Blog

Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 10
16.06.2021

Sprężanie połączeń śrubowych

W artykule znajdziesz:

Sprężanie połączeń śrubowych

Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 11
Sprężanie połączeń śrubowych

Rozdział niniejszy dotyczy nie tylko połączeń ciernych, lecz również sprężanych połączeń śrubowych zwykłych i doczołowych.
Zabieg kontrolowanego dokręcania nakrętki (śruby), po uprzednim unieruchomieniu śruby (nakrętki) w celu uzyskania określonej siły sprężającej, dokonywany jest najczęściej za pomocą klucza dynamometrycznego zwykłego lub udarowego, co pozwala na pomiar momentu dokręcającego; można też wykonywać dokręcanie nakrętki z pomiarem kąta obrotu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obie wymienione metody opisano kolejno. Za granicą stosowane są ponadto specjalne podkładki pozwalające na określenie wielkości sprężenia przez pomiar szczeliny między podkładką i łbem śruby lub przez zmianę barwy podkładki. W Japonii rozpowszechnia się coraz bardziej stosowanie śrub specjalnych M16-M24 z krótką końcówką trzpienia, która urywa się podczas dokręcania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wyroby śrubowe do połączeń sprężanych nie mogą być zardzewiałe lub zanieczyszczone. W przypadku dokręcania kluczem dynamometrycznym należy gwinty śrub i nakrętek oraz powierzchnie trące nakrętek i podkładek posmarować w celu zmniejszenia oporów tarcia. Do smarowania stosowany jest najczęściej rzadki smar grafitowy lub pasta z dwusiarczku molibdenu (MoS,). Przed smarowaniem należy wyroby śrubowe poddać kąpieli odtłuszczającej w tri (trójchlorek etylu) lub w innym rozpuszczalniku, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie smaru.

Wielkość momentu dokręcania śrub Ads zależy od współczynnika tarcia nakrętki (łba śruby) po podkładce oraz gwintu nakrętki po gwincie śruby, a także od średnicy śruby d i wymaganej siły naciągu śruby N.
Śruby w połączeniach ciernych powinny być dokręcane mementem 1,1 Al,, aby zrekompensować wpływ relaksacji naprężeń (uprawnienia budowlane).
Współczynnik dokręcania, zależnie od gładkości powierzchni, tolerancji wykonania gwintu oraz rodzaju zastosowanego smaru, osiąga wartości od 0,11 do 0,20. Na przykład współczynnik dokręcania śrub, których powierzchnie trące posmarowano smarem grafitowym, osiąga wartość kd = 0,18.

Sposób dokręcania

Przy smarowaniu pastą MoS2 współczynnik ten ma wartość kd = 0,14. Zaleca się sprawdzanie wartości współczynnika dokręcania dla każdej partii wyrobów śrubowych, przy określonym sposobie dokręcania. Śruby ocynkowane mają mniejszy luz pomiędzy gwintem śruby i nakrętki. Podczas dokręcania nieodpowiednio posmarowana powłoka cynku przemieszcza się i tworzy zgrubienia utrudniające obrót nakrętki. Współczynnik dokręcania może wtedy osiągnąć wartość zbliżoną do jedności i uzyskanie odpowiedniej siły sprężającej w śrubie staje się niemożliwe. W przypadku śrub ocynkowanych właściwy sposób smarowania gwintu ma decydujące znaczenie (program egzamin ustny). Oliwienie gwintu okazuje się nieskuteczne. Pozytywne wyniki (kd = 0,12) można uzyskać stosując pastę MoS2.
Wartości sił sprężenia i momentów dokręcania śrub w połączeniach, przy założeniu współczynnika dokręcania kd = 0,18 (opinie o programie).

Sposób określenia rzeczywistej wartości współczynnika kd podają prace, Osiągnięcie odpowiedniego momentu dokręcenia sygnalizuje w ręcznym kluczu dynamometrycznym „złamanie się” klucza w przegubie, trzask metaliczny albo wskaźnik zegarowy. Klucze udarowe, nastawione odpowiednio do wymaganej siły w śrubie lub do momentu dokręcenia, wyłączają się automatycznie. W dynamometrycznych kluczach hydraulicznych lub penumatycznych wartość momentu odczytuje się na manometrze.
Klucze dynamometryczne produkowane są o różnych wielkościach, zależnie od zakresu momentu dokręcania (segregator aktów prawnych).

Moment ten zawiera się w granicach 0,14-2 kNm - przy kluczach ręcznych, 0,25-60 kNm - przy kluczach hydraulicznych oraz 0,07-2 kNm - przy kluczach udarowych. Ze względu na trudności ręcznego dokręcania śrub momentem większym od 1 kNm stosowane są przekładnie planetarne o przełożeniu od 4,5:1 do 200:1, które pozwalają - przy użyciu niewielkiej siły - osiągnąć moment do 50 kNm. Szczegółowy opis sprzętu stosowanego do sprężania połączeń podano w pracy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 16 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 17 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 18
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 19
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 20 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 21 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 22
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 32 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 33 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 34
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 35
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 36 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 37 Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 38
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Efekt rozpuszczania krzemionki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami