Blog

17.05.2019

Sprawa samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

W artykule znajdziesz:

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie weszło w życie 11 września 2014 roku (https://uprawnienia-budowlane.pl). W dokumencie unormowane są wszystkie najważniejsze kwestie, które dotyczą uzyskiwania uprawnień budowlanych na terenie Polski.

Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – co się w nim znajduje?

W rozporządzeniu określono przede wszystkim dokładne wymagania związane z rodzajem oraz zakresem przygotowania zawodowego niezbędnego do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Oznacza to, że w dokumencie znajdują się szczegółowe informacje związane z kierunkami studiów wyższych uznawanych za pokrewne lub odpowiednie dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych – informacje te znajdują się w jednym z załączników (program na telefon).

W rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wyszczególniono również zawody związane z budownictwem. Posiadanie tytułu technika lub mistrza w jednym z wymienionych w rozporządzeniu zawodów pozwala na uzyskanie niektórych specjalności uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie (opinie o programie). Kolejną ważną kwestią, która została ujęta w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jest wykaz specjalizacji, które są wyodrębnione w poszczególnych specjalnościach (segregator aktów prawnych).

Co więcej?

Oprócz wspomnianych kwestii w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dokładnie określono, w jaki sposób stwierdzane jest posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz jak jest ono weryfikowane (promocja 3 w 1).

W przepisach dokładnie wskazano, jakie są sposoby dokumentowania oraz weryfikacji wykształcenia posiadanego przez kandydata na uprawnienia budowlane, stwierdzania, że przygotowanie zawodowe może zostać uznane do uzyskania jednej ze specjalizacji techniczno-budowlanych. Ponadto w dokumencie określono jak będzie przeprowadzany egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego i umiejętności stosowania w praktyce wiedzy technicznej (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami