Składy materiałowe

Składy materiałowe

Do wad należy zaliczyć:
- nieprodukcyjne duże straty materiałów (rozkurz),
- konieczność wielokrotnego przewożenia baraków, silosów oraz wytwórni masy betonowej przy zmianach miejsca składów,
- przerwy pracy wskutek przewożenia urządzeń składów na nowe miejsce,
- większe koszty magazynowania materiałów ze względu na dużą ilość składów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Składy materiałowe przy stacjach kolejowych. Urządzenie składów na placach-bazach w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych jest właściwe,
jeśli wszystkie materiały lub w przeważającej ilości są dostarczane koleją przy równoczesnej niezbyt dużej odległości stacji od miejsca robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Składy tego typu powinny być wyposażone w następujące urządzenia:
- magazyn i silosy na cement,
- magazyn na materiały pomocnicze,
- warsztaty pomocnicze: kowalski, ślusarski i ciesielski,
- odpowiednio przystosowane wydzielone place na poszczególne gatunki kruszywa,
- środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego w dostatecznej ilości,
- wewnętrzne drogi robocze,
- zespoły betoniarek w razie przygotowania masy betonowej na składach oraz dodatkowe maszyny, jak kruszarki, sortowniki, mechaniczne płuczkarki kruszywa,
- instalację wodociągową,
- laboratorium połowę (uprawnienia budowlane).

Do zalet tego typu składów materiałowych należy zaliczyć:
- oszczędność materiałów przez zmniejszenie ich strat,
- możliwość znacznego zmechanizowania robót,
- rzadkie przerwy robót wskutek małej ilości zmian miejsca składów,
- znaczny postęp robót.

Wady składów

Wady składów przy stacjach kolejowych są następujące:
- trudniejsze uzgodnienie prac składów materiałowych z właściwą budową z powodu znacznych odległości,
- dłuższy transport materiałów wymagających większej ilości środków transportowych,
- kosztowne urządzenia i wyposażenie składów,
- możliwość tylko częściowego nagromadzenia materiałów w czasie zimowego sezonu (program egzamin ustny).

Składy rozdzielone. Składy rozdzielone są najrzadziej stosowane ze względu na trudności w koordynowaniu wszystkich robót. Jedynym uzasadnieniem tego rodzaju organizacji gospodarki materiałowej są niedogodne warunki miejscowe, jak np. znaczne odległości stacji kolejowych od siebie i od budowanej drogi przy równoczesnych możliwościach zaopatrywania budowy w materiały pochodzenia miejscowego. W takim przypadku muszą być zorganizowane składy przy stacjach kolejowych do magazynowania cementu lub kruszywa granulowanego oraz oddzielne składy - wyrobiska kamienia, piasku, pospółki i żwiru.
Zaletami tego typu składów materiałowych są najniższe koszty dostawy materiałów oraz transportu materiałów miejscowych na niewielkie odległości, natomiast do wad należy zaliczyć duże trudności organizacyjne przy urządzaniu składów i uzgadnianiu procesów budowy oraz konieczność zatrudnienia większej ilości pracowników nadzorczych.
Przerabianie materiałów na składzie. Niejednokrotnie na składach materiałowych trzeba wykonywać sortowanie, czyszczenie, płukanie i kruszenie materiałów. Prace te w dużym stopniu utrudniają organizację robót i należy je wykonywać tylko w specjalnych okolicznościach (opinie o programie).

W zasadzie nie należy na składach kruszyć kamienia na grysy granulowane, natomiast niejednokrotnie trzeba przerabiać pospółkę. Przerabianie to jest konieczne np. z powodu zbyt dużych ziarn (> 50 mm), zanieczyszczenia pyłem w ilościach powyżej 3% oraz uziarnienia nie odpowiadającego przepisom.

Roboty te polegają na:
- przepłukaniu pospółki w mechanicznych płuczkarkach,
- odsianiu nadziarn,
- rozdrobnieniu w kruszarkach uprzednio odsianych nadziarn,
- rozsortowaniu odsianej pospółki oraz rozdrobnionych większych ziarn według ustalonych frakcji (segregator aktów prawnych).

Zaopatrzenie budowy w wodę. Woda na budowie nawierzchni betonowej potrzebna jest przede wszystkim do celów produkcyjnych (technicznych), ponadto zaś do celów gospodarczych i socjalnych oraz celów przeciwpożarowych.
Tutaj omówione zostanie tylko zagadnienie wody potrzebnej do celów produkcyjnych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !