Blog

Brak sygnału zdjęcie nr 10
29.04.2019

Specjalizacje techniczno-budowlane

W artykule znajdziesz:

Specjalizacje techniczno-budowlane w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane są udzielane w różnych specjalnościach, spośród których najpopularniejsza jest specjalność konstrukcyjno-budowlana (https://uprawnienia-budowlane.pl). W jej ramach można starać się o następujące specjalizacje techniczno-budowlane:

Brak sygnału zdjęcie nr 11
Specjalizacje techniczno-budowlane

• geotechnika,
• obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,
• obiekty budowlane budownictwa ogólnego,
• rusztowania i deskowania wielofunkcyjne,
• budowle wysokościowe,
• obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych (program na komputer).

Specjalność inżynieryjną hydrotechniczną można podzielić na cztery specjalizacje techniczno-budowlane, a dokładnie: melioracje wodne, morskie budowle hydrotechniczne, śródlądowe budowle hydrotechniczne, obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków (program na telefon).

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wyróżnia się trzy specjalizacje techniczno-budowlane: sieci, instalacje i urządzenia gazowe, sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne (opinie o programie). Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych również dzieli się na trzy specjalizacje:
• trakcje elektryczne,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane i ich podział

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osoba, która chce zdobyć jedną z wymienionych specjalizacji techniczno-budowlanych musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której jest wyodrębniona dana specjalizacja (promocja 3 w 1).

Po uzyskaniu uprawnień budowlanych odbyć przynajmniej 5-letnią praktykę w zawodzie, oczywiście w ramach posiadanych uprawnień i specjalizacji, o którą się ubiega. Praktyka może odbywać się na budowie dla uprawnień do kierowania robotami budowlanymi lub w biurze projektowym dla uprawnień do projektowania (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Brak sygnału zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Brak sygnału zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Brak sygnału zdjęcie nr 16 Brak sygnału zdjęcie nr 17 Brak sygnału zdjęcie nr 18
Brak sygnału zdjęcie nr 19
Brak sygnału zdjęcie nr 20 Brak sygnału zdjęcie nr 21 Brak sygnału zdjęcie nr 22
Brak sygnału zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Brak sygnału zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Brak sygnału zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Brak sygnału zdjęcie nr 32 Brak sygnału zdjęcie nr 33 Brak sygnału zdjęcie nr 34
Brak sygnału zdjęcie nr 35
Brak sygnału zdjęcie nr 36 Brak sygnału zdjęcie nr 37 Brak sygnału zdjęcie nr 38
Brak sygnału zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Brak sygnału zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Brak sygnału zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami