Obiekt budowlany może być tymczasowy

 
Obiekt budowlany może być tymczasowy

Obowiązujące prawo budowlane posługuje się szeregiem pojęć z zakresu dotyczącego nieruchomości (uprawnienia budowlane). Do pojęć tych należą np. budynek, budowla oraz obiekt budowlany. Zgodnie z prawem budowlanym „budynkiem” jest konstrukcja trwale związana z gruntem (nie można jej przemieszczać), posiadająca fundamenty i dach oraz przegrody, które wydzielają ją z przestrzeni. Pojęcie „budowla” zostało opisane dość enigmatycznie – jest to obiekt budowlany, która nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Według podanych przykładów budowlą jest m.in. lotnisko, most, pomnik oraz składowisko odpadów. Warto tutaj dodać, czym jest „obiekt małej architektury” – jest to niewielki obiekt budowlany, który wznoszony jest w ramach zagospodarowania terenu. Małą architekturą będzie więc np. posąg, piaskownica, ławka i śmietnik. “Obiektem budowlanym" według prawa może być budynek, budowla oraz mała architektura, a więc wszelkiego typu konstrukcje wraz z urządzeniami i instalacjami, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (program egzamin ustny).

 

Musi on odznaczać się również tym, iż został wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.Obowiązujące prawo zdefiniowało także pojęcie „tymczasowy obiekt budowlany”. Należy pod nim rozumieć obiekt budowlany, który został przeznaczony do czasowego użytkowania, który jest krótszy od trwałości technicznej obiektu, może być przewidziany do rozbiórki lub przeniesiony w inne miejsce. Ponadto do grupy tej należą konstrukcje nie związane trwale z gruntem. Za tymczasowy obiekt budowlany można więc uznać np. kiosk uliczny, przykrycie namiotowe, kontener czy różne urządzenia rozrywkowe (opinie o programie). Warto wiedzieć, iż definicje zawarte w prawie budowlanym mogą nie pokrywać się w pełni z rozumieniem tych pojęć na obszarze innych regulacji, np. prawa podatkowego, zamówień publicznych czy na gruncie prawa cywilnego – ich użycie powinno być dostosowane do kontekstu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !