Blog

Epimorfizm zdjęcie nr 10
30.05.2018

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych

W artykule znajdziesz:

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych

 
Epimorfizm zdjęcie nr 11
Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych

Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych (segregator aktów prawnych). - zasilanie dwustronne – zasilanie z dwuch niezaleznych GPZ - zasilanie rezerwowane – zasilanie z dwóch stacji transformatorowych, luz z jednej stacji transformatorowej i z linii kablowej z drugiej stacji transformatorowej, lub zasilanie z dwóch linii z dwóch stacji transformatorowych. - zasilanie jednostronne – zasilanie z jednej stacji transformatorowej typ zasilania zależy od rodzaju obiektu, dodatkowo w obiektach telekomunikacyjnych powinny by zainstalowane rezerwowe z baterii akumulatorów i z zespołu spalinowo-elektrycznego stacjonarnego lub jezdnego. Definicja urządzenia energetyczne wg przepisów BHP. W-g rozp. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Urzadzenie energetyczne – należy przez to rozumiec urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii Co to jest sekcjonowanie podłużne i jaki jest cel jego stosowania? Sekcjonowanie sieci jezdnej umożliwia selektywne wyłączanie napiecia na wybranych odcinkach sieci trakcyjnej. Na stacjach sekcjinowane powinny być wszystkie tory glówne oraz połączenia tych torów. W zależności od układu torowego, organizacji ruchu i obciązenia przewozami sekcjonowanie może obejmowia grupy torów Kryteria stosowania oświetlenia znaków bezpieczeństwa W-g normy PN-EN 1838:2005 Znak przekazujący ogólną informacje dotyczącą bezpieczeństwa, uzyskaną przez kombinację barwy i kształtu znaku oraz szczegółowa informację dotyczącą bezpieczeństwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu Znaki bezpieczeństwa dzieli się na:  oświetlone zewnętrzenie  oświetlone wewnętrznie – znak tego typu jest widoczny z większej odległości   Minimalne przekroje przewodów uziemiających (promocja 3 w 1). W-g PN-ICE 60364-5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne Przewody uziemiające powinny spełnia wymagania: przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłona nie powinien by mniejszy niż - 2,5 mm^2 w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mehanicznymi - 4mm^2 w przypadku gdy nie stosujemy ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami przewody ochronne-wymagane przekroje  S>=16 — S  16<S<=35 — 16  S>35— S/2 Przewody uziemiające umieszczone w ziemi  zabezpieczone przed korozja nie zabezpieczone przed uszodzeniami mechanicznymi 16 mm^2 Cu, Fe  zabezpieczone przed korozją zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi min 2,5 i powyżej S>=16 – S, 16<S<=35 – 16, S>35 -S/2  niezabezpieczone przed korozja 25mm^2Cu 50mm^2Fe Co to jest sadź katastrofalna i jak się ją wyznacza. W-g normy PN-E 05100 sadź osad śniegu, szronu lub lodu występujący na przewodach (1.3.10) w sprzyjających temu zjawisku warunkach meteorologicznych. W obliczeniach przyjmuje się sadź rozłożoną równomiernie na całej długości przewodu (1.3.10) i mającą określony ciężar - Gs wyrażony w niutonach na metr długości przewodu (1.3.10); rozróżnia się sadź normalną i katastrofalna Sadź katastrofalna ciężar : w zależności od strefy a ta zalezy od położenia geograficznego (uprawnienia budowlane).   Ochrona odgromowa masztu telefonii komórkowej. Konstrukcja masztu zapewne jest stalowa powinna by wykożystana jako przewód odprowadzający wszystkie elementy maszyn przewodzące obejmujemy połączeniami wyrównawczymi, stosujemy ochronniki przepięc w celu ochrony przewodów zasilajacych, połączeniami wyrównawczymi obejmujemy również wszystkie wewnetrzne elementy instalacji masztu Maksymalny kąt załomu przewodów na słupach przelotowych linii 15 kV. W-g normy PN-E 05100 rozdział 7 słup przelotowy P słup (1.3.36) przeznaczony do podtrzymywania przewodów (1.3.10) bez przejmowania naciągu lub przejmujący obciążenie równoległe do linii (1.3.1) według 7.2.2.d), ustawiony na szlaku prostym lub na załomie linii (1.3.46) wynikającym z jego wytrzymałości, lecz przy kącie odchylenia trasy (1.3.48) nie przekraczającym 2° w przypadku linii (1.3.1) powyżej 1 kV i 5° w przypadku linii (1.3.1) do 1 kV

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Epimorfizm zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Epimorfizm zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Epimorfizm zdjęcie nr 16 Epimorfizm zdjęcie nr 17 Epimorfizm zdjęcie nr 18
Epimorfizm zdjęcie nr 19
Epimorfizm zdjęcie nr 20 Epimorfizm zdjęcie nr 21 Epimorfizm zdjęcie nr 22
Epimorfizm zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Epimorfizm zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Epimorfizm zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Epimorfizm zdjęcie nr 32 Epimorfizm zdjęcie nr 33 Epimorfizm zdjęcie nr 34
Epimorfizm zdjęcie nr 35
Epimorfizm zdjęcie nr 36 Epimorfizm zdjęcie nr 37 Epimorfizm zdjęcie nr 38
Epimorfizm zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Epimorfizm zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Epimorfizm zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami