Blog

Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 10
21.08.2018

Majster na budowie

W artykule znajdziesz:

Majster na budowie

Majster jest osobą odpowiadającą za nadzorowanie oraz rozdzielanie pracy na budowie. Jest on zobowiązany do przestrzegania zasad BHP oraz przepisów budowlanych (program na komputer). W przypadku branży budowlanej jego obowiązkiem jest prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru nad terminowym dostarczaniem materiałów na placu budowy oraz przestrzeganiem harmonogramu budowy. W branży kolejowo-torowej majster odpowiada za organizację oraz nadzór prac, a także montaż rozjazdów i wymianę nawierzchni toru. Stanowisko majstra można objąć po ukończeniu co najmniej szkoły zawodowej, uzyskaniu tytułu czeladnika oraz po przynajmniej 6 latach pracy w branży (program na telefon). W zależności od tego, jaką branże wybierze przyszły majster, powinien on posiadać dodatkowe uprawnienia, np. elektryczne czy gazowe(program na egzamin ustny).

Majster musi mieć doświadczenie

Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 11
Majster na budowie

Majster musi mieć doświadczenie na odpowiednim stanowisku, a także praktyczne umiejętności w zakresie nadzorowania pracy oraz prowadzenia robót budowlanych (promocja 3 w 1). Musi on również znać wymogi techniczne i przepisy budowlane związane z wybraną branżą. Dobry majster cechuje się zdolnościami przywódczymi i umiejętnością efektywnego zrządzania zespołem. Powinien być punktualny, dokładny i solidny. Od majstra zależy taki dobór pracowników, aby budowa przebiegała bez zbędnych zakłóceń i opóźnień (segregator). Majster najczęściej pracuje ze sprawdzonymi ekipami budowlanymi.
Swoje obowiązki majster wykonuje głównie bezpośrednio w miejscu robót lub u klientów, którzy go zatrudnili. Może również pracować we własnym warsztacie. Najczęściej wykonuje on pracę fizyczną, ponieważ bierze bezpośredni udział w robotach wykonawczych wspólnie z podlegającymi mu pracownikami budowlanymi. Podczas wypełniania swoich obowiązków majster jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo każdego członka załogi oraz do służenia pomocom pracownikom budowlanym o mniejszym doświadczeniu. Niekiedy może on również wykonywać prace biurowe związane bezpośrednio z wypełnianiem potrzebnych do pracy dokumentów. Osoby pracujące na stanowisku majstra mogą pracować w branży budowlanej, kolejowej, sanitarnej, grzewczej czy wodno-kanalizacyjnej. Przeciętne zarobki majstra wynoszą ok. 3 tysiące złotych (opinie).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 16 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 17 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 18
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 19
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 20 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 21 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 22
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 32 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 33 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 34
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 35
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 36 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 37 Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 38
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozmiary zasobu wiadomości zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami