Specjalność elektryczna – wymagane wykształcenie

 

Specjalność elektryczna – wymagane wykształcenie

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w skrócie nazywane są uprawnieniami elektrycznymi. Ich uzyskanie to zwieńczenie całego procesu prowadzącego do możliwości pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Najwięcej możliwości dają oczywiście uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie. Do egzaminu na takie uprawnienia mogą przystąpić wyłącznie magistrowie inżynierowie, którzy ukończyli kierunek elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka (program na telefon). Ponadto wymagane jest odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów i półtorarocznej przy kierowaniu robotami budowlanymi.

Dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń wymagania są podobne, jedyna różnica dotyczy praktyki do kierowania robotami budowlanymi, która trwa rok (program egzamin ustny). W przypadku uprawnień elektrycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nie trzeba odbywać praktyki przy projektowaniu, a jedynie praktykę na budowie. Jej długość zależy od wykształcenia, czyli:
• półtora roku w przypadku ukończonych studiów magisterskich na kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna lub elektroenergetyka,
• trzy lata w przypadku ukończonych studiów inżynierskich na w/w kierunkach (opinie o programie).

Praktyka na budowie


Uprawnienia w ograniczonym zakresie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi mogą otrzymać osoby, które ukończyły studia I stopnia na w/w kierunkach lub studia II stopnia na kierunku elektronika, energetyka, transport, elektronika i telekomunikacja, elektryczny transport szynowy, automatyka i robotyka, miernictwo elektryczne i programowanie sterowników oraz odbyły roczną praktykę przy projektach i półtoraroczną na budowie (segregator aktów prawnych). Dla projektowanie w ograniczonym zakresie praktyka na budowie trwa rok. W przypadku kierowania robotami budowlanymi kierunki studiów są takie same, a praktyka na budowie może trwać od półtora roku do trzech lat (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !