Blog

05.08.2019

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – odpowiednie i pokrewne kierunki studiów

W artykule znajdziesz:

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – odpowiednie i pokrewne kierunki studiów


Kierunki, które uprawniają do starania się uprawnienia budowlane, podzielone są na odpowiednie i pokrewne dla każdej specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych (program na komputer). Aby uzyskać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia magisterskie na jednym z następujących kierunków:
• inżynieria i gospodarka wodna,
• melioracja,
• budownictwo hydrotechniczne,
• budownictwo,
• inżynieria środowiska – w zakresie pozwalającym na zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z inżynierią sanitarną i wodną lub inżynierią wodną.

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – odpowiednie i pokrewne kierunki studiów

Uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym są dostępne dla osób, które skończyły studia zawodowe w zakresie budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego, melioracji, inżynierii i gospodarki wodnej bądź inżynierii środowiska (program na telefon).
Uprawnienia w tej specjalności, ale do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów magisterskich na którymś z poniższych kierunków:
• budownictwa hydrotechnicznego,
• budownictwa,
• melioracji,
• inżynierii i gospodarki wodnej,
• inżynierii środowiska (program egzamin ustny).

Uprawnienia te można uzyskać także po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku budownictwo hydrotechniczne, budownictwo, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska (opinie o programie). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają ukończenia studiów zawodowych na kierunku melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, budownictwo hydrotechniczne i inżynieria środowiska. Uprawnienia te dostępne są także dla technika budownictwa, technika melioracji wodnych, technika budownictwa wodnomelioracyjnego, technika budownictwa wodnego (segregator aktów prawnych).

Inżynieria i gospodarka wodna


W przypadku uprawnień łącznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie wymaga ukończenia studiów kierunkowych, np., melioracja, budownictwo, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo hydrotechniczne oraz inżynieria środowiska w zakresie inżynierii wodnej bądź inżynierii sanitarnej i wodnej (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami