Dźwigary dwuteowe klejone

Dźwigary dwuteowe klejone

Dźwigary dwuteowe ze ścianką krzyżulcową wykonuje się obecnie na Zachodzie przeważnie jako klejone, a nie gwoździowane. Deski środnika są sklejane ze sobą i z deskami pasów pod kątem 45° lub mniejszym (do kierunku włókien) (program na telefon). Deski sklejane pod kątem 45° i większym, znajdujące się w pomieszczeniach o znacznych wahaniach wilgotności na skutek pęcznienia i skurczu drewna mogą powodować niszczenie spoin klejowych. Z tego względu drewno należy odpowiednio zabezpieczać przed zawilgoceniem.

W dźwigarach gwoździowanych deski środnika nie mogą przejmować naprężeń powstających w nich przy zginaniu i dlatego w obliczeniach uwzględnia się tylko pracę pasów (program egzamin ustny). W belkach klejonych współpracę desek środnika w obliczeniach uwzględnia się tylko częściowo, natomiast przy środnikach z desek klejonych pod kątem 4-^6° do poziomu, w tzw. belkach Kampfa, do pracy przyjmuje się całkowity moment bezwładności środnika. W dźwigarach dwuteowych klejonych często stosuje się środnik ze sklejki całkowicie lub częściowo wodoodpornej, w zależności od warunków eksploatacji. Srodniki dźwigarów płaskich muszą być również usztywnione żebrami sztywności, których rozstaw uzależniony jest od wiotkości środnika. W NRF rozpowszechnione są dźwigary ze środnikiem falistym (opinie o programie). Falistość nadaje znaczną sztywność środnikom, a uzyskuje się ją przez wsuwanie sklejki o grubości 3-J-6 mm pod ciśnieniem prostopadłym do czoła belki w faliste bruzdy w pasach z jednoczesnym sklejaniem jej z pasami. Wykonawstwo odbywa się na specjalnych maszynach. Stosunek długości fali do wysokości wynosi 1 :12.

Belki klejone dwuteowe o pasach z drewna i środniku z twardych płyt pilśniowych mogą być stosowane w dachach i stropodachach, w podciągach itd. Belki te nie mogą być stosowane dla większych rozpiętości ani dla większych obciążeń. I tak np. belki o rozpiętości 6,0 m i wysokości 30 cm, jak na, ze środnikiem z dwóch warstw twardych płyt pilśniowych o grubości 5 mm każda, przenoszą dopuszczalne obciążenie q = 150 kG/m (segregator aktów prawnych).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane


Jeżeli tego rodzaju belki zostaną podwyższone do 40 cm i na środnik zastosuje się trzy warstwy płyt pilśniowych o grubości 5 mm, (każda) dopuszczalne obciążenie wyniesie 300 kG/m. Środnik belek powinien być usztywniony żebrami sztywności z desek, zaś płyty pilśniowe powinny być sklejone ze sobą i przyklejone do pasów (promocja 3 w 1).

Belki te są jeszcze w stadium badań i dlatego nie można jeszcze mówić o szerszym ich rozpowszechnianiu. Jednym z mankamentów jest obniżenie z biegiem czasu cech wytrzymałościowych płyt pilśniowych.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !