Składniki kitu

Składniki kitu

W stosunku do środowisk agesywnych kit Polestrit K wykazuje odporność charakterystyczną dla krajowych żywic poliestrowych typu Polimal 109, jest więc odporny na działanie wody, roztworów soli mineralnych, kwasów, zwłaszcza rozcieńczonych oraz o średnim stężeniu, w temperaturze 20°C (np. kwas siarkowy 5- i 20-procentowy, kwas solny 5- i 20-procentowy, kwas chromowy 5- i 20-procentowy, kwas azotowy 5-procentowy), natomiast odporność jego na działanie środowisk alkalicznych jest niedostateczna. Kit Polestrit K jest nieodporny na działanie benzenu, ale odporny na działanie benzyny i olejów mineralnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kit Polestrit K może być stosowany do układania i spoinowania wykładzin antykorozyjnych w obiektach przemysłowych, w przypadku występowania środowisk, na które wykazuje dobrą odporność. Kit Polestrit K nie powinien być stosowany w środowiskach ciekłych o temperaturze powyżej +30°C.

Składniki kitu miesza się ze sobą bezpośrednio przed użyciem według wskazówek i w proporcji podanej przez producenta. Układanie i spoinowanie wykładzin ceramicznych przy użyciu kitu Polestrit K wykonuje się w sposób analogiczny, jak w przypadku kitu Epidian 430 i z zachowaniem takich samych warunków.
Do pracy z kitem można stosować naczynia emaliowane, cynkowane, aluminiowe, szklane, kamionkowe.

Nie należy stosować naczyń stalowych i miedzianych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Naczynia należy myć bezpośrednio po pracy stosując do tego celu aceton, octan etylu lub rozpuszczalnik nitro. Kit utwardzony usuwa tylko ług o stężeniu powyżej 10-procentowym.
Składniki kitu należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Pomieszczenia te powinny posiadać dobrą wentylację oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. Temperatura pomieszczeń nie powinna przekraczać 20°C (uprawnienia budowlane).

Okres gwarancyjny

Okres gwarancyjny głównego składnika kitu (żywicy poliestrowej) wynosi kilka miesięcy (do 6 miesięcy), przy czym wyższa temperatura magazynowania skraca żywotność żywicy, niższa - przedłuża. Składniki kitu należy chronić przed światłem słonecznym. Żywice poliestrowe mogą się utwardzać samorzutnie w ciągu kilkunastu minut pod wpływem bezpośredniego nasłonecznienia (program egzamin ustny). W ciepłej porze roku naczynia z pastą HCH (utwardzacz) należy co jakiś czas odpowietrzać.

Ze względu na właściwości składników kitu Polestrit K (toksyczne, palne, wybuchowe), przy pracy z nim, należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż. Przy pracy z kitem należy zapewnić dobrą wentylację, uwzględnić zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz zachować daleko idącą ostrożność. Pracownicy powinni posiadać odzież ochronną i gumowe rękawice. U osób uczulonych mogą powstawać egzemy. Nie wolno mieszać utwardzacza (pasty HCH) bezpośrednio z przyspieszaczem kobaltowym, gdyż grozi to wybuchem (opinie o programie).
Kit Polestrit W jest produktem zmieszania żywicy poliestrowej (głównie Polimal 109), utwardzaczy, wypełniacza węglowego i krzemionki koloidalnej jako środka tiksotropującego. Składniki kitu miesza się ze sobą przed użyciem. Po wymieszaniu składników kitu w odpowiednim stosunku otrzymuje się gęstą masę, o barwie szarej, o okresie żywotności ok. 7 godzin w temperaturze ok. 20°C. Utwardzony kit Polestrit W stanowi tworzywo kwasoodporne o dobrej przyczepności do betonu i ceramiki, wysokiej wytrzymałości mechanicznej i małej nasiąkliwości (segregator aktów prawnych).

W stosunku do środowisk agresywnych kit Polestrit W wykazuje odporność charakterystyczną dla krajowych żywic poliestrowych typu Polimal 109, jest więc odporny na działanie wody, roztworów soli mineralnych, kwasów, zwłaszcza rozcieńczonych oraz o średnim stężeniu, w temperaturze 20°C (np. kwas siarkowy 5- i 20-procentowy, kwas solny 5- i 20-procentowy, kwas chromowy 5-procentowy, kwas azotowy 5-procentowy) (promocja 3 w 1). Odporność kitu na działanie środowisk alkalicznych jest niedostateczna. Kit Polestrit W jest nieodporny na działanie benzenu. Jest odporny na działanie benzyny i olejów mineralnych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !