Blog

29.07.2020

Śluza komorowa

W artykule znajdziesz:

Śluza komorowa

 

Śluza komorowa

Po zmontowaniu zbrojenia samonośnego każdego odcinka śluzy ustawiano między szczelinami dylatacyjnymi prefabrykowane elementy płyty okładzinowej, przy czym oblicowanie obejmowało wszystkie cztery ściany, tzn. ścianę od strony komory śluzy, ścianę tylną i ściany boczne czołowe przy dylatacjach (program uprawnienia budowlane na komputer). Dolny rząd płyt okładzinowych ścian śluzy opierał się od sirony komory śluzy na betonie dna, a od strony zewnętrznej na specjalnych w tym celu wykonanych podpórkach stalowych. Płyty okładziny umocowywano najpierw prowizorycznie za pomocą skręcanego cienkiego drutu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Następnie - po ustawieniu we właściwym położeniu - okładziny przeciwległych lic ściany śluzy łączono ściągami, stosując jednocześnie prowizoryczne rozparcia za pomocą rozporek wyjmowanych w miarę postępu betonowania. Wypada jednak nadmienić, że uzyskane doświadczenia z płytami żelbetowymi okładzinowymi na jednej ze śluz kanałowych w Polsce nie dały dobrych rezultatów. Szczególnie w obrębie zmiennych poziomów wody krawędzie płyt uległy wykruszeniu i spękaniu.

Zjawisko to należy przypisać odspojeniu się płyt od betonu konstrukcji i przedostaniu się wody do powstałej w ten sposób szczeliny pomiędzy płytą i betonem; woda zamarzając powoduje korozję atmosferyczną płyt. Być może, że przy zastosowaniu do spoinowania płyt kitu o lepszej jakości, zapewniającego szczelność - płyty nie uległyby uszkodzeniu. W związku z powyższym należy w surowych warunkach atmosferycznych stosować raczej deskowania zwykłe (uprawnienia budowlane).
Deskowania przestawne składają się z tarcz, których głównymi elementami składowymi są obok desek - żebra, przeważnie z krawędziaków, do których są przybite biegnące poziomo deski. Jeśli w przekroju powierzchnia budowli daje krawędzie w postaci krzywej, to kształt przekroju podłużnego żeber jest do tej krzywej dostosowany. Mamy więc wówczas do czynienia z krążynami. Krążyny te mogą mieć bardziej skomplikowaną konstrukcję, nie wyłączając konstrukcji kratowej z bali i krawędziaków.

Deskowania przestawne

Żebra tarcz umocowuje się w dolnych odcinkach za pomocą śrub wystających z betonu już uprzednio ułożonej warstwy betonu stwardniałego (program egzamin ustny). Górne końce żeber umocowuje się odciągami z drutów stalowych do pętli z drutów podobnie jak i śrub, uprzednio wbetonowanych. W czasie układania warstwy betonu w tak umocowanym deskowaniu wbetonowuje się następne śruby (są one zwykle zaniżane przez otwory w górnych partiach żeber).

Deskowanie przestawne jednopoziomowe składa się w przekroju pionowym z jednej tarczy (płyty) umocowanej za pomocą kotwi i cięgien. Po ułożeniu betonu i po jego stwardnieniu tarczę zdejmuje się i ustawia w następnym położeniu, mocując ją do kotwi i cięgien wbetonowanych w uprzednio wykonanym bloku betonu. Deskowanie przestawne dwupoziomowe składa się w przekroju z dwóch tarcz. Tarczę górną ustawia się na tarczy dolnej, na którą przekazuje się ciężar własny i parcie boczne betonu. Po przewidzianym okresie dojrzewania betonu (niezbędnym do umożliwienia wejścia robotników na powierzchnię betonu), tarczę dolną zdejmuje się i ustawia na następnym poziomie. Obie tarcze muszą mieć dokładnie te same wymiary (opinie o programie).

W ten sposób uzyskuje się przyśpieszone tempo robót betonowych, bowiem czas niezbędny do stwardnienia betonu wystarczającego do przestawienia tarcz jest krótszy. Szczegóły konstrukcyjne deskowania przestawnego drewnianego typu jednopoziomowego podstawowego, stosowanego przy deskowaniu ściany od strony odwodnej i od strony odpowietrznej - deskowanie przestawne jak wyżej, lecz z cięgnami. poziomymi. Ponieważ deskowanie typu podstawowego wymaga stosowania cięgien i prowizorycznych zastrzałów w pierwszej fazie betonowania, chętnie stosuje się deskowanie typu wspornikowego (segregator aktów prawnych).

Przy większych wysokościach tarcz żebra wspornikowe mogą wymagać wzmocnienia w postaci cięgien. przy czym żebra są z podwójnych krawędziaków. Zamiast żeber drewnianych można stosować żebra z ceowników stalowych. Do przestawnych tarcz mogą być umocowane pomosty robocze (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami