Przyłączenie do sieci kanalizacji - jak wygląda w praktyce?

Planując budowę domu lub będąc w trakcie budowy nieruchomości potrzebne są pewne przyłącza do sieci ogólnej (https://uprawnienia-budowlane.pl). Część działek budowlanych to tak zwane działki uzbrojone, do których dociągnięte są już przyłącza na przykład sieci elektrycznej,

Sieć kanalizacyjna

wodociągowe czy kanalizacyjne. Ale nie ma takiego obowiązku. Jak wygląda przyłączenie do sieci kanalizacji w praktyce (program na komputer)?

Nie ma obowiązku podłączania budynku do sieci dla wszystkich. Jeżeli budynek będzie wyposażony w przydomową oczyszczalnię ścieków lub przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest technicznie niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie to wystarczy nieruchomość wyposażyć w bezodpływowy zbiornik na nieczystości i dla takiej nieruchomości znosi się nakaz przyłączania do sieci (program na telefon).

Wszystkie inne nieruchomości jednak muszą być przyłączone do sieci kanalizacji, aby spełniać uwarunkowania prawne dotyczące dbania o czystość i porządek w gminie (opinie o programie).

Jak uzyskać przyłącze?

Najpierw trzeba złożyć wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci, który składa się w miejscowym zakładzie wodociągowym i kanalizacyjnym (segregator aktów prawnych). Trzeba we wniosku podać m.in. cel poboru wody, oszacować zapotrzebowanie nieruchomości, czy określić rodzaj ścieków i ich ilość. Do wniosku trzeba dołączyć tytuł prawny do korzystania z nieruchomości oraz mapę zasadniczą. Zakład wydaje warunki wraz z umową do 30 dni.

Kolejny etap to przygotowanie projektu przyłączy. Musi się tym zająć profesjonalista, ponieważ w takim projekcie może być potrzebna zmiana naturalnego spływu wód opadowych czy inne rozwiązania konstrukcyjne indywidualnie dobrane do samego budynku i potrzeb jego przyszłych użytkowników (promocja 3 w 1). Mając gotowy projekt trzeba go złożyć do firmy wodociągowo-kanalizacyjnej.

Dopiero po akceptacji warunków i projektu, a także podpisaniu umowy o przyłączenie można zlecić ich wykonanie. Rozpoczęcie robót trzeba zgłosić w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym, ponieważ jego pracownik przed zasypaniem przyłączy musi przeprowadzić kontrolę i odbiór techniczny (program egzamin ustny). Trzeba też pamiętać o zlecenie geodecie wykonania tak zwanej geodezyjnej inwentaryzacji powykownawczej.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !