia amplitudowego przycinak - wykrojnik do przycinania przycinanie - w tłocznictwie całkowite oddzielanie części materiału od wyrobu wzdłuż linii nie zamkniętej; oddzielona część materiału jest odpadem (uprawnienia budowlane).

Przycinanie

Przycinanie, przyrzynanie - usuwanie niewielkiego końcowego odcinka drewna (kłody, tarcicy itp.) prostopadle do jego osi mające na celu wyrównanie czoła, uzyskanie określonej długości i usunięcie części uszkodzonych i wadliwych przycinanie’ - w obróbce kamienia - usuwanie wzniesień wystających ponad żądany obrys za pomocą dłut i młotów w celu wyrównania powierzchni przycinarka - obrabiarka do przycinania dłużyc i kłód przycisk - el. łącznik roboczy o napędzie ręcznym, w którym elementem napędowym jest guzik przyciskowy (program egzamin ustny).

Przycisk czuwania - kol. przyrząd uruchamiany przez maszynistę z chwilą otrzymania pewnych sygnałów (np. zatrzymania) i rejestrujący tę czynność w powtarzaczu w celu późniejszego sprawdzenia czujności maszynisty przycisk szynowy - przyrząd umieszczony pod stopką lub z boku szyny, którego zadziałanie następuje wskutek przejazdu kół pojazdu (opinie o programie).

Przyczepa - bezsilnikowy pojazd drogowy, dostosowany do ciągnienia go przez pojazd samochodowy przyczepa kempingowa - mieszkalna, turystyczna przyczepa z nadwoziem zamkniętym lub ze składanym pomieszczeniem mieszkalnym, przeznaczona w zasadzie do ciągnięcia przez samochody osobowe przyczepa kłonicowa - przyczepa jedno- lub wieloosiowa, przeważnie o rozsuwalnym rozstawie osi, zaopatrzona w kłonice, przeznaczona do przewozu belek, słupów itp. materiałów dłużycowych (segregator aktów prawnych).

Przyczepa niskopokładowa - przyczepa do przewozu dużych ciężarów (np. spychaczy, specjalnych pojazdów bojowych itp.) o dużej liczbie kół jezdnych i otwartej platformie znacznie obniżonej w porównaniu z poziomem platformy normalnej przyczepy ciężarowej przyczepa zrywkowa, łuk dłużycowy - wózek do wykonywanej ciągnikiem zrywki wiązek dłużyc lub kłód, podwieszonych jednym końcem na luku, opartym na dwóch kołach ogumionych lub na wózkach gąsienicowych przyczepność - adhezja przyczepność (kół) - zjawisko przenoszenia sił między powierzchnią drogi i stykającymi się z nią kołami jezdnymi pojazdów podczas ruchu; parametrem charakteryzującym p. jest współczynnik przyczepności (promocja 3 w 1).

Przyczepność powłoki malarskiej - zdolność powłoki malarskiej do ścisłego i trwałego przylegania lub wiązania się z podłożem przyczółek - bud. budowla podpierająca koniec krańcowego przęsła mostu lub wiaduktu oraz ograniczająca (od strony przeszkody terenowej) nasyp doprowadzający do mostu (lub wiaduktu) drogę kołową lub kolejową przyćmiewacz - substancja wkładana w woreczku do łuski z ładunkiem miotającym, zapobiegająca powstawaniu błysku podczas strzelania w nocy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !