Sprawa oczyszczania szyb świetlików

 

Sprawa oczyszczania szyb świetlików

Sprawa oczyszczania szyb świetlików jest bardzo ważnym, a najczęściej pomijanym przy projektowaniu zagadnieniem. Podkreślić należy z naciskiem, że wymagane przez normę wartości współczynnika oświetlenia dziennego ustalone są w założeniu, że oczyszczanie szyb odbywa się 2 lub 3 razy w roku, a przy produkcji brudnej, gdzie wydziela się dużo kurzu lub dymu, 4 razy do roku (program uprawnienia budowlane na komputer). Toteż dostęp obustronny do powierzchni oszklonych tak okien, jak i świetlików musi być przewidziany i umożliwiony przez zaprojektowanie odpowiednich urządzeń, jak haki do zaczepiania drabin, szyny do drabin i platform przesuwnych, haki do zaczepiania pasów bezpieczeństwa itp.

Urządzenia te mogą być przewidziane w odpowiednio rozwiązanym gzymsie wewnętrznym, w pasie nadokiennym itp. Ze względu na oczyszczanie świetliki ciągłe mają przewagę nad punktowymi, ponieważ umożliwiają zastosowanie jednego urządzenia dla oczyszczania, podczas gdy świetliki punktowe wymagają dodatkowo urządzenia dostępu do każdego świetlika osobno.
Oświetlenie mieszane (górno - boczne) stosowane jest dla uzupełnienia niedostatecznego oświetlenia przy jednym z poprzednio omówionych systemów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Oświetlenie boczne stosuje się wszędzie tam, gdzie jest ono możliwe, ponieważ zapewnia bezpośrednie światło zewnętrzne, co ma niewątpliwie dodatni wpływ na samopoczucie pracowuiików. Przy halach wielo- przęsłowych pozwala to na skasowanie w przęsłach skrajnych świetlików, o czym była mowa wyżej.
Nawet przy świetlikach gąsienicowych dochodzących do ściany zewnętrznej okna są pożądane dla wyrównania spadku natężenia przy końcu świetlika.
Taką samą rolę spełniają okna w ścianach szczytowych przy świetlikach kalenicowych. Przy szerokich traktach dwu- i trzyprzęsłowych hal świetliki uzupełniają niedostateczne natężenie oświetlenia oknami w części środkowej.

Rzeczą projektanta jest tak dobrać wielkość i położenie okien i świetlików, aby zapewnić równomierność oświetlenia. Niezbędny jest tutaj wykres wartości współczynnika dziennego z pokazaniem składowych krzywych od okien i świetlików, co umożliwi dobranie ich właściwych wymiarów.

Insolacja wnętrza

Insolacja wnętrza powoduje znaczne podwyższenie natężenia oświetlenia na części płaszczyzny roboczej, co łącznie z bezpośrednim działaniem na wzrok kierunkowych promieni słonecznych powodować może olśnienie. Nie można również pomijać działania termicznego; w porze letniej, szczególnie przy oświetleniu górnym, insolacja powodować może przegrzanie pomieszczeń (uprawnienia budowlane).
W zależności od przeznaczenia wnętrza należy brać pod uwagę jeden lub oba czynniki rozpatrując usytuowanie otworów świetlnych.

Przy oświetleniu bocznym całkowite zabezpieczenie od insolacji daje orientacja okien na północ.
Przy orientacji okien na południe największa powierzchnia nasłoneczniona jest w południe, przy czym w lecie powierzchnia ta jest znacznie mniejsza niż w zimie (program egzamin ustny).
Przy orientacji okien na wschód-zachód, w budynku stojącym na otwartej przestrzeni, największa powierzchnia nasłoneczniona jest rano i wieczorem, w samo południe insolacji nie ma, a w ciągu dnia nasłoneczniona jest kolejno cała powierzchnia robocza. W budynku otoczonym innymi budynkami lub drzewami zasięg insolacji rannej i wieczornej jest przez nie skrócony, w tym więc przypadku orientacja wsch.-zach. jest lepsza niż płn.-płd (opinie o programie).

Przy oświetleniu górnym z oszkleniem pionowym dwustronnym insolacja płaszczyzny roboczej jest tym mniejsza, im większa jest wysokość pomieszczenia, ponieważ wtedy w znacznej części przy niższych położeniach słońca insolacja przewód się na ściany. Orientacja zasadniczo nie ma znaczenia, ponieważ szerokość pasów nasłonecznionych na płaszczyźnie roboczej przy różnych orientacjach nie różni się zbytnio, tylko przy orientacji płn.-płd. szerokość ta największa jest w południe, przy orientacji zaś wsch.- zach. rano i wieczorem (opinie o programie).

Przy oświetleniu górnym z oszkleniem pochyłym dwustronnym, stosunkowo mało u nas obecnie stosowanym, insolacja jest znacznie intensywniejsza niż przy oszkleniu pionowym, to znaczy że pasy nasłonecznione są znacznie szersze, tym szersze, im mniejszy jest kąt nachylenia oszklenia do poziomu. Przy orientacji oszklenia płn.-płd. insolacja ma miejsce w czasie ciepłego okresu roku i podlega jej tylko mniejsza część płaszczyzny roboczej, w okresie zimowym insolacji nie ma (przenosi się na ściany) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !