Blog

30.05.2018

Solidny strop z prefabrykatów

W artykule znajdziesz:

Solidny strop z prefabrykatów

 
Solidny strop z prefabrykatów

Strop - na co dzień postrzegany jako podłoga lub sufit, jest jednym z podstawowych elementów konstrukcyjnych budynku i pełni w nim ważne role. Jedną z jego funkcji jest oczywiście tworzenie poszczególnych kondygnacji budynku (uprawnienia budowlane). Strop oddziela kolejne piętra, stanowiąc jednocześnie ochronę akustyczną i termoizolacyjną. Ma on jednak także inną niezwykle istotną funkcję - przenosi obciążenia, na które składa się m.in. ciężar samego stropu, ścian działowych czy umeblowania na elementy pionowe konstrukcji, a więc głównie na ściany nośne, zwiększa przy tym sztywność całego obiektu. Stropy żelbetowe to w budownictwie najczęściej spotykana technologia. Ze względu na sposób ich wykonywania rozróżnia się stropy monolityczne, prefabrykowane oraz monolityczno-prefabrykowane, inaczej zespolone (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Stropy monolityczne wykorzystywane są głównie w budownictwie jednorodzinnym. Elementem nośnym tego typu stropu jest płyta żelbetowa. Potrzebne do jej wykonania materiały są ogólnie dostępne, a samą konstrukcję można zmontować na miejscu.

 

Pierwszy etap pracy to wykonanie szalunku, na nim układane są pręty zbrojeniowe, a następnie całość wypełniana jest betonową mieszanką. Kiedy beton zwiąże, uzyskuje się sztywną żelbetową płytę o przewidzianej sztywności. Stropy monolityczne są projektowane indywidualnie dla każdego obiektu i muszą być wykonywane ściśle według wyliczeń konstruktora - w przeciwnym razie mogą nie osiągać wymaganej wytrzymałości i sztywności, co może skończyć się katastrofą. Dla poszukujących szybkich rozwiązań polecane są stropy żelbetowe prefabrykowane. Są to gotowe płyty stropowe, których wykorzystanie zdecydowanie skraca czas budowy. Ich transport i montaż wymaga jednak zastosowania ciężkiego sprzętu (program uprawnienia budowlane na komputer). Ostatni typ, strop monolityczno-prefabrykowany, łączy niejako oba rozwiązania. Na budowę transportowane są prefabrykowane płyty z częściowo zatopionym zbrojeniem, które pełnią jednocześnie rolę szalunku dla płyty monolitycznej wylewanej na miejscu.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami