Przewody dymowe - spalinowe - wentylacyjne


Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

 


Do jakiego rodzaju przewodów, dopuszcza się stosowanie cegieł wapienno-piaskowych klasy 150.
Odp: do przewodów wentylacyjnych


Podaj zasady wykonywania wylotów przewodów dymowych przy dachach płaskich ( pochylenie < 12°).
Odp: wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.


Podaj minimalny wymiar przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych murowanych z cegły.
Odp: nie powinny być mniejsze niż 14x14cm pół cegły na pół cegły ze spoinami.


Wymień co najmniej 5 rodzajów badań , obejmujących wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Odp: drożność, wielkość przekroju, grubość przegród, szczelność, wyposażenie otworów wycierowych i rewizyjnych, wyloty i wloty do przewodów, prawidłowość ciągu.


Podać rodzaje przewodów murowanych z cegły:
Odp: spalinowe, wentylacyjne, dymowe i dymowe awaryjne.


Czy przewody murowane mogą być odchylone od pionu?
Odp: mogą nie więcej niż 30%


Jakie powinny być powierzchnie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych?
Odp: gładkie łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć


Z jakich cegieł można wykonywać przewody spalinowe w budynkach zamieszkania zbiorowego?
Odp: z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 lub 100


Gdzie i na jakich wysokościach należy sytuować otwory wycierowe przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych?
Odp: na wysokości 1m-1,20m w piwnicy. Przy paleniskach w pomieszczeniach 0,3m od podlogi


Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 1,0 m od ściany szczytowej sąsiedniego budynku wystającej ponad płaszczyznę dachu na wysokość 3,00 m?

Odp: 0,3 ponad najwyższy punkt budynku sąsiedniego.


Proszę określić gdzie należy wykonać otwory rewizyjne w murowanych przewodach spalinowych w budynkach mieszkalnych.
Odp: 0,4m poniżej wlotu do przewodu.


Jak powinien być skonstruowany wylot murowanego przewodu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym?
Odp: wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy


Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu kominowego dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 8,00 m od ściany szczytowej sąsiadującego budynku wystającej ponad dach na wysokość 3,00 m?
Odp: 0,6m powyżej kalenicy lub obrzeży budynku.


Na jakiej wysokości powinien znajdować się wylot przewodu dymowego, lub spalinowego usytuowany na dachu o nachyleniu 10%?
Odp: 0,6m powyżej kalenicy lub obrzeży budynku.


Na jakiej wysokości powinien znajdować się wylot przewodu dymowego w dachu o nachyleniu 45o z pokryciem niepalnym, lub trudno - zapalnym?
Odp: 0,3 od powierzchni dachu oraz w odległości 1m od powierzchni.


Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 2,50 m od ściany szczytowej sąsiadującego budynku wystającej ponad płaszczyznę dachu na wysokość 3,00 m?
Odp: powinien być równy z ścianą szczytową budynku sąsiedniego


Czy można dopuścić aby przewód kominowy w budynku mieszkalnym nie był pionowy. Jeżeli tak, to jak wielkie odchylenie do pionu można dopuścić i na jakiej długości?
Odp: można dopuścić odchylenie max 30% na max 2m


Jaki minimalny przekrój poprzeczny musi mieć murowany przewód kominowy w budynku mieszkalnym?
Odp: 14x14cm


Jak duże odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji wymiarów przekroju poprzecznego przewodu kominowego murowanego z cegły można uznać za dopuszczalne?
Odp: +1cm, - 0,5cm


Proszę podać czy trzony kominowe murowane z cegły w budynkach mieszkalnych powinny być tynkowane?
Odp: trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości, poza odcinkami przechodzącymi przez stropy ogniotrwałe.


Proszę podać czy powinno się tynkować wewnętrzne powierzchnie przewodów spalinowych dymowych murowanych z cegły w budynkach mieszkalnych. Jeżeli tak, to jakim materiałem?
Odp: nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !