Śrutowanie i wytrawianie

Śrutowanie i wytrawianie

Stopień pierwszy uzyskuje się po całkowitym usunięciu zgorzeliny łącznie z szarą warstwą tlenkową. Tak oczyszczona powierzchnia ma wygląd metaliczny o barwie srebrnoszarej. Ten stopień uzyskuje się przez piaskowanie, śrutowanie i wytrawianie (wzorce barwne wg KOR3-A, Ala, Bla i Cla) (program uprawnienia budowlane na komputer)..
Stopień drugi uzyskuje się po usunięciu z powierzchni zgorzeliny i rdzy bez usuwania szarej warstwy tlenkowej. W przypadku młotkowania może być do 10% powierzchni pokrytej ciemnymi rozproszonymi plamkami zgorzeliny. Drugi stopień oczyszczania uzyskuje się przez piaskowanie, śrutowanie, młotkowanie, oczyszczanie płomieniowe ze szczotkowaniem (wzorce barwne wg KOR3-A, Ala, Bla i C2a) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Trzeci stopień uzyskuje się po usunięciu z powierzchni zgorzeliny i rdzy luźno związanej z podłożem oraz innych zanieczyszczeń. Oczyszczona powierzchnia jest niejednolita, brunatnoszara, pokryta płatami ciemnej zgorzeliny silnie przylegającymi do podłoża. Powierzchnia pokryta zgorzeliną wynosi 10-40% powierzchni całkowitej. Ten stan oczyszczenia można osiągnąć stosując oczyszczanie ręczne lub maszynowe, przez młotkowanie, skrobanie, szczotkowanie i oczyszczanie płomieniowe ze szczotkowaniem (wzorce barwne wg KOR3-A, Ala, B2a i C2a) (uprawnienia budowlane).

Poszczególne stopnie mogą być w sposób ekonomiczny osiągnięte następującymi metodami:
Stopień 1 - piaskowanie, śrutowanie lub wytrawianie.
Stopień 2 - piaskowanie lub śrutowanie.
Uwaga: szlifowanie, młotkowanie, szczotkowanie wraz z oczyszczaniem odrdzewiaczem fosforowym oraz oczyszczanie płomieniowe wraz ze szczotkowaniem, zapewniają ten stopień czystości tylko w wyjątkowych przypadkach słabo skorodowanej stali i są dopuszczalne tylko warunkowo, gdyż nie dają tej chropowatości, jaka jest niezbędna dla dobrej adhezji powłoki, którą powinien zapewniać stopień 2 (program egzamin ustny).
Stopień 3 - piaskowanie, śrutowanie, młotkowanie, szlifowanie, szczotkowanie, skrobanie lub oczyszczenie odrdzewiaczem fosforowym, w zależności od stanu powierzchni stali.
W przypadku zanieczyszczeń tłuszczami, na powierzchni stali bez rdzy i zgorzeliny możliwe jest osiągnięcie wysokiej czystości metodami, które zwykle stosuje się jako wstępne lub pomocnicze (np. odtłuszczanie chemiczne) (opinie o programie).

Oczyszczanie powierzchni

Dobór odpowiedniego stopnia czystości należy przeprowadzać w oparciu o następujące zasady:
Stopień 1 - powinien być uzyskiwany w przypadku przewidywanego długiego czasu ochrony konstrukcji w środowisku o silnej agresywności korozyjnej przy zastosowaniu powłok chemoodpornych (segregator aktów prawnych).
Stopień 2 - powinien być uzyskiwany jako minimum przygotowania powierzchni dla konstrukcji przewidzianych do pracy w środowisku o średniej agresywności dla powłok chemoodpornych takich jak winylowe, epoksydowe lub chlorokauczukowe oraz dla innych malarskich powłok ochronnych, jeśli wymagana jest najwyższa możliwa trwałość w środowisku o umiarkowanym stopniu agresywności korozyjnej (stopień 2-3).

Stopień 3 - powinien być uzyskiwany na stali przeznaczonej do ekspozycji w środowiskach o słabej agresywności przy użyciu materiałów malarskich ogólnego zastosowania 1>.
Oczyszczanie powierzchni nowych konstrukcji może być przeprowadzone w następujących etapach ich produkcji:
- pierwszy, przed wycinaniem elementów z blachy lub kształtowników,
- drugi, po wycięciu elementów i przewierceniu w nich otworów na nity,
- trzeci, po zanitowaniu lub spawaniu elementów i zmontowaniu konstrukcji w wytwórni, która wykonuje te elementy,
- czwarty, po zmontowaniu konstrukcji w miejscu jej użytkowania (promocja 3 w 1).

Oczyszczenie powierzchni nowych konstrukcji powinno być przeprowadzone w pierwszym lub drugim etapie ich produkcji. W trzecim i czwartym etapie produkcji usuwa się zanieczyszczenia powstałe w procesie montażu, np. spawy. Zwraca się uwagę na konieczność starannego oczyszczania powierzchni metalu przylegającej do szwu spawalniczego ze względu na specyficzny stan tych obszarów po spawaniu. W wyniku działania wysokiej temperatury spawania obszar o szerokości 3-5 mm przylegający bezpośrednio do szwu, zostaje pokryty tlenkami żelaza.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !