Specjalizacje techniczno-budowlane w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach, spośród których najpopularniejsza jest specjalność konstrukcyjno-budowlana (https://uprawnienia-budowlane.pl). W jej ramach można starać się o następujące specjalizacje techniczno-budowlane:

Specjalizacje techniczno-budowlane

• geotechnika,
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• budowle wysokościowe,
• obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych (program na komputer).

Specjalność inżynieryjną hydrotechniczną można podzielić na cztery specjalizacje techniczno-budowlane, a dokładnie: melioracje wodne, morskie budowle hydrotechniczne, śródlądowe budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków (program na telefon).

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wyróżnia się trzy specjalizacje techniczno-budowlane: sieci, instalacje i urządzenia gazowe, sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne (opinie o programie). Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych również dzieli się na trzy specjalizacje:
• trakcje elektryczne,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane i ich podział

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osoba, która chce zdobyć jedną z wymienionych specjalizacji techniczno-budowlanych musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której jest wyodrębniona dana specjalizacja (promocja 3 w 1).

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych odbyć przynajmniej 5-letnią praktykę w zawodzie, oczywiście w ramach posiadanych uprawnień i specjalizacji, o którą się ubiega. Praktyka może odbywać się na budowie dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub w biurze projektowym dla uprawnień do projektowania (program egzamin ustny).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami