Stacja transformatorowa – podstawowe warunki techniczne do spełnienia

Wszystkie, konstrukcje, budynki mieszkalne i przemysłowe, które posiadają złożone instalacje elektryczne są wyposażane przez operatora dostaw energii w stacje transformatorowe, służące do zmiany napięcia energii w zależności od konkretnych potrzeb odbiorcy. W niektórych przypadkach zostaje wydzielone pomieszczenie stacji transformatorowej, przeznaczonej specjalnie do tego celu, ale istnieje także inne rozwiązanie - stacje mogą być wolnostojące. Jeśli chodzi o budynki, aby urządzenia składające się na regulację napięcia energii elektrycznej mogły być w sposób bezpieczny eksploatowane, muszą być spełnione warunki, które określa stosowne rozporządzenie.

Oferta: Na naszej stronie znajdą Państwa pełny pakiet programów do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 możesz zainstalować na swoim laptopie w domu oraz służbowym w pracy. Natomiast będąc poza komputerem z programu możesz korzystać z telefonu na przykład z systemem Android. Sprawdź naszą ofertę na zakup segregatora oraz pytań na egzamin ustny, które mają opracowane odpowiedzi. Poleca nasz już kilkanaście tysięcy osób.

Ustawodawca wymaga usytuowania pomieszczenia stacji transformatorowej w konkretny sposób

W zależności od wielkości budynku i jego przeznaczenia stacje umieszcza się wewnątrz obiektów w specjalnie przystosowanych pod względem bezpiecznego dla ludzi eksploatowania pomieszczeniach, bądź też na zewnątrz w dodatkowych niewielkich budynkach. W ramach stacji transformatorowej działają takie urządzenia jak transformator energetyczny oraz rozdzielnice typu SN i NN. Głównymi kryteriami, jakie inwestor musi wziąć pod uwagę, aby operator dostaw energii mógł takie urządzenia zainstalować są spełnione warunki, które dotyczą takich miejsc, jak pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Zachowanie odpowiednich parametrów i odległości osób od niebezpiecznych urządzeń eliminuje ryzyko porażenia prądem.

Jakie szczegółowe parametry powinny być zachowane przy przeznaczaniu pomieszczenia na stację transformatorową?

W niektórych przypadkach istnieje konieczność zainstalowania stacji w budynkach o innym przeznaczeniu, dlatego aby stało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą znajdować się w odległości pionowej i poziomej co najmniej 2,8 metra. Ściany i stropy powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz cieczy i gazów.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami