Skuteczność działania betonu barytowego

Skuteczność działania betonu barytowego

Skuteczność działania betonu barytowego jako materiału osłony biologicznej ilustruje fakt, że osłona z betonu barytowego o grubości 1,80 m (Berkeley) okazuje się równoważną osłonie z betonu magnetytowego o grubości 2,00 m lub osłonie z betonu zwykłego o grubości 2,70 m (program uprawnienia budowlane na komputer).

Betony z domieszką żelaza. W betonach tego typu kruszywem gruboziarnistym są odpady piaskowników, prętów i blachy żelaznej, zrzynki stali profilowej i żelaza oraz rozdrobnione żeliwo. Stosowanie wiórów stalowych pochodzących z obróbki skrawaniem sprzyja powstawaniu niejednorodności i pustych miejsc w betonie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W przypadku stosowania odpadów mających otwory (nakrętkę, podkładki i inne) istnieje również niebezpieczeństwo niewypełnienia otworów zaprawą, przez co zwiększa się niejednorodność betonu i zmniejsza się jego ciężar objętościowy. Ciężary objętościowe oraz wypełnienia przestrzeni przez różnego rodzaju odpady żelazne. Najodpowiedniejszym kształtem odpadów jest kształt zbliżony do kuli lub sześcianu. W przypadku odpadów bardziej zróżnicowanych należy ograniczyć maksymalny i minimalny ich rozmiar.

Dopuszczalne granice rozmiarów kruszywa żelaznego mogą być przyjęte w sposób określony normami dla kruszywa mineralnego (uprawnienia budowlane). Kruszywa o wydłużonej formie nie należy stosować.
Zanieczyszczenia olejem, smarami i tłuszczami pogarszają wiązanie kruszywa w betonie. Rdza nie ma wyraźnego wpływu na sposób wiązania. W opinii inżynierów amerykańskich kruszywo okryte rdzą jest nawet lepsze w porównaniu z kruszywem o gładkiej powierzchni i w związku z tym wywołuje się często sztuczne rdzewienie przez wielokrotne działanie wodą morską na żelazo.

Sortowanie i czyszczenie odpadów znacznie zwiększa koszt kruszywa. Chcąc wykorzystać odpady przemysłowe należy je najpierw pociąć w celu uzyskania kruszywa o właściwym kształcie i rozmiarach. W betonach z domieszką żelaza kruszywem drobnoziarnistym może być piasek, żwir, limonit, magnetyt, hematyt lub śrut żeliwny. Ciężar objętościowy uzyskiwanych betonów z domieszką żelaza waha się zazwyczaj w granicach - 5,5 T/m3, chociaż w niektórych przypadkach może dochodzić nawet do 7 T/m3.

Ciężar objętościowy betonu

Beton z domieszką żelaza i rudy limonitowej ma ciężar objętościowy f-5 T/m3 (program egzamin ustny). W pewnych przypadkach dla przygotowania takiego betonu stosowano wodę morską. Zastosowanie wody morskiej nie wpłynęło jednak w sposób istotny na właściwości techniczne betonu, a m.in. na jego wytrzymałość na ściskanie, która średnio wynosi 180-^220 kG/cm2.

Zastosowanie magnetytu jako kruszywa drobnoziarnistego zwiększa ciężar objętościowy betonu (w stosunku do drobnoziarnistego kruszywa limonitowego) ok. 6%, tzn. 5,3 T/m3, a wytrzymałość na ściskanie ok. 6-8% (opinie o programie). Betony z domieszką żelaza, których ciężar objętościowy przekracza 5,5 T/m3 są kosztowne, a metody przygotowywania i układania takich betonów są bardzo złożone. Betony o dużym ciężarze objętościowym mogą być uzyskiwane nie tylko przez stosowanie kruszywa żelaznego, lecz również przez zastosowanie gęstego zbrojenia wykonanego z prętów ze zwykłej stali.

Nadmiernie gęste zbrojenie betonu stwarza jednak niebezpieczeństwo powstawania niejednorodności i pustych miejsc w osłonie. W literaturze spotyka się stosunkowo mało danych dotyczących osłabiania promieniowań jądrowych w betonach z domieszką żelaza (segregator aktów prawnych). Skuteczność osłaniania przed promieniowaniem Y jest tu - podobnie jak w przypadku betonów innego rodzaju - proporcjonalna do gęstości betonu (z dokładnością 10-15%), natomiast skuteczność osłaniania przed neutronami jest ok. 10-12% gorszą niż w betonie limonitowym.

Znaczna zawartość żelaza prowadzi do wytwarzania wychwytowego promieniowania Y o wysokiej energii. Badania wytrzymałościowe wykazały, że granice wytrzymałości i moduły sprężystości betonów ze śrutem żeliwnym są mniejsze niż w przypadku betonów magnetytowych, hematytowych łub barytowych. Dane wytrzymałościowe betonów ze śrutem żeliwnym, zalecane za granicą do stosowania przy wykonywaniu obliczeń. Dla materiałów krajowych niezbędne są badania własne (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami