Kosz dachu

Kosz dachu

Kosz dachu - zagłębienie w dachu służące do odprowadzania wody opadowej, utworzone przez dwie przyległe lub przeciwległe połacie dachowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kosz głośnika - element głośnika przeznaczony do trwałego połączenia układu drgającego z układem magnetycznym kosz koksowy - koksiak kosz łyżkowy - kosz urobkowy kosz odpływowy - zbiornik w miejscu połączenia rynny z rurą spustową, wykonany z blachy.

Kosz ssawny, smok - sito umocowane na wlocie przewodu ssawnego pompy, chroniące ją przed zasysaniem większych zanieczyszczeń kosz urobkowy, kosz łyżkowy - odgrodzone miejsce w wieży wiertniczej dokąd usuwa się zwierciny wydobywane z otworu wiertniczego.
Kosz węglowy - zbiornik na węgiel przy ruszcie mechanicznym, zaopatrzony w zasuwę odcinającą dopływ węgla do paleniska oraz przestawialną warstwownicę.
Kosz wsadowy - naczynie z otwieranym dnem do ładowania wsadu do pieca koszar - zagroda dla owiec pasionych na pastwiskach górskich; ogrodzenie tworzące k. składa się z oddzielnych płotków, co umożliwia przenoszenie k. i kolejne nawożenie poszczególnych części pastwiska.
Koszarka - statek mieszkalny w postaci baraku na pontonie, który może być holowany, cumowany lub kotwiczony (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Koszarowanie owiec - przetrzymywanie owiec nocą w sezonie pastwiskowym na pastwisku pod gołym niebem w niewielkiej przenośnej zagrodzie (koszarze).
Koszenie - ścinanie roślin ręczne lub maszynowe koszenila, Dactylopius coccus - pluskwiak z nadrodziny czerwców, z samic k. otrzymuje się barwnik mający zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, spożywczym oraz do produkcji farb olejnych.
Kosztorys - dokument określający koszty robót i materiałów.
Koszty bezpośrednie - koszty materiałów przetwarzanych w danym procesie produkcyjnym oraz robocizna związana z ich obróbką koszty ogólne - część kosztów pośrednich obejmująca koszty zarządu i administracji ogólnej przedsiębiorstwa (uprawnienia budowlane).

Koszty produkcji

Koszty produkcji - wartość nakładów poniesionych na uzyskanie określonego produktu; rozróżnia się k.p. społeczne i k.p. własne koszty pośrednie - koszty składające się z kosztów wydziałów produkcyjnych oraz kosztów zarządu i administracji ogólnej przedsiębiorstwa koszty społeczne produkcji - wartość całkowitego nakładu pracy społecznej niezbędnej do uzyskania określonej produkcji (program egzamin ustny).
Koszty własne produkcji - wartość nakładów przedsiębiorstwa koniecznych do uzyskania określonej produkcji (opinie o programie).
Koszulka -  osłona paliwa jądrowego lub innej substancji nałożona w celu zapewnienia ochrony przed otoczeniem chemicznie czynnym, zatrzymania produktów. promieniotwórczych wytworzonych podczas napromieniania związku chemicznego, w celu usztywnienia konstrukcji koszulka opaska (do form bezskrzynkowych)

Koszulka - cienka rura stalowa wewnątrz lufy działa, w której jest wy konany przewód lufy; lufy koszulkowane stosowane są najczęściej w artylerii okrętowej koszulka - płaszcz’’ Koszulka powietrzna - w urządzeniach chłodniczych cieplna izolacja powietrzna uzyskana dzięki wypełnieniu napływającym z zewnątrz powietrzem przestrzeni między przegrodami wewnętrznymi.
Koszulka wklęsłodrukowa, koszulka Ballarda - powłoka miedziana o grubości 80-150 mm osadzona metodą Ballarda na cylindrze wklęsłodrukowym, którą poddaje się procesowi trawienia lub grawerowania w celu uzyskania formy drukowej (segregator aktów prawnych).

Koszulka wodna - płaszcz wodny (silnika) koszulka żarowa - źródło światła przy oświetleniu gazowym w postaci siatki zawierającej tlenek toru i ślady tlenku ceru. które rozżarzone promieniem gazowym wypromieniowują jasne światło koszulki - obłogi koszulki - wewnętrzna nierozwijalna warstwa włókien w oprzędzie jedwabnika; k. stosowane są na przędzę półczesankową i zgrzebną.

Koszyczek - urywak rdzenia koszyk -chwytak ząbkowy koszyk łożyska - masz. element łożyska tocznego w postaci odpowiednio ukształtowanego pierścienia ustalającego wzajemne położenie części tocznych łożyska; w łożyskach rozłącznych k.ł. zapobiega rozsypaniu się elementów tocznych po rozłożeniu łożyska na części (promocja 3 w 1)..

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !