Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane przeniosła zapisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do tejże ustawy (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przypadku uprawnień inżynieryjnych drogowych i mostowych nie wprowadzono żadnych zmian.

Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

Posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi można zajmować się drogowymi obiektami inżynierskimi lub kolejowymi obiektami inżynieryjnymi, do których zalicza się przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe, mosty, wiadukty, nadziemne oraz podziemne przejścia dla pieszych (program na komputer). Ponadto uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń pozwalają na obliczanie światła mostów i przepustów.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie ograniczonym dają prawo do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi następujących obiektów (program na telefon):
• przepustów,
• jednoprzęsłowych obiektów mostowych – w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych lub przepisów o drogach publicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (opinie o programie). W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym przęsła muszą być wykonane z prefabrykatów, a ich rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Wymagane jest również posadowienie na stabilnym gruncie.

Uprawnienia budowlane drogowe

Uprawnienia budowlane drogowe bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w przypadku następujących obiektów:
• przepusty i drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• przepusty i drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych (promocja 3 w 1).

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów, jak:
• przepusty i drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla ruchu lub postoju statków powietrznych (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !