Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne

Tylko w rzadkich przypadkach, kiedy do gruntu przedostają się agresywne ścieki wód przemysłowych, może zajść konieczność zastosowania bardziej odpornych chemicznie materiałów. Należy liczyć się, że wskutek ruchu wód gruntowych i opadów atmosferycznych agresywność wód gruntowych może obniżać się z biegiem czasu (program uprawnienia budowlane na komputer).
W środowiskach słabo agresywnych należy stosować beton szczelny oraz podkład pod podstawę fundamentów z tłucznia odpornego chemicznie w danym środowisku.

Przy zastosowaniu betonu o normalnej szczelności należy fundamenty zabezpieczyć powierzchniowo roztworem asfaltowym oraz 2-3 warstwami lepiku asfaltowego (bez wypełniaczy) stosowanego na gorąco.
W środowiskach średnio agresywnych należy powierzchnię fundamentów zabezpieczyć roztworem asfaltowym i 2-3 warstwami lepiku asfaltowego na gorąco.
W środowiskach silnie agresywnych należy stosować pod podstawę fundamentów podkład grubości ok. 0,10 m z asfaltobetonu z wypełniaczami chemoodpornymi. Powierzchnie fundamentów należy zabezpieczać laminatami asfaltowymi lub przeponami przy użyciu rolowych materiałów bitumicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Fundamenty pod maszyny i urządzenia powinny być izolowane od agresywnych czynników izolacją ciągłą, uwzględniając wpływy dynamiczne i osiadanie fundamentów.
Ściany zewnętrzne we wszystkich budynkach podlegają niszczącemu działaniu procesów cieplno-wilgotnościowych, jak również działaniu zewnętrznych czynników atmosferycznych. W budynkach przemysłowych ściany te są narażone na działanie wilgotnej i agresywnej chemicznie atmosfery środowiska (uprawnienia budowlane). W rozdziałach poprzednich była już omawiana sprawa ogólnego zabezpieczenia przed zawilgoceniem i gazami agresywnymi. Natomiast czasami dolne części ścian są narażone na oblewanie cieczami agresywnymi.

Te części ścian i słupów powinny być zabezpieczone cokołami o wysokości 0,15-0,50 m. W przypadku wspomnianego występowania rozprysków cieczy agresywnych i konieczność zmywania ścian wodą, należy ściany zabezpieczyć okładziną do wysokości możliwych rozprysków (program egzamin ustny).

Grunty nasypowe

Pod wykładziną w zależności od potrzeby układa się warstwę izolacji ciągłej.
Zabezpieczenie stropodachów zostało szczegółowo omówione w poprzednich rozdziałach. Pozostały do omówienia zabezpieczenia stropów. Jeżeli ma się do czynienia ze stropami, nad którymi występują ciecze agresywne związane z mokrą chemiczną produkcją, to należy je zabezpieczać chemoodpornymi i wodoodpornymi izolacjami. Samo zabezpieczenie ogranicza się przeważnie do opracowania zabezpieczenia posadzek (opinie o programie).

Ogólne wymagania. Pozornie prosta sprawa posadzek w warunkach przemysłowych urosła do bardzo ważnego zagadnienia absorbującego przemysł materiałów chemoodpornych i wymagającego wyjątkowo dopracowanych technologii budowlanych. W obiektach przemysłowych narażonych na agresywne środowisko wodne i osiadanie na posadzki agresywnych pyłów zachodzi konieczność wykonywania szczelnych posadzek odpornych na ciecze, pyły i wodę do zmywania (segregator aktów prawnych).
Jeżeli posadzki występują na parterze, podłożem dla nich jest grunt i częściowo fundamenty, a jeżeli na wyższych kondygnacjach - elementy konstrukcji nośnej.

Grunt pod posadzkę należy zbadać pod względem ewentualnej jego agresywności chemicznej. Grunty nasypowe lub mające strukturę naruszoną należy uszczelnić do stanu wykluczającego możliwość nierównomiernego osiadania posadzki. W przypadku gruntów nawodnionych, należy je zdrenować lub zabezpieczyć, ażeby pod posadzki uzyskać suche podłoże.
mechaniczna wentylacja. W czasie eksploatacji posadzki są zmywane wodą lub olejem. Wykładzinę ścienną i lamperię olejną zmywa się zimną wodą (promocja 3 w 1).

Występuje agresywne środowisko ciekłe w postaci kwasu siarkowego H2S04 o masie właściwej 1,84 g/cms, stężeniu 66°Be, 93-98% W temperaturze +18 °C. Okresowe rozlewanie i rozbryzgiwanie kwasu siarkowego występuje głównie podczas nalewania kwasu do akumulatorów.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !