Stal węglowa

Stal węglowa

Zastosowanie konstrukcji budowlanych ze stali węglowej do budowli i obiektów konstrukcyjnych w agresywnych środowiskach dopuszcza się pod warunkiem uwzględnienia szeregu przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem stali przed korozją. Zabezpieczenia te powinny być przyjmowane zgodnie ze stopniem agresywności oddziaływania środowisk (program uprawnienia budowlane na komputer).
W obecności agresywnego środowiska, które może wywoływać międzykrystaliczną korozję stali wskutek dyfuzji (lotne azotany), do budowy konstrukcji należy bezwzględnie stosować zamiast stali beton lub drewno.

Przy projektowaniu konstrukcji mających pracować w środowiskach agresywnych, zaleca się przyjmować przekroje z możliwie małym stosunkiem sumy długości boków do powierzchni przekroju, a także kształty przekrojów, nie wywołujące zastoisk środowiska i osadzania się pyłów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Nie należy stosować konstrukcji (kratownice, belki, słupy i inne) składających się ze „sprzężonych” kątowników i wąskich otwartych skrzynkowych przekrojów.

W przypadku konieczności zastosowania lekkich (cienkościennych) konstrukcji stalowych należy stosować wyłącznie profile zamknięte (rury, zamknięte przekroje skrzynkowe) z zadeklowaniem czołowych otworów. W tych przypadkach przy projektowaniu konstrukcji należy liczyć się z możliwością zmniejszenia się grubości ścianek przy wykonywaniu robót remontowych w czasie eksploatacji wskutek oczyszczania powierzchni pod nowe powłoki przy użyciu piaskownic i metalowych szczotek (uprawnienia budowlane).
Dla konstrukcji składających się z przylegających profili, szczeliny pomiędzy profilami nie mogą pozostawać otwarte, jeżeli są tak wąskie, że dostęp do konserwacji ich powierzchni staje się niemożliwy.

Dokumentacja techniczna

Przy projektowaniu konstrukcji stalowych należy przewidzieć podwyższone wymagania w stosunku do jakości powierzchni konstrukcji. Nie dopuszcza się obecności na powierzchni konstrukcji ostrych krawędzi, grubych nieobrobionych spoin, nabryzgów spawania, nacieków metalu, raków i spękań. Należy koniecznie przewidywać zaokrąglenie wszystkich ostrych krawędzi promieniem powyżej 5 mm (program egzamin ustny).
Projektując konstrukcje stalowe mające pracować w agresywnym środowisku, należy przewidywać takie rozwiązania, ażeby nie stwarzać miejsc, w których może gromadzić się stale woda, skropliny i pył, będące główną przyczyną przedwczesnego uszkodzenia powłoki. Dotychczas nie udało się uzyskać w pełni długowiecznych powłok malarskich i w każdym przypadku należy spodziewać się uszkodzeń powłoki po określonym okresie eksploatacji. Należy z góry przewidzieć dostęp do konstrukcji bez stosowania skomplikowanych i kosztownych rusztowań.

Szczególnie w większych, wysokich obiektach należy przewidywać obejścia, wiszące podesty i inne urządzenia, które pozwolą na dokładne przeglądy stanu powłok oraz umożliwią nakładanie i odnawianie tych powłok (opinie o programie).
W pomieszczeniach przemysłowych należy wytworzyć takie warunki cieplno-wilgotnościcwe,- aby nie dopuścić do stałego wykraplania się oparów i zawilgacania konstrukcji.

Dokumentacja techniczna powinna zawierać również specjalną część określającą sposób zabezpieczenia przed korozją. W szczególności należy podać rodzaj i stopień agresywności środowiska, potrzebny stopień oczyszczania powierzchni i etapy wykonawstwa, w których należy przeprowadzić czynności oczyszczania, malowania. Należy również szczegółowo podać zestaw malarski (segregator aktów prawnych).
Najlepsze rozwiązanie zabezpieczeń przed korozją konstrukcji stalowych można uzyskać, jeżeli podstawowe zabezpieczenie będzie wykonane w wytwórniach elementów stalowych. Zasadniczo na budowie powinno wykonywać się jedynie poprawki, uzupełnienia wymalowań po spawaniu i nanoszenie ostatnich powłok o charakterze kolorystycznym.

Jednakże w przypadku renowacji pokryć malarskich na konstrukcjach stojących na wolnym powietrzu, po rosie, deszczu lub mgle, wolno malować dopiero po całkowitym wyschnięciu powierzchni konstrukcji. Również należy unikać malowania przy bezpośrednim silnym nasłonecznieniu, ponieważ następuje zbyt szybkie odparowanie rozpuszczalników i powłoki stają się porowate i mniej odporne na oddziaływanie agresywnego środowiska (promocja 3 w 1)..

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !