Blog

Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 10
07.10.2019

Specjalność kolejowa – jakie akty prawne trzeba znać?

W artykule znajdziesz:

Specjalność kolejowa – jakie akty prawne trzeba znać?

 

Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 11
Specjalność kolejowa – jakie akty prawne trzeba znać?

Wśród specjalności inżynieryjnych dostępne są dwie specjalności kolejowe – specjalność kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz specjalność kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym (program na komputer). Podobnie, jak w przypadku innych specjalności uprawnień budowlanych, tak i tutaj najważniejszym aktem prawnym jest ustawa Prawo budowlane. Jej znajomość jest wymagana od wszystkich kandydatów na uprawnienia budowlane, bez względu na ich specjalność. Ustawę należy przeczytać całą i ze zrozumieniem, najlepiej kilka razy (program na telefon).

Pozwoli to zapamiętać ogólną zawartość poszczególnych działów, co bardzo przyda się podczas egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin ustny). Mniejsze znaczenie w przypadku specjalności kolejowych ma znajomość rozporządzenia z warunków technicznych.

Oprócz tego kandydaci muszą doskonale znać rozporządzenia branżowe dotyczące warunków technicznych, ponieważ pytania podczas egzaminu są bardzo szczegółowe (opinie o programie). Stąd też niezbędna jest nauka pamięciowa. Do rozporządzeń, z których na egzaminie jest najwięcej pytań, zalicza się:
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 września 1998 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie,
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (segregator aktów prawnych).

Inne specjalności


Podobnie jak w przypadku innych specjalności uprawnień budowlanych, tak i w przypadku specjalności kolejowych konieczna jest znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Pytania dotyczące tego aktu prawnego mogą obejmować aż 10% wszystkich pytań podczas egzaminu pisemnego. Trzeba więc przeczytać kodeks w całości i ze zrozumieniem przynajmniej kilka razy. Niemniej ważne, zwłaszcza w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, jest dokładne zapoznanie się z rozporządzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 16 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 17 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 18
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 19
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 20 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 21 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 22
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 32 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 33 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 34
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 35
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 36 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 37 Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 38
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pięciochlorek fenolu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami