Blog

28.05.2019

Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

W artykule znajdziesz:

Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

Najnowsza nowelizacja ustawy Prawo budowlane przeniosła zapisy rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do tejże ustawy (https://uprawnienia-budowlane.pl). W przypadku uprawnień inżynieryjnych drogowych i mostowych nie wprowadzono żadnych zmian.

Specjalność mostowa i drogowa w nowelizacji

Posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi można zajmować się drogowymi obiektami inżynierskimi lub kolejowymi obiektami inżynieryjnymi, do których zalicza się przepusty, ściany oporowe, tunele liniowe, mosty, wiadukty, nadziemne oraz podziemne przejścia dla pieszych (program na komputer). Ponadto uprawnienia mostowe do projektowania bez ograniczeń pozwalają na obliczanie światła mostów i przepustów.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w zakresie ograniczonym dają prawo do projektowania obiektów budowlanych lub do kierowania robotami budowlanymi następujących obiektów (program na telefon):
• przepustów,
• jednoprzęsłowych obiektów mostowych – w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych lub przepisów o drogach publicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie (opinie o programie). W przypadku uprawnień w zakresie ograniczonym przęsła muszą być wykonane z prefabrykatów, a ich rozpiętość nie może przekraczać 21 m. Wymagane jest również posadowienie na stabilnym gruncie.

Uprawnienia budowlane drogowe

Uprawnienia budowlane drogowe bez ograniczeń pozwalają na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w przypadku następujących obiektów:
• przepusty i drogi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• przepusty i drogi dla ruchu oraz postoju statków powietrznych (promocja 3 w 1).

W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie możliwe jest projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi takich obiektów, jak:
• przepusty i drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, oprócz drogowych obiektów inżynierskich,
• drogi na terenie lotniska, które nie są przeznaczone dla ruchu lub postoju statków powietrznych (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami