Blog

Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 10
28.05.2019

Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

W artykule znajdziesz:

Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane przeniosła zapisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do tejże ustawy (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przypadku uprawnień inżynieryjnych drogowych i mostowych nie wprowadzono żadnych zmian.

Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 11
Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

Posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi można zajmować się drogowymi obiektami inżynierskimi lub kolejowymi obiektami inżynieryjnymi, do których zalicza się przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe, mosty, wiadukty, nadziemne oraz podziemne przejścia dla pieszych (program na komputer). Ponadto uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń pozwalają na obliczanie światła mostów i przepustów.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie ograniczonym dają prawo do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi następujących obiektów (program na telefon):
• przepustów,
• jednoprzęsłowych obiektów mostowych – w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych lub przepisów o drogach publicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (opinie o programie). W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym przęsła muszą być wykonane z prefabrykatów, a ich rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Wymagane jest również posadowienie na stabilnym gruncie.

Uprawnienia budowlane drogowe

Uprawnienia budowlane drogowe bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w przypadku następujących obiektów:
• przepusty i drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• przepusty i drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych (promocja 3 w 1).

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów, jak:
• przepusty i drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla ruchu lub postoju statków powietrznych (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 16 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 17 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 18
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 19
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 20 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 21 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 22
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 32 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 33 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 34
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 35
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 36 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 37 Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 38
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kwasoodporność wyrobów ceramicznych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami