Solidny strop z prefabrykatów


Solidny strop

 

Strop - na co dzień postrzegany jako podłoga lub sufit, jest jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku i pełni w nim ważne role.

Jedną z jego funkcji jest oczywiście tworzenie poszczególnych kondygnacji budynku. Strop oddziela kolejne piętra, stanowiąc jednocześnie ochronę akustyczną i termoizolacyjną. Ma on jednak także inną niezwykle istotną funkcję - przenosi obciążenia, na które składa się m.in. ciężar samego stropu, ścian działowych czy umeblowania na elementy pionowe konstrukcji, a więc głównie na ściany nośne, zwiększa przy tym sztywność całego obiektu.

 

Stropy żelbetowe

Stropy żelbetowe to w budownictwie najczęściej spotykana technologia. Ze względu na sposób ich wykonywania rozróżnia się stropy monolityczne, prefabrykowane oraz monolityczno-prefabrykowane, inaczej zespolone.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Stropy monolityczne wykorzystywane są głównie w budownictwie jednorodzinnym. Elementem nośnym tego typu stropu jest płyta żelbetowa. Potrzebne do jej wykonania materiały są ogólnie dostępne, a samą konstrukcję można zmontować na miejscu. Pierwszy etap pracy to wykonanie szalunku, na nim układane są pręty zbrojeniowe, a następnie całość wypełniana jest betonową mieszanką. Kiedy beton zwiąże, uzyskuje się sztywną żelbetową płytę o przewidzianej sztywności.

Stropy monolityczne są projektowane indywidualnie dla każdego obiektu i muszą być wykonywane ściśle według wyliczeń konstruktora - w przeciwnym razie mogą nie osiągać wymaganej wytrzymałości i sztywności, co może skończyć się katastrofą.

 

Z prefabrykatów

Dla poszukujących szybkich rozwiązań polecane są stropy żelbetowe prefabrykowane. Są to gotowe płyty stropowe, których wykorzystanie zdecydowanie skraca czas budowy. Ich transport i montaż wymaga jednak zastosowania ciężkiego sprzętu.

Ostatni typ, strop monolityczno-prefabrykowany, łączy niejako oba rozwiązania. Na budowę transportowane są prefabrykowane płyty z częściowo zatopionym zbrojeniem, które pełnią jednocześnie rolę szalunku dla płyty monolitycznej wylewanej na miejscu.