Blog

Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 10
25.11.2018

Stacja transformatorowa

W artykule znajdziesz:

Stacja transformatorowa – podstawowe warunki techniczne do spełnienia

Wszystkie, konstrukcje, budynki mieszkalne i przemysłowe, które posiadają złożone instalacje elektryczne są wyposażane przez operatora dostaw energii w stacje transformatorowe, służące do zmiany napięcia energii w zależności od konkretnych potrzeb odbiorcy. W niektórych przypadkach zostaje wydzielone pomieszczenie stacji transformatorowej, przeznaczonej specjalnie do tego celu, ale istnieje także inne rozwiązanie - stacje mogą być wolnostojące. Jeśli chodzi o budynki, aby urządzenia składające się na regulację napięcia energii elektrycznej mogły być w sposób bezpieczny eksploatowane, muszą być spełnione warunki, które określa stosowne rozporządzenie.

Oferta: Na naszej stronie znajdą Państwa pełny pakiet programów do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 możesz zainstalować na swoim laptopie w domu oraz służbowym w pracy. Natomiast będąc poza komputerem z programu możesz korzystać z telefonu na przykład z systemem Android. Sprawdź naszą ofertę na zakup segregatora oraz pytań na egzamin ustny, które mają opracowane odpowiedzi. Poleca nasz już kilkanaście tysięcy osób.

Ustawodawca wymaga usytuowania pomieszczenia stacji transformatorowej w konkretny sposób

Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 11W zależności od wielkości budynku i jego przeznaczenia stacje umieszcza się wewnątrz obiektów w specjalnie przystosowanych pod względem bezpiecznego dla ludzi eksploatowania pomieszczeniach, bądź też na zewnątrz w dodatkowych niewielkich budynkach. W ramach stacji transformatorowej działają takie urządzenia jak transformator energetyczny oraz rozdzielnice typu SN i NN. Głównymi kryteriami, jakie inwestor musi wziąć pod uwagę, aby operator dostaw energii mógł takie urządzenia zainstalować są spełnione warunki, które dotyczą takich miejsc, jak pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Zachowanie odpowiednich parametrów i odległości osób od niebezpiecznych urządzeń eliminuje ryzyko porażenia prądem.

Jakie szczegółowe parametry powinny być zachowane przy przeznaczaniu pomieszczenia na stację transformatorową?

W niektórych przypadkach istnieje konieczność zainstalowania stacji w budynkach o innym przeznaczeniu, dlatego aby stało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą znajdować się w odległości pionowej i poziomej co najmniej 2,8 metra. Ściany i stropy powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz cieczy i gazów.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 16 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 17 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 18
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 19
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 20 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 21 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 22
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 32 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 33 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 34
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 35
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 36 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 37 Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 38
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wartości chłonności akustycznej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami