Blog

23.06.2019

Specjalności budowlane – jakie są najpopularniejsze?

W artykule znajdziesz:

Specjalności budowlane – jakie są najpopularniejsze?


Uprawnienia budowlane dają wiele możliwości i są niezbędne w karierze inżyniera budownictwa czy architekta (https://uprawnienia-budowlane.pl). Obecnie można je zdobyć w specjalnościach, które wymienione zostały w ustawie Prawo budowlane. Najpopularniejsza od wielu lat jest specjalność konstrukcyjno-budowlana oraz architektoniczna.

Specjalności budowlane – jakie są najpopularniejsze?

Po uzyskaniu uprawnień w specjalności architektonicznej bez ograniczeń można projektować lub kierować robotami budowlanymi wyłącznie w odniesieniu do architektury obiektu (program na komputer). Jeśli uprawnienia architektoniczne są w zakresie ograniczonym, to można projektować lub kierować robotami budowlanymi wyłącznie w odniesieniu do obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 na terenie zabudowy zagrodowej lub w zabudowie zagrodowej (program na telefon).

W przypadku specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń możliwe jest projektowanie konstrukcji obiektu bądź kierowania robotami budowlanymi zarówno w odniesieniu do konstrukcji, jak i do architektury obiektu (program egzamin ustny). Uprawnienia w ograniczonym zakresie dają możliwość projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektów, których kubatura nie przekracza 1000 m3 i spełnia poniższe warunki:
• wysokość do 12 m nad poziomem terenu,
• do 3 kondygnacji nadziemnych,
• do 4,8 m wysokości kondygnacji,
• posadowienie na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu (opinie o programie),
• posadowienie na stabilnym gruncie nośnym,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m,
• wysięg wsporników do 2 m,
• brak elementów wstępnie sprężanych na budowie,
• brak konieczności uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia


Uprawnienia w każdej z wymienionych specjalności są dostępne wyłącznie dla osób, które posiadają odpowiednie wykształcenie oraz odbyły określoną przepisami praktykę zawodową. Warunkiem niezbędnym jest zdanie egzaminu sprawdzającego posiadaną wiedzę i umiejętności. Uprawnienia nadawane są w formie decyzji właściwej miejscowo okręgowej komisji kwalifikacyjnej ustanowionej przez okręgową izbę samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami