Składniki szkodliwe dla zdrowia

Składniki szkodliwe dla zdrowia

Lakier chlorokauczukowy bezbarwny stosuje się do ostatecznego wykończenia wielowarstwowego pokrycia z wyrobów chlorokauczukowych (na metal oraz beton, tynki itp.) w celu polepszenia odporności chemicznej i efektu dekoracyjnego powłoki ochronnej. Lakier nanosi się pędzlem, stosując jedno- lub dwukrotne wymalowanie. Drugą warstwę nanosi się po 24 godzinach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zużycie lakieru: 1 1 wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 8 m2 powierzchni.
Lakier chlorokauczukowy zawiera składniki szkodliwe dla zdrowia oraz łatwopalne.

Przy magazynowaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. obowiązujących przy przechowywaniu i pracy z materiałami łatwopalnymi i trującymi.
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych (symbol 8152-000-000) jest mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rozcieńczalnik jest cieczą klarowną, o barwie wg skali jodowej max. 5, o wysokiej lotności par. Temperatura zapłonu - 23°C. Masa właściwa wynosi 0,83-p 0,87 g/cm3 w temperaturze 20°C. Odczyn obojętny. Zdolność rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych bez wytrąceń 1:2. Rozcieńczalnik nie powinien zawierać śladów wody. Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych do żądanej lepkości. Nadmierne rozcieńczenie wyrobów chlorokauczukowych prowadzi do zaniżenia ilości substancji błonotwórczej w pokryciach - wymalowania są wówczas matowe i nie spełniają swego zadania zabezpieczającego (uprawnienia budowlane).

Rozcieńczalnik należy wprowadzić do wyrobu chlorokauczukowego porcjami, przy jednoczesnym mieszaniu.
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych jest materiałem łatwopalnym i toksycznym. Podczas przechowywania i stosowania go należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. zawartych w „Instrukcji stosowania wyrobów lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych” (program egzamin ustny).

Powłoki poliuretanowe

Emalia poliuretanowa elektroizolacyjna szara 311-BT/01-DDL-2 (symbol 7663-172-860) jest wyrobem 3-składnikowym:
- składnik I podstawowy (DDL-2/I)
- składnik II utwardzacz (DDL-2/II)
- składnik III rozcieńczalnik (DDL-2/III) (opinie o programie).

Składnik podstawowy jest zawiesiną pigmentów i obciążników w nisko- cząsteczkowej żywicy poliizocyjanianowej, utwardzacz stanowią żywice poliestrowe o określonej ilości wolnych grup hydroksylowych, rozcieńczalnik zaś - mieszanina rozpuszczalników organicznych. Bezpośrednio przed użyciem składniki I i II łączy się, mieszając wg następującej proporcji: składnik DDL-2/I - 37 części Wagowych, składnik DDL-2/II - 30 części Wagowych.
W zależności od sposobu wykonywania robót malarskich (pędzlem, natryskiem, pistoletem lub przez zanurzenie) do mieszanki składników I i II dodaje się składnik III - rozcieńczalnik DDL-2/III, w ilości do 40 części wagowych. Składnik DDL-2/I należy przed użyciem wymieszać do jednorodnej konsystencji.

Emalię otrzymaną przez zmieszanie trzech składników należy zużyć w okresie 6 godzin. Poszczególne warstwy emalii należy nakładać w 24-godzinnych odstępach czasu. Powłokę można przekazać do eksploatacji po 7 dniach (segregator aktów prawnych).
Powłoki poliuretanowe odznaczają się dobrą przyczepnością do różnego, rodzaju podłoży metalowych i niemetalowych, elastycznością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, biologicznych, chemikaliów o charakterze kwaśnym i zasadowym oraz szeregu rozpuszczalników organicznych i Olejów mineralnych. Powłoki są nieodporne na działanie dwusiarczku węgla CS2. Powłoki poliuretanowe wykazują odporność na temperaturę w zakresie od - 20° do +130°C (promocja 3 w 1).

Odznaczają się one dobrymi właściwościami elektroizola- cyjnymi. Emalie poliuretanowe charakteryzują się dobrą rozlewnością i kryciem, dają powłoki o dobrym połysku.
Emalię poliuretanową stosuje się do zabezpieczania metali żelaznych i kolorowych oraz konstrukcji betonowych. W elektrotechnice emalię tę stosuje się do pokrywania drutów nawojowych i innych urządzeń elektrycznych, do nasycania tkanin izolacyjnych itp.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !