Blog

02.06.2021

Siatkowiec płotowy

Siatkowiec płotowy

Siatkowiec płotowy

Siatkowiec płotowy (Lenzites sepiaria [Wulf.] Fr.) - Polyporaceae. Jest to roztocz rozwijający się na iglastym drewnie konstrukcyjnym. Często spotyka się go na drewnianych płotach i ogrodzeniach; stąd też pochodzi jego nazwa gatunkowa. Siatkowiec należy do najbardziej szkodliwych grzybów składowych. Rozkłada on drewno bardzo szybko, wywołując w twardzieli ciemną zgniliznę wewnętrzną typu destrukcyjnego; z czasem zgnilizna rozszerza się na biel (program uprawnienia budowlane na komputer).

Od tego ogólnie w literaturze przyjętego poglądu odbiegają wyniki badań przeprowadzonych nad zgnilizną drewna masztowego przez Waltherową’, w myśl których siatkowiec atakuje głównie bielastą część drewna. Zewnętrzna powierzchnia drewna przez dłuższy czas nie wykazuje oznak zniszczenia, chociaż wewnętrzne warstwy znajdują się w stadium daleko posuniętego rozkładu. W ostatnim stadium powstają liczne pęknięcia wzdłuż i w poprzek włókien; w pęknięciach tych pojawia się jasnobrązowa lub żółtawa grzybnia (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Siatkowiec rozwija się dobrze przy niskiej wilgotności drewna.

Jest on odporny na duże wahania temperatury i zmiany warunków atmosferycznych; optymalne warunki rozwoju występują przy temperaturze ok. 35 C. Owocniki siatkowca wyrastają najczęściej z pęknięć drewna; mają one postać korkowatych, ciemnobrunatnych listewek o długości 5-10 cm; ich dolna powierzchnia (hymenofor) składa się z cienkich blaszek połączonych poprzecznymi ściankami (uprawnienia budowlane).
Zabezpieczenie drewna osiąga się przez nasycanie płynnymi preparatami grzybobójczymi oraz przez stosowanie past i opasek zabezpieczających. Drewno porażone należy usuwać i palić.

Krowiak łykowaty (Paocillus acheruntius [Humb.] Fr.) - Paxillaceae. Krowiak jest roztoczem drewna iglastego; najczęściej występuje na drewnie sosnowym, zarówno na surowcu i drewnie konstrukcyjnym na wolnym powietrzu, jak w zamkniętych budynkach i w kopalniach (program egzamin ustny).

Zwalczanie krowiaka

Dlatego zalicza się go niekiedy do grzybów domowych. Krowiak wyrządza na ogół mniejsze szkody niż poprzednio omówione gatunki grzybów składowych. Powoduje on ciemną zgniliznę destrukcyjną, przy czym liczba i wielkość pęknięć w poprzek włókien jest nieznaczna; w podłużnych szczelinach można zauważyć żółtą, włochatą grzybnię. Wewnątrz drewna widoczne są również delikatne sznury grzybni. W miejscach nieprzewiewnych grzybnia może występować także na powierzchni drewna.

Mimo szerokiej skali występowania (przestrzenie otwarte, budynki, kopalnie) krowiak jest bardzo wrażliwy na zmiany wilgotności zarówno drewna, jak powietrza; nie rozwija się on w warunkach zbyt suchych lub zbyt wilgotnych. Optymalna temperatura rozwoju wynosi 23° C.
Miękkie owocniki krowiaka są przyrośnięte bokiem do drewna, niekiedy są osadzone na krótkim trzonku bocznym; mają one bardzo różnorodny kształt, zbliżając się swą postacią do muszli, dzwonka itp. Grubość owocników jest niewielka, ich barwa jest biała do brudnożółtej (opinie o programie).

Górna powierzchnia owocnika jest gładka; hymenofor składa się z cienkich, promieniście ułożonych blaszek.
Zwalczanie krowiaka jest stosunkowo łatwe, gdyż należy on do grzybów bardzo czułych na antyseptyki i nie znosi przewiewu powietrza (segregator aktów prawnych).
Gmatwek dębowy (Daedalea quercina Pers.) - Polyporaceae. Jest to roztocz niszczący drewno dębowe. Można go spotkać w lesie na obumarłych konarach żywych dębów i na złomach dębowych, zasadniczo jednak występuje on na słupach i palach dębowych wbudowanych bez uprzedniego zabezpieczenia oraz na długo składowanym drewnie okrągłym. Gatunek ten wywołuje ciemną zgniliznę wewnętrzną typu destrukcyjnego. Rozkład drewna jest dość szybki; biel ulega zniszczeniu prędzej i łatwiej niż twardziel.

Zgnilizna może występować na znacznej długości, dochodzącej w drewnie długopiennym do 9 m. Grzybnia skupia się w postaci niewielkich, szarożółtawych płatów w promieniowych pęknięciach drewna. Optymalna temperatura rozwoju wynosi około 23″ C, a optymalna wilgotność drewna około 40% (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami