Stacja transformatorowa – podstawowe warunki techniczne do spełnienia

Wszystkie, konstrukcje, budynki mieszkalne i przemysłowe, które posiadają złożone instalacje elektryczne są wyposażane przez operatora dostaw energii w stacje transformatorowe, służące do zmiany napięcia energii w zależności od konkretnych potrzeb odbiorcy. W niektórych przypadkach zostaje wydzielone pomieszczenie stacji transformatorowej, przeznaczonej specjalnie do tego celu, ale istnieje także inne rozwiązanie - stacje mogą być wolnostojące. Jeśli chodzi o budynki, aby urządzenia składające się na regulację napięcia energii elektrycznej mogły być w sposób bezpieczny eksploatowane, muszą być spełnione warunki, które określa stosowne rozporządzenie.

Oferta: Na naszej stronie znajdą Państwa pełny pakiet programów do nauki na egzamin na uprawnienia budowlane. Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 możesz zainstalować na swoim laptopie w domu oraz służbowym w pracy. Natomiast będąc poza komputerem z programu możesz korzystać z telefonu na przykład z systemem Android. Sprawdź naszą ofertę na zakup segregatora oraz pytań na egzamin ustny, które mają opracowane odpowiedzi. Poleca nasz już kilkanaście tysięcy osób.

Ustawodawca wymaga usytuowania pomieszczenia stacji transformatorowej w konkretny sposób

W zależności od wielkości budynku i jego przeznaczenia stacje umieszcza się wewnątrz obiektów w specjalnie przystosowanych pod względem bezpiecznego dla ludzi eksploatowania pomieszczeniach, bądź też na zewnątrz w dodatkowych niewielkich budynkach. W ramach stacji transformatorowej działają takie urządzenia jak transformator energetyczny oraz rozdzielnice typu SN i NN. Głównymi kryteriami, jakie inwestor musi wziąć pod uwagę, aby operator dostaw energii mógł takie urządzenia zainstalować są spełnione warunki, które dotyczą takich miejsc, jak pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Zachowanie odpowiednich parametrów i odległości osób od niebezpiecznych urządzeń eliminuje ryzyko porażenia prądem.

Jakie szczegółowe parametry powinny być zachowane przy przeznaczaniu pomieszczenia na stację transformatorową?

W niektórych przypadkach istnieje konieczność zainstalowania stacji w budynkach o innym przeznaczeniu, dlatego aby stało się to zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą znajdować się w odległości pionowej i poziomej co najmniej 2,8 metra. Ściany i stropy powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się pożaru oraz cieczy i gazów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !