Ściany zbiorników

Ściany zbiorników

Ściany zbiorników w zależności od wielkości przekrycia i całego zbiornika pracują jako:
1) płyty wspornikowe - w niskich o dużych wymiarach zbiornikach otwartych,
2) płyty z trzech stron podparte - w małych zbiornikach otwartych,
3) płyty z czterech stron podparte - w zbiornikach otwartych z belką usztywniającą u góry lub w zbiornikach krytych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy wzmocnieniu ścian żebrami pionowymi i poziomymi ściana pracuje jako płyta ciągła, zbrojona jednokierunkowo lub krzyżowo. W związku ze złożoną pracą ścian, mamy w nich momenty w obu kierunkach oraz ściskanie w pionie i rozciąganie w poziomie. Wobec tego wymiarujemy ścianę w obu kierunkach na mimośrodowe ściskanie lub rozciąganie. Wpływu naprężeń istniejących w jednym kierunku na naprężenia kierunku drugiego nie uwzględnia się.
Grubość ścian podyktowana jest przez wymagania szczelności oraz ekonomiczności zbrojenia. Przy niższych zbiornikach, ze względu na wykonawstwo, przyjmuje się grubość ścian jednakową, przy wyższych - opłaca się przyjąć zmienną liniowo (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Zwykle od wewnątrz ściana jest pionowa, lecz przy możliwości zamarzania wody należy zastosować skos (1/15-1/20) dla uniknięcia rozsadzającego działania skorupy lodowej. Minimalna grubość ściany wynosi około 8-10 cm.

Zbrojenie ścian przyjmowane z warunku szczelności lepiej jest układać dwustronnie, gdyż może ono przejąć naprężenia od zmiennych momentów, od skurczu i zmian temperatury. Cienkie ściany niekiedy zbroi się jednostronnie, grubsze powinny być zawsze zbrojone z obu stron. Ściany zewnętrzne zbiorników zagłębionych w ziemi i narażonych od wewnątrz stale lub okresowo na parcie materiałów sypkich lub cieczy zbroimy na momenty z obu stron, ściany wolne od nacisku od zewnątrz - tylko na momenty od parcia wewnętrznego (uprawnienia budowlane).

Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne są zbrojone tylko konstrukcyjnie, gdy mają otwory zapewniające wyrównywanie z obu stron poziomu cieczy, jeżeli natomiast poszczególne komory mogą być napełnione niezależnie, stosuje się pełne zbrojenie obustronne.

Zbrojenie pionowe przy zamocowaniu ścian w dnie jest największe u dołu, a u góry - raczej montażowe; przy przegubowym podparciu w dnie największe zbrojenie potrzebne jest nieco poniżej środka wysokości. Ze względu na znaczne momenty oraz dla ułatwienia betonowania i rozdeskowania, jak i później w eksploatacji w celu łatwiejszego utrzymania czystości - stosuje się skosy, zwykle pod kątem 45° (program egzamin ustny).
Przy płytkich zbiornikach, o ścianie zamocowanej w dnie lub opartej górą i dołem, na momenty pracuje tylko zbrojenie pionowe, natomiast zbrojenie poziome daje się ze względu na skurcz i zmiany temperatury. W zbiornikach opartych na słupach ściany pracują jako belki-ściany przenoszące obciążenie na podpory.

Wymaga to specjalnego zbrojenia obliczonego wg zasad. W tych przypadkach często pogrubienie ścian w narożach, uzyskane dzięki wykonaniu skosów, służy jako przedłużenie słupów podpierających zbiornik (opinie o programie).
W zbiornikach swobodnych, nieokrytych ziemią, korzystne jest ukształtowanie ścian zbiorników w postaci sklepień, łupin czy namiotów opartych na krzyżujących się belkach poziomych i słupach. Opłaca się to specjalnie wtedy, gdy elementy wypukłe są prefabrykowane, a między nimi dajemy żebra wykonane na mokro.
W zbiornikach zasypanych ziemią ostatnio coraz częściej wykorzystuje się czynne parcie gruntu, pozwalające na przejęcie parcia wody.

Uzyskuje to się oczywiście przy bardziej złożonej konstrukcji, np. przez załamanie ściany, ukształtowanie specjalnych żeber oporowych wpuszczonych w podłoże oraz żeber usztywniających podpartych zastrzałami. Przy takiej konstrukcji zmniejszamy zużycie betonu i stali, natomiast zwiększa się robocizna (segregator aktów prawnych).

Używanie prefabrykatów do wykonania ścian jest dosyć ograniczone. Najchętniej stosuje się je dla cieczy zawierających drobne cząstki np. szlam cementowy, które same uszczelniają ewentualne szczeliny między prefabrykatami. Stosuje się prefabrykaty o ciężarze kilku ton; mają one wypuszczone zbrojenie, tak aby można było je połączyć i w ten sposób uzyskać element przenoszący siły rozciągające (promocja 3 w 1).

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !