Sposób rozliczania praktyk zawodowych


Sposób rozliczania praktyk zawodowych

Jednym z warunków możliwości ubiegania się o uprawnienia budowlane jest odbycie praktyk zawodowych. Wielu osobom sporą trudność sprawia prawidłowe zliczenie czasu, który spędziło się na budowie lub w biurze projektowym. Tymczasem zasady rozliczania czasu pracy są jasne i klarowne. I tak, najważniejsza zasada mówi że czas praktyk liczony jest w tygodniach pracy. Z kolei tydzień pracy składa się co oczywiste z 5 dni. Warto przy tym zaznaczyć, że nie muszą to być dni liczone od poniedziałku do piątku, ale np. od wtorku do soboty. Praca na budowie może odbywać się w różnych dniach, zależnie od warunków pogodowych i tego, jak została skonstruowana umowa. Aby móc zaliczyć 1 rok praktyk zawodowych, należy mieć odbytych 52 tygodnie pracy. Kolejna ważna informacja – jeśli w tygodniu przepracowało się 4 dni, a 3 były wolne, to niestety nie jest ten czas zaliczone jako tydzień pracy. Bezwzględnie należy przepracować 5 z 7 dni tygodnia, aby można ten czas zaliczyć jako tydzień, przy czym nieistotne jest czy w ciągu dnia pracujemy 8 godzin czy 2.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !