Składniki kitu

Składniki kitu

W stosunku do środowisk agesywnych kit Polestrit K wykazuje odporność charakterystyczną dla krajowych żywic poliestrowych typu Polimal 109, jest więc odporny na działanie wody, roztworów soli mineralnych, kwasów, zwłaszcza rozcieńczonych oraz o średnim stężeniu, w temperaturze 20°C (np. kwas siarkowy 5- i 20-procentowy, kwas solny 5- i 20-procentowy, kwas chromowy 5- i 20-procentowy, kwas azotowy 5-procentowy), natomiast odporność jego na działanie środowisk alkalicznych jest niedostateczna. Kit Polestrit K jest nieodporny na działanie benzenu, ale odporny na działanie benzyny i olejów mineralnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kit Polestrit K może być stosowany do układania i spoinowania wykładzin antykorozyjnych w obiektach przemysłowych, w przypadku występowania środowisk, na które wykazuje dobrą odporność. Kit Polestrit K nie powinien być stosowany w środowiskach ciekłych o temperaturze powyżej +30°C.

Składniki kitu miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem według wskazówek i w proporcji podanej przez producenta. Układanie i spoinowanie wykładzin ceramicznych przy użyciu kitu Polestrit K wykonuje się w sposób analogiczny, jak w przypadku kitu Epidian 430 i z zachowaniem takich samych warunków.
Do pracy z kitem można stosować naczynia emaliowane, cynkowane, aluminiowe, szklane, kamionkowe.

Nie należy stosować naczyń stalowych i miedzianych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Naczynia należy myć bezpośrednio po pracy stosując do tego celu aceton, octan etylu lub rozpuszczalnik nitro. Kit utwardzony usuwa tylko ług o stężeniu powyżej 10-procentowym.
Składniki kitu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Pomieszczenia te powinny posiadać dobrą wentylację oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. Temperatura pomieszczeń nie powinna przekraczać 20°C (uprawnienia budowlane).

Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny głównego składnika kitu (żywicy poliestrowej) wynosi kilka miesięcy (do 6 miesięcy), przy czym wyższa temperatura magazynowania skraca żywotność żywicy, niższa - przedłuża. Składniki kitu należy chronić przed światłem słonecznym. Żywice poliestrowe mogą się utwardzać samorzutnie w ciągu kilkunastu minut pod wpływem bezpośredniego nasłonecznienia (program egzamin ustny). W ciepłej porze roku naczynia z pastą HCH (utwardzacz) należy co jakiś czas odpowietrzać.

Ze względu na właściwości składników kitu Polestrit K (toksyczne, palne, wybuchowe), przy pracy z nim, należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przy pracy z kitem należy zapewnić dobrą wentylację, uwzględnić zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zachować daleko idącą ostrożność. Pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i gumowe rękawice. U osób uczulonych mogą powstawać egzemy. Nie wolno mieszać utwardzacza (pasty HCH) bezpośrednio z przyspieszaczem kobaltowym, gdyż grozi to wybuchem (opinie o programie).
Kit Polestrit W jest produktem zmieszania żywicy poliestrowej (głównie Polimal 109), utwardzaczy, wypełniacza węglowego i krzemionki koloidalnej jako środka tiksotropującego. Składniki kitu miesza się ze sobą przed użyciem. Po wymieszaniu składników kitu w odpowiednim stosunku otrzymuje się gęstą masę, o barwie szarej, o okresie żywotności ok. 7 godzin w temperaturze ok. 20°C. Utwardzony kit Polestrit W stanowi tworzywo kwasoodporne o dobrej przyczepności do betonu i ceramiki, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i małej nasiąkliwości (segregator aktów prawnych).

W stosunku do środowisk agresywnych kit Polestrit W wykazuje odporność charakterystyczną dla krajowych żywic poliestrowych typu Polimal 109, jest więc odporny na działanie wody, roztworów soli mineralnych, kwasów, zwłaszcza rozcieńczonych oraz o średnim stężeniu, w temperaturze 20°C (np. kwas siarkowy 5- i 20-procentowy, kwas solny 5- i 20-procentowy, kwas chromowy 5-procentowy, kwas azotowy 5-procentowy) (promocja 3 w 1). Odporność kitu na działanie środowisk alkalicznych jest niedostateczna. Kit Polestrit W jest nieodporny na działanie benzenu. Jest odporny na działanie benzyny i olejów mineralnych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !