Majster na budowie

Majster jest osobą odpowiadającą za nadzorowanie oraz rozdzielanie pracy na budowie. Jest on zobowiązany do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów budowlanych (program na komputer). W przypadku branży budowlanej jego obowiązkiem jest prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru nad terminowym dostarczaniem materiałów na placu budowy oraz przestrzeganiem harmonogramu budowy. W branży kolejowo-torowej majster odpowiada za organizację oraz nadzór prac, a także montaż rozjazdów i wymianę nawierzchni toru. Stanowisko majstra można objąć po ukończeniu co najmniej szkoły zawodowej, uzyskaniu tytułu czeladnika oraz po przynajmniej 6 latach pracy w branży (program na telefon). W zależności od tego, jaką branże wybierze przyszły majster, powinien on posiadać dodatkowe uprawnienia, np. elektryczne czy gazowe(program na egzamin ustny).

Majster musi mieć doświadczenie

Majster na budowie

Majster musi mieć doświadczenie na odpowiednim stanowisku, a także praktyczne umiejętności w zakresie nadzorowania pracy oraz prowadzenia robót budowlanych (promocja 3 w 1). Musi on również znać wymogi techniczne i przepisy budowlane związane z wybraną branżą. Dobry majster cechuje się zdolnościami przywódczymi i umiejętnością efektywnego zrządzania zespołem. Powinien być punktualny, dokładny i solidny. Od majstra zależy taki dobór pracowników, aby budowa przebiegała bez zbędnych zakłóceń i opóźnień (segregator). Majster najczęściej pracuje ze sprawdzonymi ekipami budowlanymi.
Swoje obowiązki majster wykonuje głównie bezpośrednio w miejscu robót lub u klientów, którzy go zatrudnili. Może również pracować we własnym warsztacie. Najczęściej wykonuje on pracę fizyczną, ponieważ bierze bezpośredni udział w robotach wykonawczych wspólnie z podlegającymi mu pracownikami budowlanymi. Podczas wypełniania swoich obowiązków majster jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo każdego członka załogi oraz do służenia pomocom pracownikom budowlanym o mniejszym doświadczeniu. Niekiedy może on również wykonywać prace biurowe związane bezpośrednio z wypełnianiem potrzebnych do pracy dokumentów. Osoby pracujące na stanowisku majstra mogą pracować w branży budowlanej, kolejowej, sanitarnej, grzewczej czy wodno-kanalizacyjnej. Przeciętne zarobki majstra wynoszą ok. 3 tysiące złotych (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !