Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni

Badano zestawy surowcowe barwników, wypalone w temperaturze 1250 i 1320°C. Widma w podczerwieni próbek potwierdzają wyniki analizy rentgenowskiej, wykazując występowanie dwóch faz krzemianu dwuwapniowego. W barwnikach 1 i 3 krzemian dwuwapniowy występuje w fazie, o czym świadczą pasma dotyczące drgań walencyjnych (Si04)4 w zakresie liczb falowych 8704-1030 cm-1 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Drgania walencyjne tych samych tetraedrów, z jedynym maksimum pochłaniania 870 cm -1 w widmie barwnika 2, wskazują na obecność fazy yC2S. Widma pochłaniania przy 520-800 cm-1 są typowe dla badanych mieszanin. W tym zakresie na widmach barwników l i 2 obserwuje się w pierwszym przypadku - słabe, a w drugim - intensywniejsze (645, 670, 695 i 745 cm’1) pasma pochłaniania, związane z obecnością wolnego tlenku chromowego (645 cm-1) i chromu sześciowartościowego występującego w postaci tetraedrów Cr04 (670, 695 i 745 cm-1) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Obeęne są również gliniany wapniowe. Pasma drgań walencyjnych A104 w zakresie liczb 700-Ż-1000 cm-1 nakładają się częściowo na pasma drgań Si04 i Cr04. Drganiom deformacyjnym odpowiadają pasma z maksimami przy 565 i 445 cm’1.

W skład barwnika 2 wchodzą QA3 i CA, których pasma pochłaniania leżą również w tym zakresie widma. W widmie barwnika 5, w zakresie liczb falowych 500-^800 cm’1, występują pasma pochłaniania: słabe pasmo przy 590 cm-1, szerokie i intensywne pasmo z maksimum przy 660 cm4 i mniejsze pasmo przy 730 cm-1. Według autorów, w tym zakresie widma następuje nakładanie się pasm związanych z drganiami sześciowartościowego chromu i związków cyny. Na przykład dwudenkowi cyny w stanie wolnym odpowiadają pasma pochłaniania 590 i 660 cm-1 (uprawnienia budowlane).

Krzywe spektralne barwników

Krzywe spektralne barwników wykazują dwa maksima pochłaniania (program egzamin ustny). W widmie barwnika I obserwuje się intensywne pasmo z płaskim maksimum pochłaniania w zakresie długości fal 385-410 nm, podczas gdy w widmie barwnika 2 maksimum pochłaniania jest przesunięte do obszaru krótkofalowego i przypada w zakresie 375-385 nm. Drugie pasmo pochłaniania jest znacznie węższe i ma mniejszą intensywność, z maksimami przy 635 i 630 nm odpowiednio dla zestawów 1 i 2.

Krzywa pochłaniania barwnika brązowego różni się od krzywych barwników 1 i 2. Różnica polega na jej przegięciu w zakresie krótkofalowym; punkt przegięcia odpowiada 540 nm, po czym krzywa raptownie opada. Analiza spektralnych krzywych pochłaniania pozwala na stwierdzenie dotyczące występowania w składzie barwników 1 i 2 chromu trójwartościowego (maksima pochłaniania 635, 630 nm) i chromu sześciowartościowego (pasma w zakresie 385-M10 i 375-=-385 nm); potwierdzają to również dane analizy chemicznej (opinie o programie). Zawartości chromu trójwartościowego i sześciowartościowego w barwniku / według analizy chemicznej wynoszą odpowiednio 0,66 i 1,81%, a w barwniku 2 - odpowiednio 0,75 i 1,53%. W barwniku brązowym wykryto za pomocą analizy spektrofotometrycznej jedynie chrom na stopniu utlenienia 6. Ponieważ w barwniku tym chrom występuje w związkach trudno rozpuszczalnych, jednoznaczne określenie jego wartościowości jest utrudnione.

Na podstawie krzywych spektralnych określono następujące właściwości barwników 1 i 2: odcień barwy - odpowiednio 515-F530 i 535 nm, intensywność zabarwiewienia - odpowiednio 29,2 i 43%. Tak więc, w zależności od składu barwników chrom w różny sposób ujawnia swoje właściwości chromoforowe, zabarwiając badany materiał na kolory zielony lub brązowy (segregator aktów prawnych).

Jakość wszystkich barwników określa się na podstawie właściwości takich, jak miałkość, zdolność krycia, chłonność oleju, odporność na działanie światła, odporność na wpływy atmosferyczne.
Na podstawie znajomości składu chemicznego barwników można dokonać wstępnej oceny ich właściwości użytkowych. Na przykład obecność ZnS, PbC03 i innych związków, mających dużą zdolność krycia, nadaje barwnikowi dobre właściwości malarskie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !