Specjalności uprawnień budowlanych

Specjalności uprawnień budowlanych

Zdobycie uprawnień budowlanych to bardzo ważny etap pracy zawodowej w budownictwie. Dzięki tej decyzji możliwe jest wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie co oczywiście wiąże się z odpowiedzialnością zawodową (program na komputer).

Stąd też każdy kandydat starający się o uprawnienia budowlane musi legitymować się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Jego umiejętności i wiedza zostają poddane sprawdzeniu podczas egzaminu na uprawnienia budowlane. Jest to egzamin państwowy, który sprawdza znajomość przepisów obowiązującego prawa oraz umiejętności praktyczne. Aby móc uzyskać uprawnienia budowlane, trzeba zdać ten egzamin, gdyż tylko wtedy można pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Do wyboru są różne specjalności, rodzaje oraz zakresy uprawnień budowlanych (program na telefon). Obecnie istnieją następujące specjalności:
• architektoniczna,
• konstrukcyjno-budowlana,
• inżynieryjna drogowa,
• inżynieryjna mostowa,
• inżynieryjna wyburzeniowa (program egzamin ustny),
• inżynieryjna hydrotechniczna,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (opinie o programie).

Konkretny wybór


O wyborze konkretnej specjalności należy pamiętać jeszcze przed rozpoczęciem studiów (segregator aktów prawnych). W przepisach określone są kierunki odpowiednie oraz pokrewne dla poszczególnych specjalności. Wybór kierunku odpowiedniego dla wybranej specjalności oraz zdobycie tytułu magistra inżyniera pozwala na zdobycie uprawnień bez ograniczeń. Mogą one być do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi oddzielnie, a także łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi. Zdobycie tytułu inżyniera na kierunku odpowiednim lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym pozwala na zdobycie uprawnień w ograniczonym zakresie (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !