Blog

Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 10
30.06.2021

Spoiwa i zaprawy

W artykule znajdziesz:

Spoiwa i zaprawy

Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 11
Spoiwa i zaprawy

Dodatek gliny do gipsu daje ponadto niewątpliwy efekt ekonomiczny (program uprawnienia budowlane na komputer). Dodatek ten nie wpływa co prawda tak jak cement na zwiększenie wytrzymałości zaprawy, ale powoduje przy marce 50 ekonomiczne zużycie gipsu. Należy zaznaczyć, że nie jest celowe użycie mieszanin proporcjach większych niż 1 : 2 (jedna objętość cementu i dwie objętości sproszkowanej gliny lub o 50% zwiększona objętość zawiesiny gliny), gdyż glina oddziela się od spoiwa, a poza tym można zaobserwować zjawiska skurczowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Widzimy prawidłowość zmian wytrzymałości i aktywności zmieszanego spoiwa w zależności od zmian stosunku wodo-glinianego
ilości dodanej gliny. Przeprowadzone badania potwierdzają, iż przy proporcjach 1 : 2 wytrzymałość próbek suchych mieści się w granicach od 40-50 kG/cm2. Orientacyjnie do zapraw można użyć składników np. w następujących proporcjach: 1 część gipsu, 4 części zawiesiny gliny i 12 do 20 części piasku (przy tłustej glinie 20, chudej 12). W Rosji używane są zaprawy murarskie gipsowe z dodatkiem gliny (uprawnienia budowlane).

Sposób przygotowania mieszaniny jest inny niż przy zaprawach cementowo-glinianych. Początkowo rozrabia się mieszaninę gliny i piasku, a potem miesza się ją z gipsem; otrzymana zaprawa nadaje się do murowania i tynkowania. Zapraw gipsowo-piaskowych nie wolno stosować do pomieszczeń wilgotnych lub powierzchni ulegających stałemu nawilżaniu zarówno przy tynkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Przy robotach zewnętrznych zaprawy takie mogą być stosowane do ścian przy wyciąganiu gzymsów, pod warunkiem dobrej osłony tynków przed działaniem wilgoci (program egzamin ustny).
Zagadnienie spoiw i zapraw wapienno-glinianych należałoby właściwie rozpatrzyć z dwóch punktów widzenia: po pierwsze - wpływu dodatku gliny na wapno w normalnych warunkach tężenia i po drugie - wpływu wyższej temperatury (ok. 150 °G) i zwiększonego ciśnienia.

Dodatek gliny

W pierwszym wypadku nie zachodzą praktycznie reakcje między wapnem a krzemionką zawartą w glinie czy też w wypełniaczu, w drugim wypadku - pewna część krzemionki z gliny łączy się z wapnem tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapna, które wiążą masę w całość (opinie o programie). Poza tym w wyższej temperaturze zachodzą jeszcze inne procesy, co pokrótce zostanie. Jak doświadczenia własne wykazały, wapno budowlane palone użyte po zlasowaniu jako ciasto nadaje się do wykonania zapraw nie tylko w połączeniu z piaskiem, ale i z gliną. Dodatek gliny do zaprawy wapiennej czyni ją bardziej urabialną i plastyczną oraz przyśpiesza jej twardnienie.

Ponadto osiąga się również korzyści ekonomiczne, gdyż tania glina miejscowa może zastąpić część wapna, a w pewnych wypadkach, gdy mamy do czynienia z gliną chudą - znaczną część piasku. Zaprawa wapienno-gliniana nadaje się do murowania i tynkowania. Sposób jej wykonania jest podobny do sposobu wykonania zapraw gipsowo-glinianych (segregator aktów prawnych). Początkowo przygotowuje się mieszaninę wapienno-glinianą, potem wprowadza się piasek. Czasokres użycia zaprawy od momentu zarobienia jest dłuższy niż przy zaprawie z dodatkiem cementu. Radzieckie normy zalecają następujące proporcje składników dla zapraw marki 4 - ciasto wapienne : zawiesina gliny : piasek - 1 : 0,35 : 5 i 1:1:6 (w stanie wilgotnym wytrzymałość stwardniałej zaprawy jest mniejsza).

Można również do wypraw użyć zamiast piasku miałkiej sproszkowanej cegły. Proporcja składników wyniesie w danym przypadku 1 : 1 : 12 (ciasto wapienne : zawiesina gliny : miał ceglany) i otrzymamy wtedy plastyczną zaprawę marki 4, nadającą się do murowania i do tynkowania (promocja 3 w 1).
Szersze i bardziej szczegółowe omówienie spoiw nie cementowych z dodatkiem gliny nie było przewidziane w tej pracy i dlatego ograniczymy się do powyższych danych.

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 16 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 17 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 18
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 19
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 20 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 21 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 22
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 32 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 33 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 34
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 35
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 36 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 37 Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 38
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Fundamenty pośrednie na palach stalowych zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami