Blog

06.07.2020

Skarpa odwodna zapory ziemnej

W artykule znajdziesz:

Skarpa odwodna zapory ziemnej

Skarpa odwodna zapory ziemnej

Skarpa odwodna zapory ziemnej narażona jest na działanie mechaniczne spiętrzonych wód (program uprawnienia budowlane na komputer). W związku z tym musi być ona chroniona w obszarze wahań eksploatacyjnych wody, jakie mogą wystąpić w czasie falowania przy najniższym i najwyższym piętrzeniu. Skarpę odwodną chroni się za pomocą okładziny kamiennej lub betonowej.

Jeżeli zapora jest z materiału nieszczelnego, to okładzina betonowa może stanowić równocześnie jej uszczelnienie. Jeżeli
zapora ma inne uszczelnienie wewnątrz swego korpusu (ekran, rdzeń), to okładzina powinna być przepuszczalna i ułożona na filtrze odwrotnym.
W strefie, gdzie na skarpę odwodną nabiegają fale wiatrowe przy maksymalnym poziomie piętrzenia instaluje się urządzenia ochronne betonowe lub żelbetowe, a wyjątkowo tylko kamienne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Niezależnie od powyższego korona zapory powinna być wzniesiona ponad poziom piętrzenia, na wysokość zabezpieczającą przed przelewaniem się fal przez zaporę. Jeżeli zapora wyposażona jest w falochron (parapet), to jej korona powinna być wzniesiona ponad maksymalny poziom statyczny.

Wysokości fali he i wtaczania się h„, mogą być określone każdorazowo za pomocą odpowiednich wzorów empirycznych. Szerokość korony normalnie wynosi 3,0-6,0 m z tym, że większe wartości odnoszą się do wysokich zapór. Gdy przez zaporę przebiega trasa drogi publicznej, to o szerokości korony decydują względy komunikacyjne. Jeżeli po zaporze odbywa się ruch kołowy, na jej koronie buduje się drogę o nawierzchni odpowiadającej przepisom ruchu kołowego odbywającego się na wysokich nasypach. Jeżeli po zaporze ruch kołowy nie jest przewidziany, to jej korona może być przykryta warstwą żwiru bądź też obsiana trawą lub odarniowana (uprawnienia budowlane).

Wody opadowe z korony są z reguły odprowadzane do zbiornika. Realizuje się to w dwojaki sposób:
- albo przez budowę korony pochylonej (ok. 2%) w kierunku zbiornika;
- albo przez budowę systemu rowów krytych pod chodnikami, do których woda dostaje się z jezdni za pośrednictwem wlotów typu ulicznego.
Wody opadowe ze skarpy odpowietrznej odprowadza się do dolnego stanowiska za pomocą systemu rowów otwartych i koryt betonowych umieszczonych na skarpach i ławeczkach od strony odpowietrznej (program egzamin ustny).

Ogólna charakterystyka urządzeń przelewowych

Każde urządzenie przelewowe składa się z przelewu, kanału odpływowego i urządzenia do rozpraszania energii. Na wlocie do każdego urządzenia przelewowego znajduje się właściwy przelew, z którego wody są prowadzone do dolnego stanowiska kanałem odpływowym. W miejscu połączenia kanału z korytem dolnej wody instaluje się zwykle urządzenia do rozpraszania energii.

Zależnie od miejsca usytuowania przelewu i trasy kanału odpływowego rozróżnia się trojakiego rodzaju urządzenia przelewowe:
- stokowe umieszczone na brzegu poza korpusem zapory,
- czołowe w korpusie zapory,
- szybowe charakteryzujące się tym, iż właściwe przelewy znajdują się na zbiorniku, a kanały odpływowe są prowadzone brzegiem bądź pod zaporą (opinie o programie).
Przelewy mogą być bądź stale otwarte, bądź też zamykane za pomocą zamknięć analogicznych do zamknięć jazowych. Kanały odpływowe urządzeń stokowych mają z reguły przekrój otwarty i wobec tego ruch płynącej nimi wody jest bezciśnieniowy. Natomiast kanały przelewów szybowych mają przekrój zamknięty - kołowy, owalny lub prostokątny. Ruch wody w nich może być ciśnieniowy lub bezciśnieniowy. Kanały odpływowe przekroju zamkniętego mogą być prowadzone albo w wykopie pod fundamentem zapory, a niekiedy i w korpusie zapory, albo też w formie sztolni w skale na jednym z brzegów doliny i noszą wtedy nazwę sztolni odpływowych.

Urządzenia do rozpraszania energii są realizowane w postaci:
1) klasycznego wypadu (niecki) zaopatrzonego w szykany, np. zęby,
2) odskoczni (trampoliny) (segregator aktów prawnych).

Przelewy zamknięte charakteryzują się tym, iż na progu mają zamknięcie, przy pomocy którego można regulować poziom spiętrzenia w zbiorniku. Korona przelewu jest założona znacznie niżej od poziomu maksymalnego piętrzenia i dzięki temu przelewy te odznaczają się bardzo dużym wydatkiem jednostkowym. Tak więc przy stosunkowo niewielkim świetle są w stanie odprowadzić znaczne ilości wód powodziowych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami