Blog

25.05.2019

Specjalność instalacyjna

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej

Osoby, które mają wymagane przepisami wykształcenie oraz odbyły praktykę zawodową, mogą starać się o uprawnienia budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Jedną z najczęściej wybieranych specjalności jest specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Specjalność instalacyjna

Organem, który nadaje uprawnienia budowlane jest wyłącznie Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz jej terenowe oddziały (program na komputer). Co roku o tego rodzaju uprawnienia stara się ponad kilkaset elektryków na terenie całego kraju. Według obowiązujących przepisów uprawnienia bez ograniczeń przyznawane są wyłącznie osobom mającym tytuł magistra inżyniera w zawodzie odpowiednim dla tej specjalności (program na telefon).

Uprawnienia w ograniczonym zakresie, czyli dotyczące obiektów do maksymalnie 1000m3 kubatury i instalacji z przyłączami o napięciu do kV, są nadawane inżynierom mającym wykształcenie pokrewne oraz elektrykom mającym tytuł technika lub mistrza w jednym z zawodów określonych w przepisach (opinie o programie). Aby otrzymać uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej konieczne jest jeszcze odbycie praktyki zawodowej. Praktyka odbywana jest po ukończeniu studiów i musi przebiegać pod nadzorem inżyniera mającego tę samą specjalność uprawnień budowlanych co kandydat. Co więcej, uprawnienia muszą być bez ograniczeń, a inżynier przez cały czas trwania praktyk musi być czynnym członkiem izby inżynierów (segregator aktów prawnych).

Dostępne specjalizacje

W ramach specjalności elektrycznej dostępne są także specjalizacje techniczno-budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w specjalności instalacyjnej elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wyodrębnione są następujące specjalizacje (promocja 3 w 1):
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,
• sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej kV,
• trakcje elektryczne (program egzamin ustny).

Do otrzymania specjalizacji niezbędne jest posiadanie uprawnienia budowlanych w specjalności elektrycznej bez ograniczeń oraz odbycie 5-letniej praktyki w zawodzie.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami