Stałość objętości cementu

Stałość objętości cementu

Cement powinien zachowywać stałość objętości po stwardnieniu (program uprawnienia budowlane na komputer). Według PN/B-30000 stałość objętości jest zupełna, gdy placki z właściwego zaczynu nie paczą się i gdy nie powstają na nich pęknięcia lub rysy promieniowe po 28-dniowych kąpielach powietrznej i wodnej oraz po 3-go dziennej kąpieli parowej.

Cement wykazujący niestałość objętości powoduje pękanie zaprawy i betonów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Niestałość objętości może być spowodowana obecnością w cemencie większej ilości tlenku magnezowego, związków siarki lub wolnego tlenku wapniowego. Tlenek magnezowy lub wapniowy łącząc się z wodą pęcznieje, gips zaś w niekorzystnych okolicznościach może się przetwarzać w siarczan glinowo-wapniowy powiększając znacznie objętość.

Z tego powodu normy ściśle ograniczają zawartość siarczanów (a więc i gipsu) oraz tlenku magnezowego w cemencie. Cechy wytrzymałościowe i marki cementu (uprawnienia budowlane).

Cechą ujemną w pewnym stopniu jest jego wrażliwość na chemiczne działanie szeregu kwasów, soli i dymów kwaśnych. Dalszą cechą ujemną jest skurcz przy tężeniu w pierwszym okresie na powietrzu.

Cementy portlandzkie białe i kolorowe. Cement biały produkuje się zasadniczo tak samo jak zwykły portlandzki z tym, że surowce powinny być starannie dobrane z ograniczeniem składników barwiących, a zwłaszcza Fe203, którego ilość nie może przekraczać 0,3% w gotowym cemencie, ponieważ tlenek ten powoduje szarą barwę cementu (program egzamin ustny).

Wypalanie

W celu zwiększenia odporności przeciwko wykwitom wapiennym — w czasie przemiału klinkieru dodają do niego 10—15% białej domieszki hydraulicznej (ziemia okrzemkowa itp). Wypalanie odbywa się w piecach obrotowych za pomocą paliwa płynnego lub gazowego przy temperaturze 1500-f-1600°C, a więc wyższej od temperatury stosowanej przy wypalaniu zwykłego cementu portlandzkiego ze względu na małą ilość topników. Piece i młyny mają okładziny nie brudzące, młyny zaopatrzone są w kule z twardych małościeralnych stopów lub z porcelany, również nie brudzące (opinie o programie).

W celu zwiększenia białości klinkier po wyjściu z pieca przechodzi przez aparat „bielący”, w którym gaz generatorowy w ciągu 1-3 minut redukuje Fe203 na tlenek żelazawy FeO, nie mający właściwości barwiących. Cementy kolorowe otrzymuje się przez łączne zmielenie klinkieru cementu białego z barwidłami mineralnymi odpornymi na działanie alkaliów i światła (segregator aktów prawnych).
Cementy białe i kolorowe stosowane są do tynków dekoracyjnych, do sztucznych kamieni, do różnych wyrobów gotowych, jak płytki podłogowe i składzinowe, podokienniki, stopnie itd.

Cementy portlandzkie wodoodporne. Są to cementy ze specjalnymi domieszkami dodawanymi w czasie mielenia klinkieru, które dzięki zjawisku adsorpcji tworzą na ziarnach cementu mikroskopijne naloty — błonki, wpływające na zwiększenie wodoodporności zaczynów, zapraw i betonów oraz na zmiany niektórych innych właściwości.
Należy tu wymienić cementy produkowane zwłaszcza w ZSSR z domieszką kwasu oleinowego lub mydeł naftenowych w ilości 0,l-f-0,2 (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !