Obiekt budowlany może być tymczasowy

 
Obiekt budowlany może być tymczasowy

Obowiązujące prawo budowlane posługuje się szeregiem pojęć z zakresu dotyczącego nieruchomości (uprawnienia budowlane). Do pojęć tych należą np. budynek, budowla oraz obiekt budowlany. Zgodnie z prawem budowlanym „budynkiem” jest konstrukcja trwale związana z gruntem (nie można jej przemieszczać), posiadająca fundamenty i dach oraz przegrody, które wydzielają ją z przestrzeni. Pojęcie „budowla” zostało opisane dość enigmatycznie – jest to obiekt budowlany, która nie jest ani budynkiem, ani obiektem małej architektury. Według podanych przykładów budowlą jest m.in. lotnisko, most, pomnik oraz składowisko odpadów. Warto tutaj dodać, czym jest „obiekt małej architektury” – jest to niewielki obiekt budowlany, który wznoszony jest w ramach zagospodarowania terenu. Małą architekturą będzie więc np. posąg, piaskownica, ławka i śmietnik. “Obiektem budowlanym" według prawa może być budynek, budowla oraz mała architektura, a więc wszelkiego typu konstrukcje wraz z urządzeniami i instalacjami, które umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (program egzamin ustny).

 

Musi on odznaczać się również tym, iż został wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.Obowiązujące prawo zdefiniowało także pojęcie „tymczasowy obiekt budowlany”. Należy pod nim rozumieć obiekt budowlany, który został przeznaczony do czasowego użytkowania, który jest krótszy od trwałości technicznej obiektu, może być przewidziany do rozbiórki lub przeniesiony w inne miejsce. Ponadto do grupy tej należą konstrukcje nie związane trwale z gruntem. Za tymczasowy obiekt budowlany można więc uznać np. kiosk uliczny, przykrycie namiotowe, kontener czy różne urządzenia rozrywkowe (opinie o programie). Warto wiedzieć, iż definicje zawarte w prawie budowlanym mogą nie pokrywać się w pełni z rozumieniem tych pojęć na obszarze innych regulacji, np. prawa podatkowego, zamówień publicznych czy na gruncie prawa cywilnego – ich użycie powinno być dostosowane do kontekstu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami