Sklepienie usztywnione

Sklepienie usztywnione

Jeśli w wierzchołku powłoki umieszczone zostaną świetliki, to usztywnienie całości konstrukcji wywołane ścianami szczytowymi zmniejszy się znacznie, chyba że rama świetlików będzie ukształtowana w formie kratownicy podłużnej. Trzeba zwrócić uwagę, że o ile każde z przęseł powłoki jest typową powłoką krótką, to cała konstrukcja anizotropowa należy zazwyczaj do kategorii powłok długich (program uprawnienia budowlane na komputer). Sklepienie usztywnione jest bardzo oszczędną konstrukcją przy długościach sięgających półtorakrotnej szerokości fali. W powłokach o większej długości siły wywołane jednostronnym obciążeniem (np. śniegiem) znacznie wzrastają.

Przykrycie dużych pomieszczeń. Jeśli duże pomieszczenie trzeba przekryć dachem powłokowym, to naturalnym dążeniem będzie wówczas przekazanie większej części obciążenia na mniejszą rozpiętość (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Da się to osiągnąć bądź to przez zastosowanie długich powłok wielofalowych, bądź też przez zastosowanie ciągłej powłoki o krótkich przęsłach wspartych na łukach ze ściągami.

W większości przypadków szerokość powłok długich oraz rozstaw przepon powłok krótkich wynosi ok. 10 m. Jeśli wykonamy powłokę długą znacznie szerszą, to momenty zginające M poważnie wzrosną. Przy wyborze rozstawu przepon dla powłok krótkich należy mieć na uwadze fakt, że zwiększenie rozstawu przepon zwiększa koszt samej powłoki, gdyż obciążenie pojedynczego przęsła przekazuje się na cztery naroża (końce dwóch kolejnych ściągów). Z drugiej strony im mniejsza jest liczba przepon, tym mniejszy jest ich koszt (uprawnienia budowlane). Z tych względów należy odpowiednio dobrać rozstaw przepon i rozpiętość łuków. Jeśli ta ostatnia wynosi 20 - 50 m, to właściwą długością powłok będzie długość ok. 10 m, podczas gdy rozpiętości łuku 100 m powinna odpowiadać długość powłok około 20 m.

Grubości powłoki

Który typ konstrukcji należy w danym przypadku uznać za właściwy, zależy od całego szeregu czynników. Łatwo się przekonać, że całkowita wysokość konstrukcji dachu w przypadku b jest znacznie większa niż w przypadku konstrukcji typu a, a więc rozwiązanie wg typu b charakteryzuje się mniejszym zużyciem stali (program egzamin ustny). Poza tym znaczne naprężenia ściskające i ścinające w przypadku konstrukcji typu a mogą zmusić do zastosowania większej grubości powłoki. Podobnie konieczność ewentualnego zastosowania wysokich belek krawędziowych (brzegowych) wg typu a powoduje większe zużycie betonu, a co za tym idzie i zwiększone obciążenia. Stąd mniejsze ilości materiałów wymagane są dla typu b, którego zalety rosną jeszcze przy ukształtowaniu powłok tego typu jako usztywnionych sklepień. Dlatego typ b daje się zastosować do większych rozpiętości (ponad 100 m), podczas gdy dla powłok typu a granica wynosi 60 - 70 m.

Zarówno w przypadku powłok typu a jak i typu b krążyny i deskowanie mogą być stosowane wielokrotnie, dlatego też z tego punktu widzenia oba projekty posiadają jednakowe zalety. Jeśli b jest sklepieniem usztywnionym, konieczne są usztywnienia konstrukcji podczas przesuwania deskowania (opinie o programie).

Z punktu widzenia estetyki ani wysokie belki brzegowe ani ściągi nie są korzystne. Jeśli szerokość budynku jest niezbyt znaczna, np. mniejsza od 20 m, można uniknąć wysokich belek brzegowych w powłokach typu a (które są także niepożądane ze względu na dobre oświetlenie), zwiększając strzałkę łuku powłoki (segregator aktów prawnych).

Ogólnie biorąc zastrzeżenia natury estetycznej nie mogą być w stosunku do tych konstrukcji wysuwane. Również i w przypadku powłok typu 5, jeżeli łuki można sprowadzić do ziemi, ten typ rozwiązania może dać zadowalające efekty estetyczne, pewnych przypadkach można także ukryć ściągi w podwieszonych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami