Specjalność kolejowa – jakie akty prawne trzeba znać?

 

Specjalność kolejowa – jakie akty prawne trzeba znać?

Wśród specjalności inżynieryjnych dostępne są dwie specjalności kolejowe – specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalność kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym (program na komputer). Podobnie, jak w przypadku innych specjalności uprawnień budowlanych, tak i tutaj najważniejszym aktem prawnym jest ustawa Prawo budowlane. Jej znajomość jest wymagana od wszystkich kandydatów na uprawnienia budowlane, bez względu na ich specjalność. Ustawę należy przeczytać całą i ze zrozumieniem, najlepiej kilka razy (program na telefon).

Pozwoli to zapamiętać ogólną zawartość poszczególnych działów, co bardzo przyda się podczas egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Mniejsze znaczenie w przypadku specjalności kolejowych ma znajomość rozporządzenia z warunków technicznych.

Oprócz tego kandydaci muszą doskonale znać rozporządzenia branżowe dotyczące warunków technicznych, ponieważ pytania podczas egzaminu są bardzo szczegółowe (opinie o programie). Stąd też niezbędna jest nauka pamięciowa. Do rozporządzeń, z których na egzaminie jest najwięcej pytań, zalicza się:
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (segregator aktów prawnych).

Inne specjalności


Podobnie jak w przypadku innych specjalności uprawnień budowlanych, tak i w przypadku specjalności kolejowych konieczna jest znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pytania dotyczące tego aktu prawnego mogą obejmować aż 10% wszystkich pytań podczas egzaminu pisemnego. Trzeba więc przeczytać kodeks w całości i ze zrozumieniem przynajmniej kilka razy. Niemniej ważne, zwłaszcza w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, jest dokładne zapoznanie się z rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !