Blog

30.05.2018

Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W artykule znajdziesz:

Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 
Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Sporządzanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (uprawnienia budowlane)Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonywany jest zawsze dla jednej i konkretnej budowli i należy do głównych obowiązków kierownika budowy. Ma on za zadanie sporządzić go jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Celem takiego planu jest przede wszystkim: zidentyfikowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz wdrożenie rozwiązań służących ich zapobieganiu już na etapie realizacji. Podstawowe cele sporządzania szczegółowych planów bezpieczeństwa na budowie (program egzamin ustny)Z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązkowo muszą zapoznać się wszyscy podwykonawcy, którzy biorą udział w realizacji danej inwestycji budowlanej. Plan ten służy również jako podstawa do opracowania pozostałych, istotnych dla budowy dokumentów roboczych, takich jak między innymi: ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych zadań, instrukcje bezpieczeństwa wykonywania robót oraz kilku innych.

 

Plany budowlane tworzone są na wypadek ewentualnych zagrożeń powstałych przy budowie po to, by można je było lepiej zidentyfikować, zapobiec i jak najszybciej wyeliminować. Ponadto oceniają również ryzyko tych zagrożeń, co jest jednym z najważniejszych celów ich tworzenia. W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi być zawarta specyfika obiektu budowlanego. Szczególnie istotne jest to w przypadku obiektów, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa lub też zdrowia ludzi (jak na przykład upadek z wysokości). Są to również miejsca, w których znajduje się nagromadzenie toksycznych środków chemicznych oraz substancji, które stwarzają ryzyko występowania promieniowania jonizującego. Do tego rodzaju miejsc należą także wszelkie obiekty: wymagające użycia materiałów wybuchowych, montażu lub demontażu ciężkich elementów, znajdujące się w pobliżu linii wysokiego napięcia czy znajdujące się pod ziemią lub w tunelach (opinie o programie)Zasady sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych można znaleźć w przepisach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami