Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – odpowiednie i pokrewne kierunki studiów


Kierunki, które uprawniają do starania się uprawnienia budowlane, podzielone są na odpowiednie i pokrewne dla każdej specjalności i rodzaju uprawnień budowlanych (program na komputer). Aby uzyskać uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń należy ukończyć studia magisterskie na jednym z następujących kierunków:
• inżynieria i gospodarka wodna,
• melioracja,
• budownictwo hydrotechniczne,
• budownictwo,
• inżynieria środowiska – w zakresie pozwalającym na zdobycie wiedzy oraz umiejętności związanych z inżynierią sanitarną i wodną lub inżynierią wodną.

Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna – odpowiednie i pokrewne kierunki studiów

Uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym są dostępne dla osób, które skończyły studia zawodowe w zakresie budownictwa, budownictwa hydrotechnicznego, melioracji, inżynierii i gospodarki wodnej bądź inżynierii środowiska (program na telefon).
Uprawnienia w tej specjalności, ale do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów magisterskich na którymś z poniższych kierunków:
• budownictwa hydrotechnicznego,
• budownictwa,
• melioracji,
• inżynierii i gospodarki wodnej,
• inżynierii środowiska (program egzamin ustny).

Uprawnienia te można uzyskać także po ukończeniu studiów zawodowych na kierunku budownictwo hydrotechniczne, budownictwo, melioracja, inżynieria i gospodarka wodna oraz inżynieria środowiska (opinie o programie). Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie wymagają ukończenia studiów zawodowych na kierunku melioracja, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo, budownictwo hydrotechniczne i inżynieria środowiska. Uprawnienia te dostępne są także dla technika budownictwa, technika melioracji wodnych, technika budownictwa wodnomelioracyjnego, technika budownictwa wodnego (segregator aktów prawnych).

Inżynieria i gospodarka wodna


W przypadku uprawnień łącznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie wymaga ukończenia studiów kierunkowych, np., melioracja, budownictwo, inżynieria i gospodarka wodna, budownictwo hydrotechniczne oraz inżynieria środowiska w zakresie inżynierii wodnej bądź inżynierii sanitarnej i wodnej (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !