Przewody dymowe - spalinowe - wentylacyjne


Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

 


Do jakiego rodzaju przewodów, dopuszcza się stosowanie cegieł wapienno-piaskowych klasy 150.
Odp: do przewodów wentylacyjnych


Podaj zasady wykonywania wylotów przewodów dymowych przy dachach płaskich ( pochylenie < 12°).
Odp: wyloty przewodów powinny się znajdować co najmniej 0,6 m wyżej od poziomu kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych.


Podaj minimalny wymiar przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych murowanych z cegły.
Odp: nie powinny być mniejsze niż 14x14cm pół cegły na pół cegły ze spoinami.


Wymień co najmniej 5 rodzajów badań , obejmujących wykonane przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.
Odp: drożność, wielkość przekroju, grubość przegród, szczelność, wyposażenie otworów wycierowych i rewizyjnych, wyloty i wloty do przewodów, prawidłowość ciągu.


Podać rodzaje przewodów murowanych z cegły:
Odp: spalinowe, wentylacyjne, dymowe i dymowe awaryjne.


Czy przewody murowane mogą być odchylone od pionu?
Odp: mogą nie więcej niż 30%


Jakie powinny być powierzchnie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych?
Odp: gładkie łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć


Z jakich cegieł można wykonywać przewody spalinowe w budynkach zamieszkania zbiorowego?
Odp: z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 lub 100


Gdzie i na jakich wysokościach należy sytuować otwory wycierowe przewodów dymowych w budynkach mieszkalnych?
Odp: na wysokości 1m-1,20m w piwnicy. Przy paleniskach w pomieszczeniach 0,3m od podlogi


Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 1,0 m od ściany szczytowej sąsiedniego budynku wystającej ponad płaszczyznę dachu na wysokość 3,00 m?

Odp: 0,3 ponad najwyższy punkt budynku sąsiedniego.


Proszę określić gdzie należy wykonać otwory rewizyjne w murowanych przewodach spalinowych w budynkach mieszkalnych.
Odp: 0,4m poniżej wlotu do przewodu.


Jak powinien być skonstruowany wylot murowanego przewodu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym?
Odp: wierzch kominów powinien być nakryty czapką betonową zbrojoną z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy


Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu kominowego dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 8,00 m od ściany szczytowej sąsiadującego budynku wystającej ponad dach na wysokość 3,00 m?
Odp: 0,6m powyżej kalenicy lub obrzeży budynku.


Na jakiej wysokości powinien znajdować się wylot przewodu dymowego, lub spalinowego usytuowany na dachu o nachyleniu 10%?
Odp: 0,6m powyżej kalenicy lub obrzeży budynku.


Na jakiej wysokości powinien znajdować się wylot przewodu dymowego w dachu o nachyleniu 45o z pokryciem niepalnym, lub trudno - zapalnym?
Odp: 0,3 od powierzchni dachu oraz w odległości 1m od powierzchni.


Na jakiej wysokości powinien być wylot przewodu dymowego usytuowanego na dachu płaskim, ale w odległości 2,50 m od ściany szczytowej sąsiadującego budynku wystającej ponad płaszczyznę dachu na wysokość 3,00 m?
Odp: powinien być równy z ścianą szczytową budynku sąsiedniego


Czy można dopuścić aby przewód kominowy w budynku mieszkalnym nie był pionowy. Jeżeli tak, to jak wielkie odchylenie do pionu można dopuścić i na jakiej długości?
Odp: można dopuścić odchylenie max 30% na max 2m


Jaki minimalny przekrój poprzeczny musi mieć murowany przewód kominowy w budynku mieszkalnym?
Odp: 14x14cm


Jak duże odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji wymiarów przekroju poprzecznego przewodu kominowego murowanego z cegły można uznać za dopuszczalne?
Odp: +1cm, - 0,5cm


Proszę podać czy trzony kominowe murowane z cegły w budynkach mieszkalnych powinny być tynkowane?
Odp: trzony kominowe powinny być rapowane lub tynkowane na całej wysokości, poza odcinkami przechodzącymi przez stropy ogniotrwałe.


Proszę podać czy powinno się tynkować wewnętrzne powierzchnie przewodów spalinowych dymowych murowanych z cegły w budynkach mieszkalnych. Jeżeli tak, to jakim materiałem?
Odp: nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami