Sorpcja

Sorpcja

Sorpcja jest zjawiskiem kompleksowym charakteryzującym się zdolnością pochłaniania przez materiał pewnego czynnika, np. pary wodnej znajdującej się w powietrzu, i obejmuje dwa rodzaje sorpcji, a mianowicie adsorpcję i absorpcję, trudne często do rozdzielenia (uprawnienia budowlane).

Adsorpcja (pochłanianie powierzchniowe) jest to zjawisko pochłaniania par pewnego czynnika (np. pary wodnej) przez powierzchnię materiału i jego pory, wywołane uderzeniami molekuł pary o powierzchnię materiału otaczającą pory (powstaje jak gdyby czasowe ich przyleganie do tej powierzchni) (program na telefon). Absorpcja jest zjawiskiem przenikania par pewnego czynnika w masę sorbenta (proces powolny) (program na komputer).

Materiały organiczne cechuje większa sorpcyjność niż materiały nieorganiczne. Higroskopijność jest to zdolność szybkiego wchłaniania z powietrza pary wodnej i pary cieczy. Temperatura oraz wilgotność względna materiału wpływają na stopień wchłaniania pary (program egzamin ustny).

Higroskopijność

Dzięki tej własności wilgotność materiału jest zwykle większa niż wilgotność otoczenia, materiały te bowiem zawierają zwilżalne kapilary, które łatwo nasycają się wilgocią (para wodna) (opinie o programie).

Higroskopijność powoduje zmianę wymiarów lub postaci materiału (np. w cemencie, drewnie, gipsie itp.) (segregator aktów prawnych).

Kapilarność jest to zjawisko polegające na tym, że zawilgocenie materiału następuje wskutek włoskowatego podciągania wody przez kapilary przy zetknięciu się materiału z wodą lub inną cieczą. Kapilarność występuje szczególnie wyraźnie w materiałach o strukturze mikroporowatej z otwartymi porami (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !