Blog

03.03.2020

Specjalne warunki techniczne

Specjalne warunki techniczne

Specjalne warunki techniczne

Specjalne warunki techniczne dla cegieł obłamanych nadających się do murów w tym wiązaniu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Prócz połówek możliwe jest użycie cegieł obłamanych krótszych niż połówki o 3 cm lub dłuższych od połówek z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli pewna cegła jest krótsza od połówki, to następna, będąca przedłużeniem pierwszej w kierunku grubości muru, powinna być dłuższa. Pierwotna powierzchnia główki w cegle obłamanej oraz krawędzie tej główki nie powinny wykazywać uszkodzeń.

Powierzchnia, po której cegła została obłamana lub obcięta, może być nierówna i nierównoległa do powierzchni główki omówionej w punkcie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dopuszcza się uszkodzenia - poza obrębem główki omówionej w punkcie b - dwóch dowolnych krawędzi w postaci jednego odtłuczenia każdej krawędzi, o długości 2 cm i wymiarach poprzecznych do 2 cm.
W cegłach pełnowymiarowych dopuszcza się uszkodzenie cegły w postaci obłamania jednego narożnika o wymiarach nie większych niż grubość cegły X 3 cm X 3 cm, a ponadto dopuszcza się uszkodzenia poza narożnikami na 2 dowolnych krawędziach w postaci jednego odtłuczenia każdej krawędzi o długości 3 cm i wymiarach poprzecznych do 2 cm.

Można również stosować cegły o wymiarach (długość, szerokość, grubość) innych niż podane w normie PN/B-12001. „Cegły budowlane pełne i sitówki wypalane z gliny" (uprawnienia budowlane).

Poza tym - do materiału cegieł obłamanych i pełnowymiarowych ma zastosowanie norma PN/B-12001. W murach są 4 rodzaje warstw: warstwy i z cegieł pełnowymiarowych w układzie pospolitym oraz warstwy i z cegieł obłamanych. Naroża, miejsca przylegania w kształcie teownika i zakończenia przy otworach warstw i wykonane są przy pomocy dziewiątek jak w układzie pospolitym. Spoiny podłużne w murach z cegieł pełnowymiarowych i połówek,
rozmieszczone co pół cegły w kierunku grubości muru, nie są przykrywane na wysokości 3 lub 5 warstw (program egzamin ustny). Dopiero w każdej czwartej lub szóstej warstwie spoiny te są przykryte cegłami pełnowymiarowymi, ułożonymi glówkowo.
Przy projektowaniu murów w tym wiązaniu należy zgodnie z normą PN/B-1725 zastosować następujące szczególne warunki (opinie o programie). Mury mogą być wykonywane na wysokościach: najwyżej 12 m, licząc w dół od najwyższego punktu muru, i nie więcej niż mur poddasza 
i 3 kondygnacje, licząc od góry. Mury powinny być wykonywane na zaprawie co najmniej cementowo-wapiennej 1:1:9 lub 1 : 2 : 10, przy czym naprężenia dopuszczalne w murze należy obniżyć o 25% w stosunku do przewidzianych w normie PN/B-03G02 -’). Belki i inne ciężary skupione powinny być oparte co najmniej na 3 warstwach cegieł wymurowanych w układzie pospolitym. W murach nie wolno wykonywać otworów okiennych i drzwiowych w narożach budynku. Odcinki muru zawierające kanały dymowe, wentylacyjne i tym podobne, powinny mieć taki układ cegieł, jaki się stosuje, gdy mury wykonywane są w układzie pospolitym. W cokołach i fundamentach pod drewnianymi budynkami parterowymi warstwy z cegieł obłamanych i mogą być stosowane na całej wysokości muru z wyjątkiem dwóch warstw dolnych na gruncie i dwóch warstw górnych pod podwalinę, które to warstwy powinny mieć wiązanie jak w układzie pospolitym (segregator aktów prawnych).

Wiązanie czterowarstwowe słupowi filarów

Słup w pojęciu potocznym jest murem pionowym, którego wymiar długości w kierunku poziomym nie różni się więcej niż ok. 4 razy od wymiaru szerokości. Filarem nazywa się pospolicie słup dźwigający obciążenie w budowli
(np. filar międzyokienny, filar mostowy itp.). Słup utworzony jest w tym wiązaniu z powtarzających się pasów czterowarstwowych (promocja 3 w 1). Poszczególne warstwy jednego pasa nie pokrywają się w rzucie poziomym. Spoiny pionowe dowolnej warstwy mogą być przykryte przez pełne powierzchnie cegieł pierwszej następnej warstwy lub drugiej, a najdalej trzeciej. Wiązanie czterowarstwowe słupów daje znaczne korzyści ekonomiczne w porównaniu z wiązaniem pospolitym. Jest tu o wiele mniej cegieł przycinanych, dzięki czemu oszczędza się na materiale i robociźnie. Warstwy są łatwe do układania i przy niżej podanych wskazówkach - łatwe do zapamiętania.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami