Specjalizacje techniczno-budowlane w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach, spośród których najpopularniejsza jest specjalność konstrukcyjno-budowlana (https://uprawnienia-budowlane.pl). W jej ramach można starać się o następujące specjalizacje techniczno-budowlane:

Specjalizacje techniczno-budowlane

• geotechnika,
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• budowle wysokościowe,
• obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych (program na komputer).

Specjalność inżynieryjną hydrotechniczną można podzielić na cztery specjalizacje techniczno-budowlane, a dokładnie: melioracje wodne, morskie budowle hydrotechniczne, śródlądowe budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków (program na telefon).

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wyróżnia się trzy specjalizacje techniczno-budowlane: sieci, instalacje i urządzenia gazowe, sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne (opinie o programie). Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych również dzieli się na trzy specjalizacje:
• trakcje elektryczne,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane i ich podział

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osoba, która chce zdobyć jedną z wymienionych specjalizacji techniczno-budowlanych musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której jest wyodrębniona dana specjalizacja (promocja 3 w 1).

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych odbyć przynajmniej 5-letnią praktykę w zawodzie, oczywiście w ramach posiadanych uprawnień i specjalizacji, o którą się ubiega. Praktyka może odbywać się na budowie dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub w biurze projektowym dla uprawnień do projektowania (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !