Blog

Ściana zbiornika zdjęcie nr 10
30.05.2018

Obiekt budowlany może być tymczasowy

W artykule znajdziesz:

Obiekt budowlany może być tymczasowy

 
Ściana zbiornika zdjęcie nr 11
Obiekt budowlany może być tymczasowy

Obowiązujące prawo budowlane posługuje się szeregiem pojęć z zakresu dotyczącego nieruchomości (uprawnienia budowlane). Do pojęć tych należą np. budynek, budowla oraz obiekt budowlany. Zgodnie z prawem budowlanym „budynkiem” jest konstrukcja trwale związana z gruntem (nie można jej przemieszczać), posiadająca fundamenty i dach oraz przegrody, które wydzielają ją z przestrzeni. Pojęcie „budowla” zostało opisane dość enigmatycznie – jest to obiekt budowlany, która nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Według podanych przykładów budowlą jest m.in. lotnisko, most, pomnik oraz składowisko odpadów. Warto tutaj dodać, czym jest „obiekt małej architektury” – jest to niewielki obiekt budowlany, który wznoszony jest w ramach zagospodarowania terenu. Małą architekturą będzie więc np. posąg, piaskownica, ławka i śmietnik. “Obiektem budowlanym" według prawa może być budynek, budowla oraz mała architektura, a więc wszelkiego typu konstrukcje wraz z urządzeniami i instalacjami, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (program egzamin ustny).

 

Musi on odznaczać się również tym, iż został wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.Obowiązujące prawo zdefiniowało także pojęcie „tymczasowy obiekt budowlany”. Należy pod nim rozumieć obiekt budowlany, który został przeznaczony do czasowego użytkowania, który jest krótszy od trwałości technicznej obiektu, może być przewidziany do rozbiórki lub przeniesiony w inne miejsce. Ponadto do grupy tej należą konstrukcje nie związane trwale z gruntem. Za tymczasowy obiekt budowlany można więc uznać np. kiosk uliczny, przykrycie namiotowe, kontener czy różne urządzenia rozrywkowe (opinie o programie). Warto wiedzieć, iż definicje zawarte w prawie budowlanym mogą nie pokrywać się w pełni z rozumieniem tych pojęć na obszarze innych regulacji, np. prawa podatkowego, zamówień publicznych czy na gruncie prawa cywilnego – ich użycie powinno być dostosowane do kontekstu.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ściana zbiornika zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ściana zbiornika zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ściana zbiornika zdjęcie nr 16 Ściana zbiornika zdjęcie nr 17 Ściana zbiornika zdjęcie nr 18
Ściana zbiornika zdjęcie nr 19
Ściana zbiornika zdjęcie nr 20 Ściana zbiornika zdjęcie nr 21 Ściana zbiornika zdjęcie nr 22
Ściana zbiornika zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściana zbiornika zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściana zbiornika zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ściana zbiornika zdjęcie nr 32 Ściana zbiornika zdjęcie nr 33 Ściana zbiornika zdjęcie nr 34
Ściana zbiornika zdjęcie nr 35
Ściana zbiornika zdjęcie nr 36 Ściana zbiornika zdjęcie nr 37 Ściana zbiornika zdjęcie nr 38
Ściana zbiornika zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ściana zbiornika zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ściana zbiornika zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami