Składniki szkodliwe dla zdrowia

Składniki szkodliwe dla zdrowia

Lakier chlorokauczukowy bezbarwny stosuje się do ostatecznego wykończenia wielowarstwowego pokrycia z wyrobów chlorokauczukowych (na metal oraz beton, tynki itp.) w celu polepszenia odporności chemicznej i efektu dekoracyjnego powłoki ochronnej. Lakier nanosi się pędzlem, stosując jedno- lub dwukrotne wymalowanie. Drugą warstwę nanosi się po 24 godzinach (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zużycie lakieru: 1 1 wystarcza na jednokrotne pomalowanie ok. 8 m2 powierzchni.
Lakier chlorokauczukowy zawiera składniki szkodliwe dla zdrowia oraz łatwopalne.

Przy magazynowaniu i malowaniu należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. obowiązujących przy przechowywaniu i pracy z materiałami łatwopalnymi i trującymi.
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych (symbol 8152-000-000) jest mieszaniną węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Rozcieńczalnik jest cieczą klarowną, o barwie wg skali jodowej max. 5, o wysokiej lotności par. Temperatura zapłonu - 23°C. Masa właściwa wynosi 0,83-p 0,87 g/cm3 w temperaturze 20°C. Odczyn obojętny. Zdolność rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych bez wytrąceń 1:2. Rozcieńczalnik nie powinien zawierać śladów wody. Rozcieńczalnik stosuje się do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych do żądanej lepkości. Nadmierne rozcieńczenie wyrobów chlorokauczukowych prowadzi do zaniżenia ilości substancji błonotwórczej w pokryciach - wymalowania są wówczas matowe i nie spełniają swego zadania zabezpieczającego (uprawnienia budowlane).

Rozcieńczalnik należy wprowadzić do wyrobu chlorokauczukowego porcjami, przy jednoczesnym mieszaniu.
Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych jest materiałem łatwopalnym i toksycznym. Podczas przechowywania i stosowania go należy przestrzegać przepisów bhp i p.poż. zawartych w „Instrukcji stosowania wyrobów lakierowych chlorokauczukowych i poliwinylowych” (program egzamin ustny).

Powłoki poliuretanowe

Emalia poliuretanowa elektroizolacyjna szara 311-BT/01-DDL-2 (symbol 7663-172-860) jest wyrobem 3-składnikowym:
- składnik I podstawowy (DDL-2/I)
- składnik II utwardzacz (DDL-2/II)
- składnik III rozcieńczalnik (DDL-2/III) (opinie o programie).

Składnik podstawowy jest zawiesiną pigmentów i obciążników w nisko- cząsteczkowej żywicy poliizocyjanianowej, utwardzacz stanowią żywice poliestrowe o określonej ilości wolnych grup hydroksylowych, rozcieńczalnik zaś - mieszanina rozpuszczalników organicznych. Bezpośrednio przed użyciem składniki I i II łączy się, mieszając wg następującej proporcji: składnik DDL-2/I - 37 części Wagowych, składnik DDL-2/II - 30 części Wagowych.
W zależności od sposobu wykonywania robót malarskich (pędzlem, natryskiem, pistoletem lub przez zanurzenie) do mieszanki składników I i II dodaje się składnik III - rozcieńczalnik DDL-2/III, w ilości do 40 części wagowych. Składnik DDL-2/I należy przed użyciem wymieszać do jednorodnej konsystencji.

Emalię otrzymaną przez zmieszanie trzech składników należy zużyć w okresie 6 godzin. Poszczególne warstwy emalii należy nakładać w 24-godzinnych odstępach czasu. Powłokę można przekazać do eksploatacji po 7 dniach (segregator aktów prawnych).
Powłoki poliuretanowe odznaczają się dobrą przyczepnością do różnego, rodzaju podłoży metalowych i niemetalowych, elastycznością, odpornością na działanie czynników atmosferycznych, biologicznych, chemikaliów o charakterze kwaśnym i zasadowym oraz szeregu rozpuszczalników organicznych i Olejów mineralnych. Powłoki są nieodporne na działanie dwusiarczku węgla CS2. Powłoki poliuretanowe wykazują odporność na temperaturę w zakresie od - 20° do +130°C (promocja 3 w 1).

Odznaczają się one dobrymi właściwościami elektroizola- cyjnymi. Emalie poliuretanowe charakteryzują się dobrą rozlewnością i kryciem, dają powłoki o dobrym połysku.
Emalię poliuretanową stosuje się do zabezpieczania metali żelaznych i kolorowych oraz konstrukcji betonowych. W elektrotechnice emalię tę stosuje się do pokrywania drutów nawojowych i innych urządzeń elektrycznych, do nasycania tkanin izolacyjnych itp.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !