Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej


Praktyka zawodowa jest warunkiem niezbędnym, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane (program na komputer). Jednak, aby praktyka zawodowa została zaliczona, konieczne jest pełnienie funkcji technicznej na budowie lub bezpośrednie uczestnictwo w pracach projektowych.

Praktyka musi odbywać się pod nadzorem osoby, która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane i jest członkiem samorządu zawodowego. Praktykę można rozpocząć po uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia. Potwierdzeniem praktyki zawodowej jest oświadczenie, które potwierdza osoba kierująca praktyką (program na telefon). Do września 2014 roku obowiązkowe było potwierdzenie praktyki zawodowej za pomocą książki praktyki zawodowej. Od 25 września przepisy uległy zmianie za sprawą rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Obecnie praktykę zawodową do uprawnień budowlanych potwierdza się oświadczeniem, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązującego od maja 2019 roku (program egzamin ustny). Wraz z oświadczeniem należy złożyć w izbie samorządu zawodowej zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Znajdują się w nim m.in. takie informacje, jak nazwa wykonywanego zdania, czas oraz forma praktyki czy dane osoby kierującej praktyką zawodową. Oświadczenie wraz ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej zastąpiło książkę praktyki zawodowej (opinie o programie).

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej


Oczywiście osoby, które ukończyły praktykę zawodową na podstawie starych przepisów i posiadają książkę praktyki zawodowej, będą miały zaliczoną praktykę, jeśli oczywiście spełnia ona wymagania określone w przepisach (segregator aktów prawnych). Książkę praktyki zawodowej należy dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych zamiast oświadczenia. Czas praktyki zawodowej zaczyna się liczyć od pierwszego wpisu dokonanego w zbiorczym zestawieniu praktyki zawodowej. Izba, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne, dokonuje weryfikacji praktyki zawodowej na podstawie dostarczonego przez kandydata oświadczenia (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !